Skip to main content

ГЛАВА ОДИНАДЦЯТА

Всесвітня форма

Текст

арджуна ува̄ча
мад-ануґраха̄йа парамам̇
ґухйам адгйа̄тма-сам̇джн̃ітам
йат твайоктам̇ вачас тена
мохо ’йам̇ віґато мама

Послівний переклад

арджунах̣ ува̄ча—Арджуна сказав; мат-ануґраха̄йа—просто, щоб виявити до мене Свою прихильність; парамам—верховне; ґухйам— таємницю; адгйа̄тма—духовний; сам̇джн̃ітам—стосовно; йат— що; твайа̄—Тобою; уктам—сказані; вачах̣—слово; тена—завдяки цьому; мохах̣—ілюзія; айам—цей; віґатах̣—усунутий; мама— мій.

Переклад

Арджуна сказав: Я вислухав, з Твоєї ласки, настанови про ці найпотаємніші духовні речі, і мої ілюзії розвіялись.

Коментар

Ця глава розкриває сутність Кр̣шн̣и як причини всіх причин. Більше того, Він є причина Маха̄-Вішн̣у, з якого виходять матеріальні всесвіти. Кр̣шн̣а — не авата̄ра, а джерело всіх авата̄р. Це остаточно з’ясовано в попередній главі.

Щодо Арджуни, то він сам каже, що його ілюзія розвіялась. Тобто Арджуна більше не дивиться на Кр̣шн̣у як на звичайну людину, свого друга, а як на джерело всього сущого. На Арджуну зійшло осяяння, і він щасливий, що має такого великого друга, Кр̣шн̣у. Але, хоча він сам визнає Кр̣шн̣у джерелом усього, що існує, його хвилює думка про людей, які не знають цього. В цій главі описано, як Арджуна просить Кр̣шн̣у явити Свою всесвітню форму, щоб божественна природа Кр̣шн̣и стала очевидною для всіх. Звичайно, коли людина бачить всесвітню форму Кр̣шн̣и, це її бентежить так само, як і Арджуну, але Кр̣шн̣а настільки милостивий, що потім знову прибирає Свого первинного вигляду. Арджуна визнає те, що Кр̣шн̣а не раз уже нагадував: Господь розмовляє з ним для його ж користі. Отже, Арджуна погоджується, що все це відбувається з ним з ласки Кр̣шн̣и. Тепер він переконався, що Кр̣шн̣а — причина всіх причин і що Він перебуває в серці кожного у вигляді Наддуші.

Текст

бгава̄пйайау хі бгӯта̄на̄м̇
ш́рутау вістараш́о майа̄
тваттах̣ камала-патра̄кша
ма̄ха̄тмйам апі ча̄вйайам

Послівний переклад

бгава — поява; апйайау — зникнення; хі — неодмінно; бгӯта̄на̄м — усіх живих істот; ш́рутау—вислухані; вістараш́ах̣—докладно; майа̄—мною; тваттах̣—від Тебе; камала-патра-акша—о лотосоокий; ма̄ха̄тмйам—слава; апі—також; ча—і; авйайам—невичерпне.

Переклад

О лотосоокий, вислухавши Твоє вичерпне пояснення про те, як з’являються і зникають усі живі істоти, я усвідомив Твою невичерпну славу.

Коментар

Зраділий Арджуна звертається до Кр̣шн̣и, називаючи Його лотосооким (очі Кр̣шн̣и нагадують пелюстки лотоса), бо в останньому вірші попередньої глави Господь запевнив Арджуну: ахам̇ кр̣тснасйа джаґатах̣ прабгавах̣ пралайас татга̄. «Я — джерело появи й зникнення всього матеріального творіння». І ось Арджуна в подробицях почув про це від Господа. Далі Арджуна дізнається, що хоча Кр̣шн̣а є джерело всього сущого, Сам Він перебуває осторонь усього. Господь сказав у дев’ятій главі, що Він всюдисущий, але це не означає, що Він присутній скрізь особисто. Могутність Кр̣шн̣и незбагненна, і Арджуна підтверджує, що цілком усвідомив це.

Текст

евам етад йатга̄ттга твам
а̄тма̄нам̇ парамеш́вара
драшт̣ум іччга̄мі те рӯпам
аіш́варам̇ пурушоттама

Послівний переклад

евам—так; етат—це; йатга̄—як; а̄ттга—сказав; твам—Ти; а̄тма̄нам—Сам; парама-ı̄ш́вара—о Верховний Господь; драшт̣ум— бачити; іччга̄мі—я бажаю; те—Твоє; рӯпам—форма; аіш́варам— божественне; пуруша-уттама—о кращий з усіх.

Переклад

О найвизначніший з усіх, о верховна формо, хоча переді мною Ти в Своєму істинному образі, що Ти описав його мені, я хочу побачити, як Ти увійшов у космічний прояв, якою є та Твоя форма.

Коментар

Господь сказав, що космічне проявлення виникло та існує тому, що Він за допомогою Свого особистісного вияву входить у матеріальний всесвіт. Слова Кр̣шн̣и вдихнули в Арджуну впевненість, але щоб переконати інших людей у майбутньому, тих, хто може вважати Кр̣шн̣у звичайною людиною, він бажає навіч побачити всесвітню форму Господа і зрозуміти, як саме Господь діє у всесвіті, хоча і перебуває осторонь нього. Те, що Арджуна звертається до Кр̣шн̣и як до пурушоттами, також має велике значення. Господь є Верховним Богом-Особою, і тому Він присутній в самому Арджуні й знає про його бажання і розуміє, що Арджуна не відчуває особливого прагнення бачити Його всесвітню форму, бо він цілком задоволений можливістю бачити Господа в Його особистісному образі, образі Кр̣шн̣и. Але Господь також розуміє, що Арджуна прохає Його показати всесвітню форму не для того, щоб пересвідчитись самому, а на те, щоб переконати інших. Кр̣шн̣а знає, що бажання Арджуни побачити Його всесвітню форму пояснюється ще й необхідністю встановити критерій істинності, тому що в майбутньому багато самозванців видаватимуть себе за Господні втілення. Тому треба бути особливо обережним, і той, хто заявляє, що він — Кр̣шн̣а, мусить довести це, явивши свою всесвітню форму.

Текст

манйасе йаді тач чгакйам̇
майа̄ драшт̣ум іті прабго
йоґеш́вара тато ме твам̇
дарш́айа̄тма̄нам авйайам

Послівний переклад

манйасе—Ти думаєш; йаді—якщо; тат—те; ш́акйам—здатний; майа̄—мною; драшт̣ум—бачити; іті—таким чином; прабго—о Господи; йоґа-ı̄ш́вара—Володар усієї містичної сили; татах̣—тоді; ме—мені; твам—Ти; дарш́айа—покажи; а̄тма̄нам—Себе; авйайам—вічний.

Переклад

Якщо Ти вважаєш, що я здатний побачити Твою космічну форму, о мій Господи, Володарю всіх містичних сил, будь ласка, яви Свою безмежну всесвітню Сутність.

Коментар

Сказано, що за допомогою матеріальних чуттів неможливо ані побачити, ані почути, зрозуміти або ж відчути Верховного Господа, Кр̣шн̣у. Але Господь може явити Себе тій людині, яка цілеспрямовано присвячує себе любовному трансцендентному служінню Господеві. Кожна жива істота — лише духовна іскра, і вона не може побачити чи зрозуміти Верховного Господа. Як відданий Господа, Арджуна не покладається на силу своїх розумових здібностей. Навпаки, він визнає власну обмеженість, що властива кожній живій істоті, і незбагненність становища Кр̣шн̣и. Арджуна розуміє, що жива істота не може усвідомити нічим не обмежену нескінченність. Збагнути природу безконечного можна лише тоді, коли Сам цей безконечний, зі Своєї ласки, розкриє Себе. Тут дуже важливим є слово йоґеш́вара, бо Господь наділений незбагненною могутністю. Якщо Він захоче, Він може, зі Своєї ласки, явити Себе, незважаючи на безмежність Своєї природи. Тому Арджуна просить про цю незрівнянну милість Кр̣шн̣и. Він нічого не вимагає. Кр̣шн̣а не зобов’язаний відкриватися нікому, крім тих, хто цілком заглиблюється в свідомість Кр̣шн̣и у відданому служінні Господеві. Отже, люди, які покладаються лише на силу своїх розумових здібностей, не можуть побачити Кр̣шн̣у.

Текст

ш́рı̄-бгаґава̄н ува̄ча
паш́йа ме па̄ртга рӯпа̄н̣і
ш́аташ́о ’тга сахасраш́ах̣
на̄на̄-відга̄ні дівйа̄ні
на̄на̄-варн̣а̄кр̣тı̄ні ча

Послівний переклад

ш́рı̄-бгаґава̄н ува̄ча—Верховний Бог-Особа сказав; паш́йа—споглядай; ме—Мої; па̄ртга—о сину Пр̣тги; рӯпа̄н̣і—форми; ш́аташ́ах̣— сотні; атга—також; сахасраш́ах̣—тисячі; на̄на̄-відга̄ні—різноманітні; дівйа̄ні—божественні; на̄на̄—різноманітні; варн̣а—кольорові; а̄кр̣тı̄ні—форми; ча—також.

