Skip to main content

TEXT 9

VERŠ 9

Tekstas

Verš

sañjaya uvāca
evam uktvā tato rājan
mahā-yogeśvaro hariḥ
darśayām āsa pārthāya
paramaṁ rūpam aiśvaram
sañjaya uvāca
evam uktvā tato rājan
mahā-yogeśvaro hariḥ
darśayām āsa pārthāya
paramaṁ rūpam aiśvaram

Synonyms

Synonyma

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya tarė; evam — taip; uktvā — sakydamas; tataḥ — po to; rājan — o valdove; mahā-yoga-īśvaraḥ — pats galingiausias mistikas; hariḥ — Aukščiausiasis Dievo Asmuo, Kṛṣṇa; darśayām āsa — parodė; pārthāya — Arjunai; paramam — dievišką; rūpam aiśvaram — visatos pavidalą.

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya riekol; evam — tak; uktvā — povediac; tataḥ — potom; rājan — ó, kráľ; mahā-yoga-īśvaraḥ — najmocnejší z mystikov; hariḥ — Najvyššia Božská Osobnosť, Kṛṣṇa; darśayām āsa — ukázal; pārthāya — Arjunovi; paramam — božskú; rūpam aiśvaram — vesmírnu podobu.

Translation

Překlad

Sañjaya said: O King, having spoken thus, the Supreme Lord of all mystic power, the Personality of Godhead, displayed His universal form to Arjuna.

Sañjaya riekol: „Ó, kráľ, po týchto slovách vyjavil Hari, Najvyšší Pán všetkých mystických síl, Božská Osobnosť, Arjunovi Svoju vesmírnu podobu.