Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.111

Verš

advaita-ācārya-bhāryā,jagat-pūjitā āryā,
nāma tāṅra ’sītā ṭhākurāṇī’
ācāryera ājñā pāñā,
gela upahāra lañā,
dekhite bālaka-śiromaṇi

Synonyma

advaita-ācārya-bhāryā — manželka Advaity Ācāryi; jagat-pūjitā — uctívaná celým světem; āryā — nejušlechtilejší žena; nāma — jméno; tāṅra — její; sītā ṭhākurāṇī — matka Sītā; ācāryera ājñā pāñā — na pokyn Advaity Ācāryi; gela — šla; upahāra — dárky; lañā — beroucí; dekhite — spatřit; bālaka — dítě; śiromaṇi — nejvznešenější.

Překlad

Jednoho dne krátce poté, co se Pán Caitanya Mahāprabhu narodil, se Sītādevī, manželka Advaity Ācāryi, která si zaslouží, aby ji uctíval celý svět, šla se svolením svého manžela a s různými dárky podívat na toto nejvznešenější dítě.

Význam

Ukazuje se, že Advaita Ācārya měl dva domy, jeden v Šántipuru a jeden v Navadvípu. Když se narodil Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu, Advaita Ācārya nepobýval ve svém domě v Navadvípu, ale v Šántipuru. Jak již bylo vysvětleno dříve (v textu 99), Sītā přišla do Navadvípu obdarovat novorozeně, Caitanyu Mahāprabhua, z Advaitova starého otcovského domu (nijālaya) v Šántipuru.