Skip to main content

TEXT 17

ТЕКСТ 17

Verš

Текст

karmaṇo hy api boddhavyaṁ
boddhavyaṁ ca vikarmaṇaḥ
akarmaṇaś ca boddhavyaṁ
gahanā karmaṇo gatiḥ
карман̣о хй апи боддхавям
боддхавям ча викарман̣ах̣
акарман̣аш ча боддхавям
гахана̄ карман̣о гатих̣

Synonyma

Дума по дума

karmaṇaḥ — jednání; hi — jistě; api — také; boddhavyam — je třeba porozumět; boddhavyam — je třeba porozumět; ca — také; vikarmaṇaḥ — zakázaného jednání; akarmaṇaḥ — nečinu; ca — také; boddhavyam — je třeba porozumět; gahanā — velice obtížný; karmaṇaḥ — jednání; gatiḥ — přístup.

карман̣ах̣ – на действието; хи – несъмнено; апи – също; боддхавям – трябва да бъде разбрано; боддхавям – трябва да бъде разбрано; ча – също; викарман̣ах̣ – за забраненото действие; акарман̣ах̣ – за бездействието; ча – също; боддхавям – трябва да бъде разбрано; гахана̄ – много трудно; карман̣ах̣ – на действие; гатих̣ – влизане.

Překlad

Превод

Spletitostem činu je velice těžké porozumět. Proto je třeba dobře vědět, co je čin, co je zakázaný čin a co je nečin.

Тънкостите на действието са много трудни за разбиране. Затова трябва добре да се знае какво е действие, какво е забранено действие и какво е бездействие.

Význam

Коментар

Pokud má někdo vážný zájem o vysvobození z pout hmoty, musí porozumět rozdílům mezi činem, nečinem a neoprávněným jednáním. Tomuto rozboru akcí, reakcí a zvrácených činů musí věnovat velkou pozornost, protože je to velice obtížné téma. Aby poznal vědomí Kṛṣṇy a jednal na takové úrovni, musí učením poznat svůj vztah s Nejvyšším — kdo se naučil vše, ví, že každá živá bytost je věčným služebníkem Pána a má proto jednat s vědomím Kṛṣṇy. K tomuto závěru směřuje celá Bhagavad-gītā. Jakékoliv jiné závěry a výsledky, odporující tomuto vědomí a činům, které jsou s ním spojené, představují zakázané činy neboli vikarmy. Aby to vše člověk pochopil, musí se stýkat s těmi, kdo znají vědomí Kṛṣṇy, a poznat ono tajemství od nich; je to stejně dobré jako učit se přímo od Pána. V jiném případě budou i ty nejinteligentnější osoby zmateny.

ПОЯСНЕНИЕ: Този, който действително иска да се освободи от материалния плен, трябва да разбере разликата между действие, бездействие и непозволени действия. Нужно е внимателно да се анализира цялата природа на дейността, защото това е много сложен въпрос. За да разбере Кр̣ш̣н̣а съзнание и дейността според гун̣ите, човек трябва да узнае собствените си отношения с Върховния. Тогава той осъзнава, че всяко живо същество е вечен слуга на Бога и негов дълг е да действа в Кр̣ш̣н̣а съзнание. Цялата Бхагавад-гӣта̄ ни води към това заключение. Всякакви други изводи, обратни на това разбиране и произтичащите от него действия, са викарма, т.е. забранено действие. Всичко това може да се разбере, ако общуваме с Кр̣ш̣н̣а осъзнати авторитети, които ще ни посветят в тайната на дейността. Полученото от тях знание е все едно получено от самия Бог. В противен случай дори най-интелигентните ще се объркат.