Переклад

Верховний Бог-Особа сказав: Мій дорогий Арджуно, о сину Пр̣тги, тож поглянь на Мої щедроти, на сотні тисяч різноманітних божественних і багатобарвних форм.

Коментар

Арджуна хотів побачити Кр̣шн̣у у Його всесвітній формі, яка проявляється тільки заради творення космосу і тому, попри її трансцендентність, підпадає під вплив минущого часу цієї матеріальної природи. Так само, як матеріальна природа існує то в проявленому, то в непроявленому стані, так і ця всесвітня форма Кр̣шн̣и проявляється і потім переходить у непроявлений стан. Вона не перебуває вічно в духовному світі, подібно до інших форм Кр̣шн̣и. Що стосується відданих Господа, то вони не дуже прагнуть споглядати всесвітню форму, але якщо вже Арджуна захотів побачити Кр̣шн̣у таким, то Господь відкриває йому її. Звичайна людина не спроможна бачити всесвітньої форми. Здатність бачити її надає Сам Кр̣шн̣а.

Текст

паш́йа̄дітйа̄н васӯн рудра̄н
аш́вінау марутас татга̄
бахӯнй адр̣шт̣а-пӯрва̄н̣і
паш́йа̄ш́чарйа̄н̣і бга̄рата

Послівний переклад

паш́йа—побач; а̄дітйа̄н—дванадцять синів Адіті; васӯн—вісім Васу; рудра̄н—одинадцять форм Рудр; аш́вінау—два Аш́віни; марутах̣—сорок дев’ять Марут (напівбогів вітру); татга̄—також; бахӯні—багато; адр̣шт̣а—що ти не бачив; пӯрва̄н̣і—раніше; паш́йа—побач; а̄ш́чарйа̄н̣і—усі дива; бга̄рата—о кращий з Бгарат.

Переклад

О кращий з Бга̄рат, поглянь на різні прояви А̄дітй, Васу, Рудр, Аш́вінı̄-кума̄р і всіх інших напівбогів. Уздри численні дива, що їх до тебе ніхто не бачив і про які ніхто ніколи не чув.

Коментар

Хоча Арджуна був особистим другом Кр̣шн̣и і найбільш розвинутим із вчених людей свого часу, — він не міг знати про Кр̣шн̣у все. Тут сказано, що досі жодна людина не знала й не чула про всі ці форми та прояви. Але тепер Кр̣шн̣а відкриває ці дивні образи.

Текст

іхаіка-стгам̇ джаґат кр̣тснам̇
паш́йа̄дйа са-чара̄чарам
мама дехе ґуд̣а̄кеш́а
йач ча̄нйад драшт̣ум іччгасі

Послівний переклад

іха—у цьому; ека-стгам—в одному місці; джаґат—всесвіт; кр̣тснам—повністю; паш́йа—побач; адйа—негайно; са—з; чара—рухоме; ачарам—і нерухоме; мама—Моєму; дехе—у цьому тілі; ґуд̣а̄кеш́а—о Арджуно; йат—те, що; ча—також; анйат—інше; драшт̣ум—бачити; іччгасі—ти бажаєш.

Переклад

О Арджуно, що б ти не захотів побачити, все є в цьому Моєму тілі! Ця всесвітня форма може явити тобі все, що ти хочеш побачити зараз або в майбутньому. Все суще — рухоме й нерухоме — присутнє тут, в одному місці.

Коментар

Ніхто не може побачити весь усесвіт, перебуваючи в одному місці. Навіть найвидатніший вчений не здатний спостерігати те, що відбувається в інших частинах всесвіту. Але відданий, подібний Арджуні, може бачити все, що існує у всесвіті. Кр̣шн̣а дає Арджуні здатність бачити все, що той лише забажає: минуле, теперішнє, майбутнє. Таким чином з ласки Кр̣шн̣и Арджуна спромігся бачити все, що існує.

Текст

на ту ма̄м̇ ш́акйасе драшт̣ум
аненаіва сва-чакшуша̄
дівйам̇ дада̄мі те чакшух̣
паш́йа ме йоґам аіш́варам

Послівний переклад

на—ніколи; ту—але; ма̄м—Мене; ш́акйасе—здатний; драшт̣ум— бачити; анена—цими; ева—напевно; сва-чакшуша̄—на свої власні очі; дівйам—божественні; дада̄мі—Я даю; те—тобі; чакшух̣—очі; паш́йа—побач; ме—Моє; йоґам аіш́варам—незбагненну містичну силу.

Переклад

Але ти не можеш бачити Мене своїми нинішніми очима, тому Я наділяю тебе божественним баченням. Споглядай же Мою незбагненну містичну силу!

Коментар

Чистий відданий не схильний бачити Кр̣шн̣у ні в якій формі, — лише у Його дворукому образі; всесвітню форму Кр̣шн̣и, явлену Його милістю, відданий може побачити тільки за допомогою духовного зору, а не розуму. Тобто, щоб побачити всесвітню форму Кр̣шн̣и, Арджуні треба було змінити не розум, а бачення. Всесвітня форма Кр̣шн̣и не дуже важлива; це стане зрозумілим із подальших віршів. Однак Арджуна захотів побачити її і Господь наділяє його особливим баченням, необхідним для цього.

Відданих, які правильно розуміють суть трансцендентних стосунків з Кр̣шн̣ою, приваблюють любовні взаємовідносини з Кр̣шн̣ою, а не імперсональний вияв Його величі. Друзі Кр̣шн̣и, Його товариші по іграх та Його батьки ніколи не прагнуть, щоб Він продемонстрував їм Свої щедроти. Їх так сильно захопила чиста любов до Кр̣шн̣и, що вони навіть не відають, що Він — Верховний Бог- Особа. В своїх стосунках взаємної любові з Кр̣шн̣ою, вони забувають про те, що Кр̣шн̣а є Верховний Господь. В Ш́рı̄мад-Бга̄ґаватам сказано, що хлопчики, які бавляться разом з Кр̣шн̣ою — це надзвичайно праведні душі, які після численних життів отримали таку можливість — гратися з Кр̣шн̣ою. Ці хлопчаки не знають, що Кр̣шн̣а є Верховний Бог-Особа. Вони ставляться до Нього просто як до свого друга. Тому Ш́укадева Ґосва̄мı̄ каже:

іттгам̇ сата̄м̇ брахма-сукга̄нубгӯтйа̄
да̄сйам̇ ґата̄на̄м̇ пара-даіватена
ма̄йа̄ш́ріта̄на̄м̇ нара-да̄ракен̣а
са̄кам̇ віджахрух̣ кр̣та-пун̣йа-пун̃джа̄х̣

«Ось Верховна Особа, в якій великі мудреці вбачають безособистісного Брахмана, віддані — Верховного Бога-Особу, а звичайні люди — витвір матеріальної природи. І ці хлопчики, які здійснили багато доброчесних вчинків у своїх минулих життях, бавляться разом з Верховним Богом-Особою» (Бга̄ґ. 10.12.11).

Отже, відданий не прагне споглядати віш́ва-рӯпу, всесвітню форму, але Арджуна захотів побачити її, щоб майбутні покоління не сумнівались в твердженнях Кр̣шн̣и й змогли зрозуміти, що Кр̣шн̣а не лише теоретично або філософськи довів, що Він є Всевишній, але й насправді явив Себе таким перед Арджуною. Свідчення Арджуни необхідне, бо він є першою ланкою в ланцюгові парампари. Той, хто справді прагне пізнати Верховного Бога-Особу, Кр̣шн̣у, і хто йде стопами Арджуни, повинен знати, що Кр̣шн̣а не лише теоретично представив Себе Верховним, але й на ділі явив Себе Всевишнім.

Господь наділив Арджуну особливою здатністю на те, щоб той міг споглядати й засвідчити Його всесвітню форму, адже, як вже було сказано, сам Арджуна не дуже прагнув бачити її.

Текст

сан̃джайа ува̄ча
евам уктва̄ тато ра̄джан
маха̄-йоґеш́варо харіх̣
дарш́айам а̄са па̄ртга̄йа
парамам̇ рӯпам аіш́варам

Послівний переклад

сан̃джайах̣ ува̄ча—Сан̃джайа сказав; евам—таким чином; уктва̄— кажучи; татах̣—після; ра̄джан—о царю; маха̄-йоґа-ı̄ш́варах̣—наймогутніший містик; харіх̣—Верховний Бог-Особа, Кр̣шн̣а; дарш́айа̄м а̄са—показав; па̄ртга̄йа—Арджуні; парамам—божественне; рӯпам аіш́варам—всесвітню форму.

Переклад

Сан̃джайа сказав: О царю, промовивши це, Верховний Повелитель усіх містичних сил, Бог-Особа явив Арджуні Свою всесвітню форму.

Текст

анека-вактра-найанам
анека̄дбгута-дарш́анам
анека-дівйа̄бгаран̣ам̇
дівйанекодйата̄йудгам
дівйа-ма̄лйа̄мбара-дгарам̇
дівйа-ґандга̄нулепанам
сарва̄ш́чарйа-майам̇ девам
анантам̇ віш́вато-мукгам

Послівний переклад

анека—різноманітні; вактра—роти; найанам—очі; анека—різноманітне; адбгута—дивне; дарш́анам—видовище; анека—багато; дівйа — божественне; а̄бгаран̣ам — прикраси; дівйа — божественне; анека—різноманітне; удйата—підняте; а̄йудгам—зброя; дівйа— божественними; ма̄лйа—ґірляндами; амбара—убранням; дгарам— вдягнений; дівйа — божественними; ґандга — пахощами; анулепанам—змащений; сарва—увесь; а̄ш́чарйа-майам—дивний; девам— що сяє; анантам—безмежний; віш́ватах̣-мукгам—всепроникаючий.

