Skip to main content

Бґ. 11.9

Текст

сан̃джайа ува̄ча
евам уктва̄ тато ра̄джан
маха̄-йоґеш́варо харіх̣
дарш́айам а̄са па̄ртга̄йа
парамам̇ рӯпам аіш́варам

Послівний переклад

сан̃джайах̣ ува̄ча—Сан̃джайа сказав; евам—таким чином; уктва̄— кажучи; татах̣—після; ра̄джан—о царю; маха̄-йоґа-ı̄ш́варах̣—наймогутніший містик; харіх̣—Верховний Бог-Особа, Кр̣шн̣а; дарш́айа̄м а̄са—показав; па̄ртга̄йа—Арджуні; парамам—божественне; рӯпам аіш́варам—всесвітню форму.

Переклад

Сан̃джайа сказав: О царю, промовивши це, Верховний Повелитель усіх містичних сил, Бог-Особа явив Арджуні Свою всесвітню форму.