Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.154

Verš

rākhite tomāra jīvana,sevi āmi nārāyaṇa,
tāṅra śaktye āsi niti-niti
tomā-sane krīḍā kari’, niti yāi yadu-purī,
tāhā tumi mānaha mora sphūrti

Synonyma

rākhite — jen abys udržela; tomāra jīvana — svůj život; sevi āmi nārāyaṇa — vždy uctívám Pána Nārāyaṇa; tāṅra śaktye — Jeho silou; āsi niti-niti — denně za Tebou přicházím; tomā-sane — s Tebou; krīḍā kari' — užívám si zábav; niti — denně; yāi yadu-purī — vracím se do Dváraka-dhámu, známého jako Jadu-purí; tāhā — toto; tumi — Ty; mānaha — zakoušíš; mora — Moje; sphūrti — projevení.

Překlad

„Jsi Má nejdražší a Já vím, že v Mé nepřítomnosti nemůžeš žít ani okamžik. Abych Tě udržel naživu, uctívám Pána Nārāyaṇa. Díky Jeho milostivé moci přicházím každý den do Vrindávanu, abych si s Tebou užíval zábav, a potom se vracím do Dváraka-dhámu. Tak můžeš neustále ve Vrindávanu pociťovat Moji přítomnost.“