Переклад

Арджуна побачив у тій всесвітній формі безліч ротів, очей, незліченні й дивовижні видіння. Господь у цій формі був прикрашений неземними коштовностями й потрясав божественною зброєю. Він був убраний в божественні шати й прикрашений ґірляндами. Його духм’яне тіло було змащене різними надзвичайними ароматичними маслами. Все це було дивовижне, безмежне й сяяло, покриваючи все.

Коментар

Повторення слів «численні» й «незліченні» в цих віршах вказує на те, що не було ліку рукам, ротам, ногам та іншим проявам, які споглядав Арджуна. Ці проявлення поширені скрізь у всесвіті, але милістю Господа Арджуна міг споглядати їх, перебуваючи на одному місці. Це стало можливим завдяки незбагненній потенції Господа.

Текст

діві сӯрйа-сахасрасйа
бгавед йуґапад уттгіта̄
йаді бга̄х̣ садр̣ш́ı̄ са̄ сйа̄д
бга̄сас тасйа маха̄тманах̣

Послівний переклад

діві—у небі; сӯрйа—сонць; сахасрасйа—багатьох тисяч; бгавет— там були б; йуґапат—водночас; уттгіта̄—присутні; йаді—якщо; бга̄х̣—світло; садр̣ш́ı̄—як це; са̄—така; сйа̄т—була б; бга̄сах̣—сяйво; тасйа—Його; маха̄-а̄тманах̣—великого Господа.

Переклад

Якби сотні тисяч сонць водночас зійшли на небі, то їхнє сяйво могло б нагадати сяйво Верховної Особи у всесвітній формі.

Коментар

Те, що побачив Арджуна — невимовне, і все ж Сан̃джайа намагається допомогти Дгр̣тарашт̣рі уявити собі картину великого одкровення. Сан̃джайі й Дгр̣тарашт̣ри не було на полі бою, але з милості Вйа̄си Сан̃джайа міг спостерігати все, що там відбувалось. І він порівнює побачене, наскільки це взагалі доступно нашій уяві, — з сяйвом тисячі сонць.

Текст

татраіка-стгам̇ джаґат кр̣тснам̇
правібгактам анекадга̄
апаш́йад дева-девасйа
ш́арı̄ре па̄н̣д̣авас тада̄

Послівний переклад

татра—там; ека-стгам—в одному місці; джаґат—всесвіт; кр̣тснам—повністю; правібгактам—розділений; анекадга̄—на багато; апаш́йат—міг бачити; дева-девасйа—Верховного Бога-Особи; ш́арı̄ре—у всесвітній формі; па̄н̣д̣авах̣—Арджуна; тада̄—тоді.

Переклад

В цей час Арджуна міг споглядати у всесвітній формі Господа безмежні простори всесвіту, зосереджені в одному місці, хоча й розділені на багато-багато тисяч.

Коментар

П О Я С Н Е Н Н Я : Тут дуже велике значення має слово татра («там»). Воно вказує на те, що всесвітня форма Кр̣шн̣и відкрилась Арджуні, коли обидва вони сиділи в колісниці. Інші люди, присутні на полі бою, не могли спостерігати цієї форми, бо Кр̣шн̣а явив видіння її лише Арджуні. В тілі Кр̣шн̣и Арджуна міг спостерігати тисячі планет. Як ми знаємо з ведичних писань, існує безліч світів і планет. Одні створено із землі, другі — із золота, а треті — з коштовних каменів. Одні дуже великі, інші — трохи менші тощо. Сидячи в колісниці, Арджуна бачив їх усі. Але жодна людина не могла зрозуміти того, що відбувалось між Кр̣шн̣ою й Арджуною.

Текст

татах̣ са вісмайа̄вішт̣о
хр̣шт̣а-рома̄ дганан̃д̣жайах̣
пран̣амйа ш́іраса̄ девам̇
кр̣та̄н̃джалір абга̄шата

Послівний переклад

татах̣ — потім; сах̣ — він; вісмайа-а̄вішт̣ах̣ — сповнений подиву; хр̣шт̣а-рома̄—з волоссям, яке настовбурчилося від його великого екстазу; дганан̃джайах̣—Арджуна; пран̣амйа—пропонуючи шанобливі поклони; ш́іраса̄—із схиленою головою; девам—Верховному Богу-Особі; кр̣та-ан̃джаліх̣—із складеними руками; абга̄шата—почав говорити.

Переклад

Приголомшений і вкрай здивований, із настовбурченим волоссям, Арджуна схилив голову, склав руки і почав молити Верховного Господа.

Коментар

Як тільки Господь явив Себе таким чином, відносини між Ним і Арджуною негайно змінилися. Досі їхні стосунки ґрунтувались на дружбі, але зараз, після одкровення, Арджуна з великою шанобою кланяється Кр̣шн̣і, й склавши руки, молиться Йому. Він складає хвалу всесвітній формі. Відтак дружні почуття Арджуни до Кр̣шн̣и змінились на почуття подиву. Великі віддані бачать в Кр̣шн̣і вмістилище всіх взаємовідносин. В священних писаннях згадано дванадцять основних форм стосунків, і всі вони є в Кр̣шн̣і. Сказано, що Він — океан всіх стосунків між двома живими істотами, між богами, а також між Верховним Господом та Його відданими.

Арджуну опанувало почуття подиву, і він, незважаючи на притаманну йому врівноваженість, розсудливість і скромність, впав в екстатичний стан; склавши молитовно руки, з настовбурченим волоссям, він став кланятись й висловлювати шану Верховному Господеві. Звісно, він не відчував страху, але був вражений дивом, яке явив Господь. Нахлинув подив, він переповнив Арджуну й витіснив дружню любов.

Текст

арджуна ува̄ча
паш́йа̄мі дева̄м̇с тава дева дехе
сарва̄м̇с татга̄ бгӯта-віш́еша-сан̇ґга̄н
брахма̄н̣ам ı̄ш́ам̇ камала̄сана-стгам
р̣шı̄м̇ш́ ча сарва̄н ураґа̄м̇ш́ ча дівйа̄н

Послівний переклад

арджунах̣ ува̄ча—Арджуна сказав; паш́йа̄мі—я бачу; дева̄н—усіх напівбогів; тава—в Твоєму; дева—о Господи; дехе—в тілі; сарва̄н—усіх; татга̄—також; бгӯта—живих істот; віш́еша-сан̇ґга̄н— якимось чином зібраних разом; брахма̄н̣ам — Господа Брахму; ı̄ш́ам—Господа Ш́іву; камала-а̄сана-стгам—що сидить на квітці лотосу; р̣шı̄н—великих мудреців; ча—також; сарва̄н—усіх; ураґа̄н— зміїв; ча—також; дівйа̄н—божественних.

Переклад

Арджуна сказав: Мій дорогий Господи Кр̣шн̣о, я бачу в Твоєму тілі всіх напівбогів і безліч інших живих істот. Я бачу Брахму, який сидить на квітці лотосу, а також Господа Ш́іву, всіх мудреців і божественних зміїв.

Коментар

Arjuna sees everything in the universe; therefore he sees Brahmā, who is the first creature in the universe, and the celestial serpent upon which the Garbhodaka-śāyī Viṣṇu lies in the lower regions of the universe. This snake bed is called Vāsuki. There are also other snakes known as Vāsuki. Arjuna can see from the Garbhodaka-śāyī Viṣṇu up to the topmost part of the universe on the lotus-flower planet where Brahmā, the first creature of the universe, resides. That means that from the beginning to the end, everything could be seen by Arjuna, who was sitting in one place on his chariot. This was possible by the grace of the Supreme Lord, Kṛṣṇa.

Текст

анека-ба̄хӯдара-вактра-нетрам̇
паш́йа̄мі тва̄м̇ сарвато ’нанта-рӯпам
на̄нтам̇ на мадгйам̇ на пунас тава̄дім̇
паш́йа̄мі віш́веш́вара віш́ва-рӯпа

Послівний переклад

анека—багато; ба̄ху—рук; удара—животів; вактра—ротів; нетрам—очей; паш́йа̄мі—я бачу; тва̄м—Тебе; сарватах̣—з усіх боків; ананта-рӯпам—безмежну форму; на антам—немає кінця; на мадгйам—немає середини; на пунах̣—немає крім того; тава—Твого; а̄дім—початку; паш́йа̄мі—я бачу; віш́ва-ı̄ш́вара—о Господи всесвіту; віш́ва-рӯпа—у формі всесвіту.

Переклад

О Володар усесвіту, о всесвітня формо, я бачу в Твоєму тілі безліч очей, рук, черев, ротів, що простягаються скрізь без краю. В Тебе немає кінця, немає середини і немає початку.

Коментар

Кр̣шн̣а — Верховний Бог-Особа, і Він безмежний. Через Нього Можна побачити все суще.

