Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.110-111

Verš

“nitya āmāra ei sabhāya haya kakṣā-pāta
eka-dina upare yadi haya mora bāt
tabe sukha haya, āra saba lajjā yāya
sva-vacana sthāpite āmi ki kari upāya?”

Synonyma

nitya — každý den; āmāra — moje; ei — tomto; sabhāya — ve shromáždění; haya — je; kakṣā-pāta — porážka; eka-dina — jeden den; upare — navrch; yadi — jestliže; haya — jsou; mora — moje; bāt — slova; tabe — potom; sukha — štěstí; haya — je; āra — a; saba — všechna; lajjā — hanba; yāya — odejde; sva-vacana — můj výrok; sthāpite — prosadit; āmi — já; ki — jaké; kari — přijmu; upāya — prostředky.

Překlad

„Každý den mě v tomto shromáždění porážejí. Kdybych však náhodou jednoho dne vyhrál, znamenalo by to pro mě velké štěstí a zadostiučinění. Jaké mám ale přijmout prostředky, abych prosadil své výroky?“