Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.46

Verš

parama-preyasī lakṣmī hṛdaye vasati
teṅho dāsya-sukha māge kariyā minati

Synonyma

parama-preyasī — nejmilovanější; lakṣmī — bohyně štěstí; hṛdaye — na hrudi; vasati — sídlo; teṅho — ona; dāsya-sukha — štěstí z toho, že je služebnice; māge — prosí; kariyā — skládající; minati — modlitby.

Překlad

Nejmilovanější bohyně štěstí sídlí na hrudi Śrī Kṛṣṇy, a přesto i ona vroucně prosí o štěstí, které lze zažít při službě u Jeho nohou.