Текст

кірı̄т̣інам̇ ґадінам̇ чакрін̣ам̇ ча
теджо-ра̄ш́ім̇ сарвато дı̄птімантам
паш́йа̄мі тва̄м̇ дурнірı̄кшйам̇ саманта̄д
дı̄пта̄нала̄рка-дйутім апрамейам

Послівний переклад

кірı̄т̣інам—із шоломами; ґадінам—із берлами; чакрін̣ам—із дисками; ча—і; теджах̣-ра̄ш́ім—що сяє; сарватах̣—у всі боки; дı̄пті-мантам—що виблискує; паш́йа̄мі—я бачу; тва̄м—Тебе; дурнірı̄кшйам—того, кого важко бачити; саманта̄т—поширене скрізь; дı̄пта-анала—вогнище, що палає; арка—сонця; дйутім—сонячне сяйво; апрамейам—незмірного.

Переклад

На Твою форму заважає дивитись сліпуче сяйво, що поширюється в усі боки й нагадує пломені вогню або незмірне сяяння сонця. І я бачу цю форму, що сяє, всюди, увінчану коронами, з булавами та дисками в руках.

Текст

твам акшарам̇ парамам̇ ведітавйам̇
твам асйа віш́васйа парам̇ нідга̄нам
твам авйайах̣ ш́а̄ш́вата-дгарма-ґопта̄
сана̄танас твам̇ пурушо мато ме

Послівний переклад

твам—Тебе; акшарам—одвічного; парамам—верховного; ведітавйам—треба зрозуміти; твам—Ти; асйа—цього; віш́васйа—всесвіту; парам—верховне; нідга̄нам—основа; твам—Ти; авйайах̣—невичерпний; ш́а̄ш́вата-дгарма-ґопта̄—той, хто підтримує вічну релігію; сана̄танах̣—вічний; твам—Ти; пурушах̣—Верховна Особа; матах̣ ме—так я вважаю.

Переклад

Ти — вища одвічна мета, кінцеве місце заспокоєння всього цього всесвіту. Ти невичерпний, і Ти — найдавніший. Ти — Бог-Особа, і Ти підтримуєш вічну релігію. Така моя думка.

Текст

ана̄ді-мадгйа̄нтам ананта-вı̄рйам
ананта-ба̄хум̇ ш́аш́і-сӯрйа-нетрам
паш́йа̄мі тва̄м̇ дı̄пта-хута̄ш́а-вактрам̇
сва-теджаса̄ віш́вам ідам̇ тапантам

Послівний переклад

ана̄ді—без початку; мадгйа—середини; антам—і кінця; ананта— безмежно; вı̄рйам—славного; ананта—безліч; ба̄хум—руки; ш́аш́і — Місяць; сӯрйа — і Сонце; нетрам — очі; паш́йа̄мі — я бачу; тва̄м—Тебе; дı̄пта—сліпучий; хута̄ш́а-вактрам—вогонь, що виходить із Твоїх уст; сва-теджаса̄—своїм сяйвом; віш́вам—всесвіт; ідам—цей; тапантам—що розжарює.

Переклад

В Тебе нема початку, середини й кінця. Твоя слава безмежна. В Тебе безліч рук, а Сонце й Місяць — Твої очі. Я бачу, як ти вивергаєш сліпуче полум’я із Своїх уст і спалюєш весь усесвіт власним сяйвом.

Коментар

Усі шість щедрот Верховного Бога-Особи поширюються безмежно. Ці рядки, як і багато інших, містять повтори, але, згідно з святими писаннями, багаторазове повторення слів, які оспівують славу Кр̣шн̣и, не є літературна недоробка. Сказано, що в стані збентеження, подиву або великого екстазу ті ж самі слова можуть повторюватись знову й знову. І це не є вада.

Текст

дйа̄в а̄-пр̣тгівйор ідам антарам̇ хі
вйа̄птам̇ твайаікена діш́аш́ ча сарва̄х̣
др̣шт̣ва̄дбгутам̇ рӯпам уґрам̇ таведам̇
лока-трайам̇ правйатгітам̇ маха̄тман

Послівний переклад

дйау—від зовнішнього простору; а̄-пр̣тгівйох̣—до Землі; ідам— це; антарам—між; хі—неодмінно; вйа̄птам̇—охоплене; твайа̄— Тобою; екена—одним; діш́ах̣—напрямки; ча—і; сарва̄х̣—усі; др̣шт̣ва̄ — споглядаючи; адбгутам — дивне; рӯпам — форма; уґрам — жахливе; тава—Твоє; ідам—це; лока—планетні системи; трайам—три; правйатгітам—розгублені; маха̄-а̄тман—о великий.

Переклад

Хоча Ти один, Ти заповнюєш Собою все небо й усі планети, і весь простір між ними. О великий, дивлячись на цю дивну й страшну форму, всі планетні системи жахаються.

Коментар

Dyāv ā-pṛthivyoḥ (“the space between heaven and earth”) and loka-trayam (“the three worlds”) are significant words in this verse because it appears that not only did Arjuna see this universal form of the Lord, but others in other planetary systems saw it also. Arjuna’s seeing of the universal form was not a dream. All whom the Lord endowed with divine vision saw that universal form on the battlefield.

Текст

амı̄ хі тва̄м̇ сура-сан̇ґга̄ віш́анті
кечід бгı̄та̄х̣ пра̄н̃джалайо ґр̣н̣анті
свастı̄тй уктва̄ махарші-сіддга-сан̇ґга̄х̣
стуванті тва̄м̇ стутібгіх̣ пушкала̄бгіх̣

Послівний переклад

амı̄—усі ці; хі—неодмінно; тва̄м—в Тебе; сура-сан̇ґга̄х̣—групи напівбогів; віш́анті—входять; кечіт—деякі з них; бгı̄та̄х̣—зі страху; пра̄н̃джалайах̣—із складеними руками; ґр̣н̣анті—моляться; свасті—миру всім; іті—так; уктва̄—говорячи; маха̄-р̣ші—великі мудреці; сіддга-сан̇ґга̄х̣—досконалі істоти; стуванті—співають гімни; тва̄м—Тобі; стутібгіх̣—з молитвами; пушкала̄бгіх̣—ведичні гімни.

Переклад

Натовпи напівбогів коряться Тобі і входять в Тебе. Деякі з них, дуже перелякані, моляться, склавши руки. Сонми великих мудреців і досконалих істот вигукують «Мир усім!» — і моляться Тобі, співаючи ведичні гімни.

Коментар

Напівбоги усіх планетних систем злякались жахливого прояву всесвітньої форми та її сліпучого сяєва і благали про захист.

Текст

рудра̄дітйа̄ васаво йе ча са̄дгйа̄
віш́ве ’ш́вінау маруташ́ чошмапа̄ш́ ча
ґандгарва-йакша̄сура-сіддга-сан̇ґга̄
вı̄кшанте тва̄м̇ вісміта̄ш́ чаіва сарве

Послівний переклад

рудра—проявлення Господа Ш́іви; а̄дітйа̄х̣—А̄дітйі; васавах̣—Васу; йе—усі ті; ча—і; са̄дгйа̄х̣—Са̄дгйі; віш́ве—Віш́ведеви; аш́вінау—А̄ш́вінı̄-кума̄ри; марутах̣—Марути; ча—і; ушма-па̄х̣—прабатьки; ча—і; ґандгарваґандгарв; йакшайакш; асура—демонів; сіддга—і досконалих напівбогів; сан̇ґга̄х̣—зібрання; вı̄кшанте— дивляться; тва̄м—Тебе; вісміта̄х̣—з подивом; ча—також; ева— неодмінно; сарве—усі.

Переклад

Усі різноманітні проявлення Господа Ш́іви, А̄дітйі, Васу, Са̄дгйі, Віш́ведеви, обидва Аш́вı̄ни, Марути, предки, ґандгарви, йакші, асури і сповнені досконалості напівбоги дивляться на Тебе з подивом.

Текст

рӯпам̇ махат те баху-вактра-нетрам̇
маха̄-ба̄хо баху-ба̄хӯру-па̄дам
бахӯдарам̇ баху-дам̇шт̣ра̄-кара̄лам̇
др̣шт̣ва̄ лока̄х̣ правйатгіта̄с татга̄хам

Послівний переклад

рӯпам—форма; махат—дуже велике; те—Твоє; баху—багато; вактра—облич; нетрам—і очей; маха̄-ба̄хо—о міцнорукий; баху—багато; ба̄ху—рук; ӯру—стегон; па̄дам—ніг; баху-ударам— багато животів; баху-дам̇шт̣ра̄—багато зубів; кара̄лам—жахливе; др̣шт̣ва̄—бачачи; лока̄х̣—усі планети; правйатгіта̄х̣—розгублені; татга̄—також; ахам—я.

Переклад

О могутньорукий, всі планети та їх напівбоги збентежені виглядом Твоєї гігантської форми з її багатьма обличчями, очима, руками, стегнами, ногами і черевами й Твоїми численними страхітливими зубами. Як і вони, я теж розгублений.

