Skip to main content

Bg. 4.36

Verš

api ced asi pāpebhyaḥ
sarvebhyaḥ pāpa-kṛt-tamaḥ
sarvaṁ jñāna-plavenaiva
vṛjinaṁ santariṣyasi

Synonyma

api — dokonce; cet — jestliže; asi — jsi; pāpebhyaḥ — z hříšníků; sarvebhyaḥ — ze všech; pāpa-kṛt-tamaḥ — největší hříšník; sarvam — všechny reakce; jñāna-plavena — lodí v podobě transcendentálního poznání; eva — zajisté; vṛjinam — oceán utrpení; santariṣyasi — zcela překonáš.

Překlad

Když jsi na lodi transcendentálního poznání, budeš schopen překonat oceán utrpení, i kdybys byl pokládán za nejhříšnějšího ze všech hříšníků.

Význam

Správně porozumět svému přirozenému postavení ve vztahu ke Kṛṣṇovi je tak příznivé, že to může každého okamžitě vysvobodit z boje o přežití, který bez ustání probíhá v oceánu nevědomosti. Tento hmotný svět je někdy viděn jako oceán nevědomosti a jindy jako hořící les. Boj o přežití v oceánu je velice těžký i pro sebelepšího plavce. Pokud se někdo objeví a zápolícího plavce z oceánu vytáhne, je tím největším zachráncem. Dokonalé poznání, obdržené od Nejvyšší Osobnosti Božství, je cestou osvobození. Loď vědomí Kṛṣṇy je velmi prostá, ale zároveň nejvznešenější.