Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.153

Verš

sei satī premavatī,premavān sei pati,
viyoge ye vāñche priya-hite
nā gaṇe āpana-duḥkha,
vāñche priyajana-sukha,
sei dui mile acirāte

Synonyma

sei satī — ta počestná žena; prema-vatī — plná lásky; prema-vān — milující; sei pati — ten manžel; viyoge — v odloučení; ye — který; vāñche — přeje si; priya-hite — blaho toho druhého; gaṇe — a nestará se; āpana-duḥkha — o osobní štěstí; vāñche — touží po; priya-jana-sukha — štěstí svého nejmilejšího; sei — tito; dui — dva; mile — setkají se; acirāte — bez otálení.

Překlad

„Taková milující počestná žena a milující manžel v odloučení přejí jeden druhému veškeré blaho a o své vlastní štěstí se nestarají. Takový pár si navzájem přeje jen to nejlepší a jistě se brzy znovu setká.“