Текст

набгах̣-спр̣ш́ам̇ дı̄птам анека-варн̣ам̇
вйа̄тта̄нанам̇ дı̄пта-віш́а̄ла-нетрам
др̣шт̣ва̄ хі тва̄м̇ правйатгіта̄нтар-а̄тма̄
дгр̣тім̇ на вінда̄мі ш́амам̇ ча вішн̣о

Послівний переклад

набгах̣-спр̣ш́ам—того, що торкається неба; дı̄птам—що сяє; анека — багато; варн̣ам — барвистого; вйа̄тта — з відкритими; а̄нанам—ротами; дı̄пта—з сліпучими; віш́а̄ла—дуже великими; нетрам—очима; др̣шт̣ва̄—бачачи; хі—неодмінно; тва̄м—Тебе; правйатгіта—розгублений; антах̣—у; а̄тма̄—душі; дгр̣тім—стійкості; на—не; вінда̄мі—маю; ш́амам—психічної рівноваги; ча—також; вішн̣о—о Господи Вішну.

Переклад

О всепроникаючий Вішн̣у, Ти досягаєш неба; дивлячись на Тебе, багатобарвного і сліпучого, на Твої роти, що зяють, й величезні яскраві очі, я відчуваю страх і замішання. Я нездатний більше зберігати спокій і врівноваженість розуму.

Текст

дам̇шт̣ра̄-кара̄ла̄ні ча те мукга̄ні
др̣шт̣ваіва ка̄ла̄нала-саннібга̄ні
діш́о на джа̄не на лабге ча ш́арма
прасı̄да девеш́а джаґан-ніва̄са

Послівний переклад

дам̇шт̣ра̄—зуби; кара̄ла̄ні—жахливі; ча—також; те—Твої; мукга̄ні—обличчя; др̣шт̣ва̄—бачачи; ева—таким чином; ка̄ла-анала— вогонь смерті; саннібга̄ні—немов; діш́ах̣—напрями; на—не; джа̄не—я пізнаю; на—не; лабге—я отримую; ча—і; ш́арма—ласку; прасı̄да — змилосердься; дева-ı̄ш́а — о Господь усіх повелителів; джаґат-ніва̄са—притулок світів.

Переклад

О Володарю всіх володарів, притулок всіх світів, прошу Тебе, будь ласкавим до мене. Я більше не можу зберігати рівновагу, дивлячись на Твої смертоносні обличчя, що палають, й страхітливі зуби. Я зовсім розгубився.

Текст

амı̄ ча тва̄м̇ дгр̣тара̄шт̣расйа путра̄х̣
сарве сахаіва̄вані-па̄ла-сан̇ґгаіх̣
бгı̄шмо дрон̣ах̣ сӯта-путрас татга̄сау
саха̄смадı̄йаір апі йодга-мукгйаіх̣
вактра̄н̣і те тварама̄н̣а̄ віш́анті
дам̇шт̣ра̄-кара̄ла̄ні бгайа̄нака̄ні
кечід вілаґна̄ даш́ана̄нтарешу
сандр̣ш́йанте чӯрн̣ітаір уттама̄н̇ґаіх̣

Послівний переклад

амı̄—ці; ча—також; тва̄м—Ти; дгр̣тара̄шт̣расйа—Дгр̣тара̄шт̣ри; путра̄х̣—сини; сарве—усі; саха—з; ева—воістину; авані-па̄ла—царів-воїнів; сан̇ґгаіх̣—групи; бгı̄шмах̣—Бгı̄шмадева; дрон̣ах̣—Дрон̣а̄ча̄рйа; сӯта-путрах̣—Карн̣а; татга̄—також; асау—той; саха—з; асмадı̄йаіх̣—нашими; апі—також; йодга-мукгйаіх̣—головними серед воїнів; вактра̄н̣і—роти; те—Твої; тварама̄н̣а̄х̣—линуть; віш́анті—входять; дам̇шт̣ра̄—зуби; кара̄ла̄ні—жахливі; бгайа̄нака̄ні—дуже страшні; кечіт—деякі з них; вілаґна̄х̣—застрягають; даш́ана-антарешу—між зубів; сандр̣ш́йанте—їх можна бачити; чӯрн̣ітаіх̣—з розчавленими; уттама-ан̇ґаіх̣—головами.

Переклад

Усі сини Дгр̣тара̄шт̣ри і царі, їхні союзники, а також Бгı̄шма, Дрон̣а, Карн̣а й наші добірні воїни ринуть до Твоїх страхітливих пащ. І я бачу, як голови деяких з них застрягають між Твоїми зубами і Ти розтрощуєш їх.

Коментар

Раніше Господь обіцяв показати Арджуні щось цікаве, і ось тепер Арджуна стає свідком знищення вождів супротивного табору: Бгı̄шми, Дрон̣и, Карн̣и й усіх синів Дгр̣тара̄шт̣ри, а також своїх воїнів і воїнів противника. Це означає, що після загибелі майже всіх, хто зібрався на полі бою Курукшетра, Арджуна вийде переможцем. Серед інших згадано досі непереможного Бгı̄шму, який також зазнає нищівної поразки. Подібна ж доля чекає й на Карн̣у. Загинуть не лише великі воїни супротивника, і Бгı̄шма серед них, але й деякі видатні соратники Арджуни.

Текст

йатга̄ надı̄на̄м̇ бахаво ’мбу-веґа̄х̣
самудрам ева̄бгімукга̄ драванті
татга̄ тава̄мı̄ нара-лока-вı̄ра̄
віш́анті вактра̄н̣й абгівіджваланті

Послівний переклад

йатга̄—як; надı̄на̄м—річок; бахавах̣—багато; амбу-веґа̄х̣—хвилі вод; самудрам—океану; ева—неодмінно; абгімукга̄х̣—у напрямі; драванті — сковзають; татга̄ — подібно до цього; тава — Твої; амı̄—усі ці; нара-лока-вı̄ра̄х̣—царі людського суспільства; віш́анті—входять; вактра̄н̣і—в роти; абгівіджваланті—і спалахують.

Переклад

Як повноводні річки течуть в океан — так і всі ці великі воїни входять в Твої пащі і згоряють в них.

Текст

йатга̄ прадı̄птам̇ джваланам̇ патан̇ґа̄
віш́анті на̄ш́а̄йа самр̣ддга-веґа̄х̣
татгаіва на̄ш́а̄йа віш́анті лока̄с
тава̄пі вактра̄н̣ı̄ самр̣ддга-веґа̄х̣

Послівний переклад

йатга̄—як; прадı̄птам—що палає; джваланам—вогонь; патан̇ґа̄х̣—метелики; віш́анті—входять; на̄ш́а̄йа—на руйнування; самр̣ддга—на повній; веґа̄х̣—швидкості; татга̄ ева—подібно; на̄ш́а̄йа— на руйнування; віш́анті—входять; лока̄х̣—усі люди; тава—в Твої; апі—також; вактра̄н̣і—роти; самр̣ддга-веґа̄х̣—з усією швидкістю.

Переклад

Я бачу, як люди линуть до Твоїх пащ, неначе метелики, що летять на смерть, у сліпучий вогонь.

Текст

леліхйасе ґрасама̄нах̣ саманта̄л
лока̄н самаґра̄н ваданаір джваладбгіх̣
теджобгір а̄пӯрйа джаґат самаґрам̇
бга̄сас тавоґра̄х̣ пратапанті вішн̣о

Послівний переклад

леліхйасе—Ти облизуєш; ґрасама̄нах̣—поглинаючи; саманта̄т— з усіх боків; лока̄н—людей; самаґра̄н—усіх; ваданаіх̣—ротами; джваладбгіх̣—що палають; теджобгіх̣—сяйвом; а̄пӯрйа—покриваючи; джаґат—всесвіт; самаґрам—усе; бга̄сах̣—промені; тава— Твої; уґра̄х̣—жахливі; пратапанті—спалюють; вішн̣о—о всепроникаючий Господи.

Переклад

О Вішн̣у, я бачу як Ти з усіх боків поглинаєш людей Своїми ротами, що палають. Ти покриваєш світи Своїм сяйвом і нищівні промені виходять з Тебе.

Текст

а̄кгйа̄хі ме ко бгава̄н уґра-рӯпо
намо ’сту те дева-вара прасı̄да
віджн̃а̄тум іччга̄мі бгавантам а̄дйам̇
на хі праджа̄на̄мі тава правр̣ттім

Послівний переклад

а̄кгйа̄хі—будь ласка, поясни; ме—мені; ках̣—хто; бгава̄н—Ти; уґра- рӯпах̣—страхітлива форма; намах̣ асту—шана; те—Тобі; дева- вара—о найбільший серед напівбогів; прасı̄да—будь милостивий; віджн̃а̄тум—знати; іччга̄мі—я бажаю; бгавантам—Тебе; а̄дйам— одвічного; на—не; хі— неодмінно; праджа̄на̄мі—я знаю; тава— Твоя; правр̣ттім—місія.

Переклад

О Повелителю повелителів, страхітливий на вигляд, змилосердься, повідай мені, хто Ти є. Я схиляюсь перед Тобою. Будь милостивий до мене. Ти — одвічний Господь. Я хочу знати, хто Ти і в чому Твоя місія.

