Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.153

Verš

gṛhāntaḥ khelantyo nija-sahaja-bālyasya balanād
abhadraṁ bhadraṁ vā kim api hi na jānīmahi manāk
vayaṁ netuṁ yuktāḥ katham aśaraṇāṁ kām api daśāṁ
kathaṁ vā nyāyyā te prathayitum udāsīna-padavī

Synonyma

gṛha-antaḥ khelantyaḥ — jež jsem se věnovala dětské hře ve svém domě; nija — vlastním; sahaja — jednoduché; bālyasya — dětství; balanāt — pod vlivem; abhadram — špatné; bhadram — dobré; — nebo; kim api — co; hi — zajisté; na — ne; jānīmahi — věděly jsme; manāk — ani trochu; vayam — My; netum — vést; yuktāḥ — vhodné; katham — jak; aśaraṇām — bez odevzdání se; kām api — takovýchto; daśām — do podmínek; katham — jak; — nebo; nyāyyā — správné; te — od Tebe; prathayitum — projevit; udāsīna — nedbalosti; padavī — postavení.

Překlad

„  ,Byla jsem doma zabraná do dětských her, a protože jsem byla nevinné dítě, nerozeznala jsem, co je dobré, a co ne. Je tedy od Tebe správné, že jsi Nás donutil se k Tobě tolik připoutat a potom jsi Nás opustil? Nyní se k Nám nehlásíš. Myslíš si, že je to správné?̀  “

Význam

Tímto veršem (Vidagdha-mādhava 2.46) se Śrīmatī Rādhārāṇī obrací na Kṛṣṇu.