Skip to main content

TEXT 17

TEXT 17

Verš

Tekst

karmaṇo hy api boddhavyaṁ
boddhavyaṁ ca vikarmaṇaḥ
akarmaṇaś ca boddhavyaṁ
gahanā karmaṇo gatiḥ
karmaṇo hy api boddhavyaṁ
boddhavyaṁ ca vikarmaṇaḥ
akarmaṇaś ca boddhavyaṁ
gahanā karmaṇo gatiḥ

Synonyma

Synonyms

karmaṇaḥ — jednání; hi — jistě; api — také; boddhavyam — je třeba porozumět; boddhavyam — je třeba porozumět; ca — také; vikarmaṇaḥ — zakázaného jednání; akarmaṇaḥ — nečinu; ca — také; boddhavyam — je třeba porozumět; gahanā — velice obtížný; karmaṇaḥ — jednání; gatiḥ — přístup.

karmaṇaḥ — töö; hi — kindlasti; api — samuti; boddhavyam — tuleb aru saada; boddhavyam — tuleb aru saada; ca — samuti; vikarmaṇaḥ — keelatud töö; akarmaṇaḥ — tegevusetuse; ca — samuti; boddhavyam — tuleb aru saada; gahanā — väga raske; karmaṇaḥ — töö; gatiḥ — pääs.

Překlad

Translation

Spletitostem činu je velice těžké porozumět. Proto je třeba dobře vědět, co je čin, co je zakázaný čin a co je nečin.

Tegutsemise mitmetahulisust on väga raske mõista. Seepärast peaks inimene täpselt teadma, mis on tegevus, mis on keelatud tegevus ning mis on tegevusetus.

Význam

Purport

Pokud má někdo vážný zájem o vysvobození z pout hmoty, musí porozumět rozdílům mezi činem, nečinem a neoprávněným jednáním. Tomuto rozboru akcí, reakcí a zvrácených činů musí věnovat velkou pozornost, protože je to velice obtížné téma. Aby poznal vědomí Kṛṣṇy a jednal na takové úrovni, musí učením poznat svůj vztah s Nejvyšším — kdo se naučil vše, ví, že každá živá bytost je věčným služebníkem Pána a má proto jednat s vědomím Kṛṣṇy. K tomuto závěru směřuje celá Bhagavad-gītā. Jakékoliv jiné závěry a výsledky, odporující tomuto vědomí a činům, které jsou s ním spojené, představují zakázané činy neboli vikarmy. Aby to vše člověk pochopil, musí se stýkat s těmi, kdo znají vědomí Kṛṣṇy, a poznat ono tajemství od nich; je to stejně dobré jako učit se přímo od Pána. V jiném případě budou i ty nejinteligentnější osoby zmateny.

Kui inimene omab tõepoolest tugevat soovi vabaneda materiaalsetest köidikutest, peab ta mõistma, mille poolest tegevus, tegevusetus ja autoriteetide poolt mitte heaks kiidetud tegevus üksteisest erinevad. Inimene peab põhjalikult analüüsima tegevusi, väärastunud tegevusi ja tegevuste järelmõjusid, sest nende teemade mõistmine on väga raske. Mõistmaks Kṛṣṇa teadvust ja tegevuste erinevaid jaotusi peab inimene välja selgitama, millised on tema suhted Kõigekõrgemaga. See, kes on seda põhjalikult mõistnud, teab, et iga elusolend on Jumala igavene teener ning peab seetõttu tegutsema Kṛṣṇa teadvuses. Kogu „Bhagavad-gītā" eesmärk on aidata inimesel sellise järelduseni jõuda. Kõikidest teistest järeldustest, mis on vastuolus Kṛṣṇa teadvuse ja sellekohaste tegevustega, lähtuvaid tegevusi nimetatakse vikarmaks ehk keelatud tegevusteks. Selle kõige mõistmiseks on vajalik suhelda Kṛṣṇa teadvuse autoriteetidega, sest selle saladuse õppimine nendelt on võrdväärne selle õppimisega otse Jumalalt Endalt. Vastasel juhul satuvad ka kõige arukamad inimesed segadusse.