Текст

ш́рı̄-бгаґава̄н ува̄ча
ка̄ло ’смі лока-кшайа-кр̣т правр̣ддго
лока̄н сама̄хартум іха правр̣ттах̣
р̣те ’пі тва̄м̇ на бгавішйанті сарве
йе ’вастгіта̄х̣ пратйанı̄кешу йодга̄х̣

Послівний переклад

ш́рı̄-бгаґава̄н ува̄ча — Верховний Бог-Особа сказав; ка̄лах̣ — час; асмі—Я є; лока—світів; кшайа-кр̣т—руйнівник; правр̣ддгах̣—великий; лока̄н—усі люди; сама̄хартум—у руйнуванні; іха—у цьому світі; правр̣ттах̣—зайнятий; р̣те—окрім лише; апі—також; тва̄м—тебе; на—ніколи; бгавішйанті—буде; сарве—усі; йе—хто; авастгіта̄х̣—розташовані; праті-анı̄кешу—на протилежних боках; йодга̄х̣—воїни.

Переклад

Верховний Бог-Особа сказав: Я — час, великий руйнівник світів, і Я прийшов сюди, щоб знищити всіх людей. Крім вас (Па̄н̣д̣ав), усі воїни, з обох сторін, загинуть.

Коментар

Хоча Арджуна знав, що Кр̣шн̣а — його друг і Верховний Бог-Особа, він був глибоко вражений різноманітними формами, які явив Кр̣шн̣а. Тому він хоче дізнатись про справжнє призначення цих нищівних сил. У Ведах записано, що Верховна Істина руйнує все, навіть бра̄хман̣. Як сказано в Кат̣га Упанішаді (1.2.25):

йасйа брахма ча кшатрам̇ ча
убге бгавата оданах̣
мр̣тйур йасйопасечанам̇
ка іттга̄ веда йатра сах̣

Врешті-решт всіх бра̄хман̣, кшатрій та інших живих істот поглинає Всевишній. В цій формі Верховний Господь виглядає велетом, що пожирає все, ось Кр̣шн̣а і явив цю Свою форму всепоглинаючого часу. За винятком кількох Па̄н̣д̣ав, Кр̣шн̣а мав поглинути всіх присутніх на полі бою.

Арджуна не мав бажання битись; йому здавалось, що краще залишити поле бою й таким чином уникнути розчарувань. На відповідь Господь каже, що загибель чекає всіх воїнів, навіть якщо Арджуна і не воюватиме, бо таким є Його задум. Якби Арджуна ухилився від битви, вони загинули б за інших обставин. Їм не уникнути смерті, навіть якщо Арджуна і не прийме участі в битві. Насправді, всі вони вже були мертві. Час руйнує все, і на бажання Верховного Господа все проявлене мусить зникнути. Таким є закон природи.

Текст

тасма̄т твам уттішт̣га йаш́о лабгасва
джітва̄ ш́атрӯн бгун̇кшва ра̄джйам̇ самр̣ддгам
майаіваіте ніхата̄х̣ пӯрвам ева
німітта-ма̄трам̇ бгава савйа-са̄чін

Послівний переклад

тасма̄т—тому; твам—ти; уттішт̣га—вставай; йаш́ах̣—слава; лабгасва—здобудь; джітва̄—підкоривши; ш́атрӯн—ворогів; бгун̇кшва—насолоджуйся; ра̄джйам—царством; самр̣ддгам—квітучим; майа̄—Мною; ева—неодмінно; ете—усі ці; ніхата̄х̣—убиті; пӯрвам ева—згідно з попереднім задумом; німітта-ма̄трам—просто причиною; бгава—стань; савйа-са̄чін—о Савйаса̄чі.

Переклад

Отож, ставай до бою! Готуйсь завоювати славу! Переможи своїх ворогів й втішайся квітучим царством! Згідно з Моїм задумом, всі вони вже приречені; ти ж, о Савйаса̄чı̄, можеш бути лише Моїм знаряддям у цій битві.

Коментар

Слово савйа-са̄чін стосується того, хто досконало володіє мистецтвом стрільби з бойового луку, отже Кр̣шн̣а і звертається до Арджуни як до вправного воїна, чиї стріли сіють смерть серед ворогів. «Стань лише знаряддям» (німітта-ма̄трам). Це слово також дуже істотне. Весь світ обертається згідно із задумом Верховного Бога-Особи. Недалекі люди з убогими знаннями вважають, що природа розвивається без певного плану, і що всі її проявлення є випадковими. Є багато так званих «вчених», які роблять припущення: «Можливо, це виникло так», — або — «Може, причина в цьому», але всі ці «можливо» нічим не обґрунтовані. Існує певний задум, і він здійснюється в матеріальному світі. Що ж то за задум? Космічний прояв дає обумовленим душам можливість повернутися додому, назад до Бога. Доки живі істоти мають намір і намагаються панувати над матеріальною природою, доти вони залишатимуться обумовленими. Але справді розумним є той, хто може збагнути задум Верховного Господа і розвинути в собі свідомість Кр̣шн̣и. Творення і руйнування космічного проявлення відбувається під верховним наглядом Господа. Отже, битва на Курукшетрі відбулась згідно із Божим задумом. Арджуна відмовлявся битись, але Господь пояснив йому, що він повинен взяти участь у битві, бо такою є Його воля. Якщо людина цілком перебуває в свідомості Кр̣шн̣и й присвятила життя трансцендентному служінню Господеві, — вона вже є досконалою.

Текст

дрон̣ам̇ ча бгı̄шмам̇ ча джайадратгам̇ ча
карн̣ам̇ татга̄нйа̄н апі йодга-вı̄ра̄н
майа̄ хата̄м̇с твам̇ джахі ма̄ вйатгішт̣га̄
йудгйасва джета̄сі ран̣е сапатна̄н

Послівний переклад

дрон̣ам ча—Дрон̣а також; бгı̄шмам ча—Бгı̄шма також; джайадратгам ча—також Джайадратга; карн̣ам—Карн̣а; татга̄—також; анйа̄н—інші; апі—неодмінно; йодга-вı̄ра̄н—великі воїни; майа̄—Мною; хата̄н—уже убиті; твам—ти; джахі—зруйнуй; ма— не; вйатгішт̣га̄х̣ — турбуйся; йудгйасва — просто бийся; джета̄ асі—ти переможеш; ран̣е—у бою; сапатна̄н—ворогів.

Переклад

Я вже знищив Дрон̣у, Бгı̄шму, Джайадратгу, Карн̣у та інших великих воїнів. Тож убий їх і не турбуйся. Просто стань до бою і в герці ти переможеш своїх ворогів.

Коментар

Верховний Бог-Особа планує всі події, але Він настільки добрий і милостивий до Своїх відданих, що вся слава й шана дістається тим відданим, які виконують Його план згідно з Його бажанням. Отже, життя слід влаштувати так, щоб всі діяли в свідомості Кр̣шн̣и і за посередництвом духовного вчителя усвідомлювали Верховного Бога-Особу. Лише з ласки Верховного Бога- Особи можна осягти Його плани; а наміри відданих такі ж гарні, як і Господні задуми. Людина повинна діяти згідно з такими задумами й перемагати в боротьбі за існування.

Текст

сан̃джайа ува̄ча
етач чгрутва̄ вачанам̇ кеш́авасйа
кр̣та̄н̃джалір вепама̄нах̣ кірı̄тı̄
намаскр̣тва̄ бгӯйа ева̄ха кр̣шн̣ам̇
са-ґадґадам̇ бгı̄та-бгı̄тах̣ пран̣амйа

Послівний переклад

сан̃джайах̣ ува̄ча—Сан̃джайа сказав; етат—таким чином; ш́рутва̄—чуючи; вачанам—мову; кеш́авасйа—Кр̣шн̣и; кр̣та-ан̃джаліх̣—із складеними руками; вепама̄нах̣—тремтячи; кірı̄тı̄—Арджуна; намаскр̣тва̄—пропонуючи шанобливі поклони; бгӯйах̣—знову; ева—також; а̄ха—сказав; кр̣шн̣ам—Кр̣шн̣і; са-ґадґадам—затинаючись; бгı̄та-бгı̄тах̣—із страхом; пран̣амйа—пропонуючи шанобливі поклони.

Переклад

Сан̃джайа сказав Дгр̣тарашт̣рі: О царю, почувши ці слова від Верховного Бога-Особи, тремтячий Арджуна знову й знову, молитовно склавши руки, шанобливо схилявся перед ним, і, нарешті, затинаючись від страху, сказав Господу Кр̣шн̣і такі слова.

Коментар

Як уже було з’ясовано, явлення всесвітньої форми Верховного Бога-Особи збентежило і вкрай здивувало Арджуну. Тому він знову й знову шанобливо кланяється Кр̣шн̣і й потім непевним голосом звертається до Нього, вже не як друг, а як здивований відданий.

Текст

арджуна ува̄ча
стга̄не хр̣шı̄кеш́а тава пракı̄ртйа̄
джаґат прахр̣шйатй анураджйате ча
ракша̄м̇сі бгı̄та̄ні діш́о драванті
сарве намасйанті ча сіддга-сан̇ґга̄х̣

Послівний переклад

арджунах̣ ува̄ча—Арджуна сказав; стга̄не—правильно; хр̣шı̄ка- ı̄ш́а—о володарю всіх чуттів; тава—Твоєю; пракı̄ртйа̄—славою; джаґат—весь світ; прахр̣шйаті—радіє; анураджйате—приваблюється; ча — також; ракша̄м̇сі — демони; бгı̄та̄ні — із страху; діш́ах̣—у всі боки; драванті—розбігаються; сарве—усі; намасйанті—пропонують шану; ча—також; сіддга-сан̇ґга̄х̣—досконалі люди.

