Skip to main content

TEXT 17

TEXT 17

Verš

Tekstas

karmaṇo hy api boddhavyaṁ
boddhavyaṁ ca vikarmaṇaḥ
akarmaṇaś ca boddhavyaṁ
gahanā karmaṇo gatiḥ
karmaṇo hy api boddhavyaṁ
boddhavyaṁ ca vikarmaṇaḥ
akarmaṇaś ca boddhavyaṁ
gahanā karmaṇo gatiḥ

Synonyma

Synonyms

karmaṇaḥ — jednání; hi — jistě; api — také; boddhavyam — je třeba porozumět; boddhavyam — je třeba porozumět; ca — také; vikarmaṇaḥ — zakázaného jednání; akarmaṇaḥ — nečinu; ca — také; boddhavyam — je třeba porozumět; gahanā — velice obtížný; karmaṇaḥ — jednání; gatiḥ — přístup.

karmaṇaḥ — darbo; hi — tikrai; api — taip pat; boddhavyam — turi būti suvoktas; boddhavyam — turi būti suvoktas; ca — taip pat; vikarmaṇah — uždrausto darbo; akarmaṇaḥ — neveikimo; ca — taip pat; boddhavyam — turi būti suvoktas; gahanā — sunkiai suvokiama; karmaṇaḥ — darbo; gatiḥ — eiga.

Překlad

Translation

Spletitostem činu je velice těžké porozumět. Proto je třeba dobře vědět, co je čin, co je zakázaný čin a co je nečin.

Veiklos vingrybes perprasti labai sunku. Todėl būtina teisingai suvokti, kas yra veiksmas, koks veiksmas draudžiamas, ir kas yra neveikimas.

Význam

Purport

Pokud má někdo vážný zájem o vysvobození z pout hmoty, musí porozumět rozdílům mezi činem, nečinem a neoprávněným jednáním. Tomuto rozboru akcí, reakcí a zvrácených činů musí věnovat velkou pozornost, protože je to velice obtížné téma. Aby poznal vědomí Kṛṣṇy a jednal na takové úrovni, musí učením poznat svůj vztah s Nejvyšším — kdo se naučil vše, ví, že každá živá bytost je věčným služebníkem Pána a má proto jednat s vědomím Kṛṣṇy. K tomuto závěru směřuje celá Bhagavad-gītā. Jakékoliv jiné závěry a výsledky, odporující tomuto vědomí a činům, které jsou s ním spojené, představují zakázané činy neboli vikarmy. Aby to vše člověk pochopil, musí se stýkat s těmi, kdo znají vědomí Kṛṣṇy, a poznat ono tajemství od nich; je to stejně dobré jako učit se přímo od Pána. V jiném případě budou i ty nejinteligentnější osoby zmateny.

KOMENTARAS: Jeigu iš tiesų norima išsivaduoti iš materijos nelaisvės, būtina suvokti veiklos, neveikimo ir autoritetų draudžiamo veiksmo skirtumus. Veiksmą, atoveikį bei draudžiamus veiksmus analizuoti būtina, nes šis klausimas – labai sudėtingas. Norint suprasti Kṛṣṇos sąmonę ir veiklą pagal įvairius jos aspektus, reikia patirti savo santykį su Aukščiausiuoju. Kas įgijo tobulą žinojimą, tas supranta, kad kiekviena gyvoji esybė – tai amžinas Viešpaties tarnas, ir todėl ji turi veikti su Kṛṣṇos sąmone. Visas „Bhagavad-gītos“ turinys skatina padaryti tokią išvadą. Kitokios išvados, neigiančios šią sąmonę ir su ja susijusią veiklą, yra vikarma – draudžiama veikla. Norintysis šiuos dalykus suvokti turi bendrauti su autoritetingais Kṛṣṇos sąmonės atstovais ir iš jų sužinoti šią paslaptį; tai lygiai tas pat, kaip tiesiogiai mokytis iš Viešpaties. Kitaip net pats išmintingiausias žmogus atsidurs aklavietėje.