Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 4.17

Текст

карман̣о хй апи боддхавям
боддхавям ча викарман̣ах̣
акарман̣аш ча боддхавям
гахана̄ карман̣о гатих̣

Дума по дума

карман̣ах̣ – на действието; хи – несъмнено; апи – също; боддхавям – трябва да бъде разбрано; боддхавям – трябва да бъде разбрано; ча – също; викарман̣ах̣ – за забраненото действие; акарман̣ах̣ – за бездействието; ча – също; боддхавям – трябва да бъде разбрано; гахана̄ – много трудно; карман̣ах̣ – на действие; гатих̣ – влизане.

Превод

Тънкостите на действието са много трудни за разбиране. Затова трябва добре да се знае какво е действие, какво е забранено действие и какво е бездействие.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: Този, който действително иска да се освободи от материалния плен, трябва да разбере разликата между действие, бездействие и непозволени действия. Нужно е внимателно да се анализира цялата природа на дейността, защото това е много сложен въпрос. За да разбере Кр̣ш̣н̣а съзнание и дейността според гун̣ите, човек трябва да узнае собствените си отношения с Върховния. Тогава той осъзнава, че всяко живо същество е вечен слуга на Бога и негов дълг е да действа в Кр̣ш̣н̣а съзнание. Цялата Бхагавад-гӣта̄ ни води към това заключение. Всякакви други изводи, обратни на това разбиране и произтичащите от него действия, са викарма, т.е. забранено действие. Всичко това може да се разбере, ако общуваме с Кр̣ш̣н̣а осъзнати авторитети, които ще ни посветят в тайната на дейността. Полученото от тях знание е все едно получено от самия Бог. В противен случай дори най-интелигентните ще се объркат.