Переклад

Арджуна сказав: О Володарю чуттів, Ти приваблюєш усіх, і світ радіє, почувши Твоє ім’я. Поки праведники схиляються перед Тобою, перелякані демони розбігаються хто куди. Так усе і повинно бути.

Коментар

Коли Арджуна дізнався від Кр̣шн̣и про те, чим закінчиться битва на Курукшетрі, на нього зійшло просвітлення, і як великий відданий і друг Верховного Господа, він визнав, — все, що творить Кр̣шн̣а, є абсолютно правильним. Арджуна підтвердив, що Кр̣шн̣а підтримує відданих, є об’єктом їхнього поклоніння і руйнує все небажане. Його дії однаковою мірою сприятливі для всіх. Арджуна зрозумів, що напівбоги в космічному просторі, сіддги і розумні істоти на вищих планетах, — всі вони спостерігали за тим, що відбувалось на полі бою Курукшетра, тому що там був присутній Сам Кр̣шн̣а. Коли Арджуна споглядав всесвітню форму Господа, напівбоги теж із задоволенням дивились на неї, але демони та безбожники не могли стерпіти, щоб Господа прославляли. Охоплені притаманним їм страхом перед усепоглинаючим образом Верховного Бога-Особи, вони повтікали. Арджуна прославляє прихильність Кр̣шн̣и до відданих і Його ставлення до безбожників. Відданий за всіх обставин дякує Господу, бо знає, що будь-яка Його дія є благо для всіх.

Текст

касма̄ч ча те на намеран маха̄тман
ґарı̄йасе брахман̣о ’пй а̄ді-картре
ананта девеш́а джаґан-ніва̄са
твам акшарам̇ сад-асат тат парам̇ йат

Послівний переклад

касма̄т—чому; ча—також; те—Тобі; на—не; намеран—вони повинні пропонувати належну шану; маха̄-а̄тман—о великий; ґарı̄йасе—хто є кращим; брахман̣ах̣—ніж Брахма̄; апі—хоча; а̄ді-картре—верховному творцеві; ананта—о безмежний; дева-ı̄ш́а—Бог богів; джаґат-ніва̄са—притулок всесвіту; твам—Ти є; акшарам— нетлінний; сат-асат—причина і наслідок; тат парам—трансцендентне; йат—тому що.

Переклад

О Великий, навіть вищий од Брахми, Ти є одвічний творець. Як же їм не схилятись перед Тобою в пошані? О безмежний, Боже богів, притулок усесвіту! Ти невичерпне джерело, причина всіх причин, і Ти трансцендентний щодо матеріального проявлення.

Коментар

Кр̣шн̣у вшановують усі, й Арджуна, кланяючись Йому, вказує на це. Він всюдисущий, і Він — Душа кожної душі. Арджуна звертається до Кр̣шн̣и, називаючи Його маха̄тмою, тобто, в найвищій мірі великодушним та безмежним. Ананта означає, що не існує нічого, що не було б підвладним впливу енерґії Верховного Господа, а девеш́а означає, що Він панує над усіма напівбогами й стоїть вище від них усіх. Він — притулок усього всесвіту. Арджуна також визнав за належне, що всі досконалі живі істоти й усі могутні напівбоги з шанобою кланялись Йому, бо немає нікого вищого від Нього. Арджуна особливо підкреслює те, що Кр̣шн̣а стоїть вище, ніж Брахма̄, тому що Брахму створив Кр̣шн̣а. Брахма̄ народився із стебла лотоса, що виріс із пупа Ґарбгодакаш́а̄йı̄ Вішн̣у, повновладної експансії Кр̣шн̣и. Тому і Брахма̄, і Господь Ш́іва, що народжений від Брахми, та всі інші напівбоги повинні виявляти шану Кр̣шн̣і. В Ш́рı̄мад-Бга̄ґаватам сказано, що перед Господом із шаною схиляються Брахма̄, Ш́іва та інші напівбоги. Слово акшарам дуже істотне в даному вірші, бо матеріальне творіння підлягає знищенню, але Господь стоїть вище од цього матеріального творіння. Він — причина всіх причин, і тому Він перебуває вище від усіх обумовлених душ, яких приміщено в матеріальну природу й вище від самого матеріального космічного проявлення. Тому Він — неперевершений Усевишній.

Текст

твам а̄ді-девах̣ пурушах̣ пура̄н̣ас
твам асйа віш́васйа парам̇ нідга̄нам
ветта̄сі ведйам̇ ча парам̇ ча дга̄ма
твайа̄ татам̇ віш́вам ананта-рӯпа

Послівний переклад

твам—Ти; а̄ді-девах̣—одвічний Верховний Бог; пурушах̣—особа; пура̄н̣ах̣—старий; твам—Ти; асйа—цього; віш́васйа—всесвіту; парам—трансцендентне; нідга̄нам—пристановище; ветта̄—той, хто знає; асі—Ти є; ведйам—те, що пізнається; ча—і; парам—трансцендентне; ча — і; дга̄ма — притулок; твайа̄ — Тобою; татам — охоплений; віш́вам—всесвіт; ананта-рӯпа—о безмежна формо.

Переклад

Ти — одвічний Бог-Особа, найдавніший, кінцеве святилище проявленого космічного світу. Ти знаєш усе, і Ти — все, що можна пізнати. Ти — вищий захисток, що стоїть над усіма матеріальними ґун̣ами. О нескінченна формо! Ти пронизуєш увесь космічний прояв!

Коментар

Верховний Бог-Особа є основою й кінцевим притулком усього сущого. Слово нідга̄нам означає, що все, навіть сяйво Брахмана, залежить від Верховного Бога-Особи, Кр̣шн̣и, і засноване на Ньому. Він знає все, що відбувається в цьому світі, і, якщо є кінець пізнанню, то Він — кінець усіх знань. Тому Він є те, що вже пізнане і Він — все, що пізнається. Кр̣шн̣а — об’єкт пізнання, бо Він всюдисущий. Він — трансцендентний, бо Він є причина в духовному світі. І Він — вища особа в трансцендентному світі.

Текст

ва̄йур йамо ’ґнір варун̣ах̣ ш́аш́а̄н̇ках̣
праджа̄патіш́ твам̇ прапіта̄махаш́ ча
намо намас те ’сту сахасра-кр̣твах̣
пунаш́ ча бгӯйо ’пі намо намас те

Послівний переклад

ва̄йух̣—повітря; йамах̣—той, хто керує; аґніх̣—вогонь; варун̣ах̣— вода; ш́аш́а-ан̇ках̣ — Місяць; праджа̄патіх̣ — Брахма̄; твам — Ти; прапіта̄махах̣—вищий прародитель; ча—також; намах̣—моя шана; намах̣—ще й ще моя шана; те—Тобі; асту—хай буде; сахасра-кр̣твах̣—тисяча разів; пунах̣ ча—і знову; бгӯйах̣—знову; апі— також; намах̣—пропоную свою шану; намах̣ те—з шаною схиляють перед Тобою.

Переклад

Ти — повітря, і Ти — Верховний правитель! Ти — вогонь, Ти — вода, і Ти — Місяць! Ти — Брахма̄, перше живе створіння, і Ти — вищий одвічний батько. Тому я шанобливо кланяюсь Тобі тисячі разів, ще й ще!

Коментар

Арджуна звертається до Кр̣шн̣и й каже, що Він — повітря, бо всюдисуще повітря найкраще представляє всіх напівбогів. Арджуна також звертається до Кр̣шн̣и як до уславленого прабатька, бо Він — батько Брахми, першого живого створіння всесвіту.

Текст

намах̣ пураста̄д атга пр̣шт̣гатас те
намо ’сту те сарвата ева сарва
ананта-вı̄рйа̄міта-вікрамас твам̇
сарвам̇ сама̄пноші тато ’сі сарвах̣

Послівний переклад

намах̣—шанобливо кланяючись; пураста̄т—спереду; атга—також; пр̣шт̣гатах̣—ззаду; те—Тобі; намах̣ асту—пропоную свою шану; те—Тобі; сарватах̣—з усіх боків; ева—справді; сарва—тому що Ти—все; ананта-вı̄рйа—безмежна міць; аміта-вікрамах̣— безмежна сила; твам—Ти; сарвам—усе; сама̄пноші—покриваєш; татах̣—тому; асі—Ти є; сарвах̣—усе.

Переклад

Поклони Тобі і спереду, і ззаду, і з усіх сторін! О безмежна сило, Ти — Володар необмеженої могутності. Ти всюдисущий, і тому Ти є все!

Коментар

Охоплений екстатичною любов’ю до Кр̣шн̣и, свого друга, Арджуна зусебіч пропонує Йому свою шану. Він визнає, що Кр̣шн̣а — володар усієї могутності та всієї доблесті, і що Він набагато перевершує всіх великих воїнів, що зібрались на полі бою. У Вішн̣у Пура̄н̣і (1.9.69) сказано:

йо ’йам̇ тава̄ґато дева
самı̄пам̇ девата̄-ґан̣ах̣
са твам ева джаґат-срашт̣а̄
йатах̣ сарва-гато бгава̄н

«Хто б не постав перед Тобою, будь він навіть напівбог, — кожен створений Тобою, о Верховний Боже-Особо».

Текст

сакгеті матва̄ прасабгам̇ йад уктам̇
хе кр̣шн̣а хе йа̄дава хе сакге
аджа̄ната̄ махіма̄нам̇ таведам̇
майа̄ прама̄да̄т пран̣айена ва̄пі
йач ча̄ваха̄са̄ртгам асат-кр̣то ’сі
віха̄ра-ш́аййа̄сана-бгоджанешу
еко ’тга ва̄пй ачйута тат-самакшам̇
тат кша̄майе тва̄м ахам апрамейам

Послівний переклад

сакга̄—друг; іті—таким чином; матва̄—думаючи; прасабгам—раніше; йат—що б не; уктам—казав; хе кр̣шн̣а—гей, Кр̣шн̣о; хе йа̄дава—гей, Йа̄даво; хе сакге—гей, мій друже; іті—таким чином; аджа̄ната̄ — не знаючи; махіма̄нам — славу; тава —Твою; ідам— це; майа̄—мною; прама̄да̄т—внаслідок глупоти; пран̣айена—через любов; ва̄ арі—або; йат—що б не; ча—також; аваха̄са-артгам—задля жарту; асат-кр̣тах̣—той, кого зневажають; асі—Ти був; віха̄ра—розслабившись; ш́аййа̄—лежачи; а̄сана—сидячи; бгоджанешу—або коли їли разом; еках̣—сам на сам; атга ва̄—або; апі—також; ачйута—о непохибний; тат-самакшам—серед товаришів; тат—усе те; кша̄майе—прошу вибачення в; тва̄м—Тебе; ахам—я; апрамейам—незмірно.

Переклад

Думаючи про Тебе як про свого друга, я необачно звертався до Тебе «Гей, Кр̣шн̣о», «гей, Йа̄даво», «гей, мій друже», бо не знав Твоєї слави. Будь ласка, пробач мені все, що я зробив у безумстві чи з любові. Я жартома багато разів ображав Тебе під час відпочинку, коли ми поділяли ложе, або коли ми сиділи чи їли разом, іноді віч-на-віч, а іноді перед багатьма друзями. О непохибний, будь ласка, прости мені всі ці образи.

Коментар

Незважаючи на те, що Кр̣шн̣а представ перед Арджуною у Своїй всесвітній формі, Арджуна пам’ятає про свої дружні стосунки з Ним і просить вибачити йому всі надмірні вільності, що виникали лише з дружби. Він визнає, що досі не знав, що Кр̣шн̣а може прибирати всесвітньої форми, хоча Він і розповідав йому про це як близькому другові. Арджуна не знав, скільки разів він нешанобливо поводився з Кр̣шн̣ою, коли казав Йому «гей, мій друже», «гей, Кр̣шн̣о», «гей, Йа̄даво» тощо, не підозрюючи про Його велич. Але Кр̣шн̣а такий добрий і милостивий, що, незважаючи на Свою могутність, Він ставився до Арджуни як до друга. Такими є трансцендентні любовні стосунки між відданим і Господом. Зв’язок живої істоти з Кр̣шн̣ою встановлено навіки, і про нього не можна забувати, що й підтверджує поведінка Арджуни. Арджуна, навіть споглядаючи велич всесвітньої форми Кр̣шн̣и, не міг забути про свою дружбу з Ним.

Текст

піта̄сі локасйа чара̄чарасйа
твам асйа пӯджйаш́ ча ґурур ґарı̄йа̄н
на тват-само ’стй абгйадгіках̣ куто ’нйо
лока-трайе ’пй апратіма-прабга̄ва

Послівний переклад

піта̄—батько; асі—Ти є; локасйа—усього світу; чара—рухомого; ачарасйа—і нерухомого; твам—Ти є; асйа—цього; пӯджйах̣— шанований; ча—також; ґурух̣—учитель; ґарı̄йа̄н—славетний; на— ніколи; тват-самах̣—рівний Тобі; асті—є; абгйадгіках̣—величніший; кутах̣—як це можливо; анйах̣—інший; лока-трайе—у трьох планетних системах; апі—також; апратіма—незмірно; прабга̄ва— сила.

Переклад

Ти — батько довершеного космічного прояву, рухомого й нерухомого. Ти — його глава, гідний поклоніння, вищий духовний учитель. Ніхто не може зрівнятись або стати єдиним з Тобою. Як же тоді може існувати хтось вищий від Тебе в трьох світах, о Володарю незмірної сили?

Коментар

Слід поклонятися Господу Кр̣шн̣і, як син поклоняється батькові. Кр̣шн̣а є духовний учитель, бо це Він з самого початку вклав ведичне знання в серце Брахми й тепер викладає Бгаґавад-ґı̄ту Арджуні. Тому Він — первинний духовний вчитель, і нині кожний істинний духовний вчитель повинен бути спадкоємцем в лінії учнівської послідовності, яка бере початок від Кр̣шн̣и. Не будучи представником Кр̣шн̣и, людина не може стати учителем або духовним наставником з питань трансцендентальної науки.

Господь гідний поклоніння з усякого погляду. Його велич незмірна. Ніхто не може перевершити величі Верховного Бога-Особи Кр̣шн̣и, бо нема нікого рівного Йому і ніхто не стоїть вище від Нього як в матеріальному творінні, так і в духовному царстві. Кожний перебуває нижче Нього. Ніхто не може перевершити Його. Про це в Ш́вета̄ш́ватара Упанішаді (6.8) сказано так:

на тасйа ка̄рйам̇ каран̣ам̇ ча відйате
на тат-самаш́ ча̄бгйадгікаш́ ча др̣ш́йате

Як і звичайна людина, Верховний Господь Кр̣шн̣а має чуття й тіло, але для Нього немає різниці між Його чуттями, Його тілом, Його інтелектом і Ним Самим. Убогі розумом люди, які не знають Його, кажуть, що Кр̣шн̣а відмінний од Своєї душі, розуму, серця та всього іншого. Кр̣шн̣а абсолютний, і тому має найвищі потенції й чинить верховну діяльність. Відомо також, що його чуття відмінні від наших, вони досконалі й поле їхньої діяльності необмежене. Ніхто не може бути вищим од Нього, або дорівнювати Йому, але кожний — нижче Його.

Знання, сила і діяльність Верховної Особи, — трансцендентні. У Бгаґавад-ґı̄ті (4.9) сказано:

джанма карма ча ме дівйам
евам̇ йо ветті таттватах̣
тйактва̄ дехам̇ пунар джанма
наіті ма̄м еті со ’рджуна

Той, хто знає про трансцендентне тіло Кр̣шн̣и, Його вчинки і Його досконалість, той, залишивши теперішнє тіло, повертається до Нього і не приходить назад, в цей сповнений страждань світ. Таким чином, слід зрозуміти, що вчинки Кр̣шн̣и відрізняються од діяльності звичайних людей. Найкраще додержуватись принципів, які встановив Кр̣шн̣а, це допоможе людині стати досконалою. Сказано також, що ніхто не має влади над Кр̣шн̣ою, але всі — Його слуги. Чаітанйа-чаріта̄мр̣та (А̄ді 5.142) свідчить: екале ı̄ш́вара кр̣шн̣а, а̄ра саба бгр̣тйа — «лише Кр̣шн̣а — Бог, а будь-хто інший — Його слуга». Всі підкоряються Його наказам, і ніхто не може перечити Йому. Кожен діє під Його керівництвом і перебуває під Його наглядом. Як сказано в Брахма-сам̇гіті, Він — причина всіх причин.

Текст

тасма̄т пран̣амйа пран̣ідга̄йа ка̄йам̇
праса̄дайе тва̄м ахам ı̄ш́ам ı̄д̣йам
пітева путрасйа сакгева сакгйух̣
прійах̣ прійа̄йа̄рхасі дева сод̣гум

Послівний переклад

тасма̄т—тому; пран̣амйа—пропонуючи шанобливі поклони; пран̣ідга̄йа—простираючи; ка̄йам—тіло; праса̄дайе—благаю милості; тва̄м—Тобі; ахам—я; ı̄ш́ам—Верховному Господеві; ı̄д̣йам—що гідний поклоніння; піта̄ іва—подібно до батька; путрасйа—із сином; сакга̄ іва—подібно до друга; сакгйух̣—з другом; прійах̣—коханий; прійа̄йа̄х̣—з найдорожчим; архасі—Тобі слід; дева—мій Господи; сод̣гум—бути терпимим.

Переклад

Ти — Верховний Господь, і кожна жива істота повинна поклонятись Тобі. Тому я падаю ниць, щоб висловити Тобі свою глибоку шану й прошу Твоєї милості. Як батько терпить зухвалість сина, або друг зносить недоречності друга, або дружина вибачає фамільярність своєму чоловікові, молю тебе, прости, якщо я поводивсь з Тобою не так, як належить.

Коментар

Взаємостосунки Кр̣шн̣и з Його відданими бувають різного типу: один ставиться до Кр̣шн̣и як до сина, інший — як до чоловіка, друга, вчителя тощо. Кр̣шн̣у і Арджуну єднають дружні взаємини. Кр̣шн̣а поблажливий, як батько буває поблажливий до дітей, чоловік до дружини, хазяїн до слуги.

Текст

адр̣шт̣а-пӯрвам̇ хр̣шіто ’смі др̣шт̣ва̄
бгайена ча правйатгітам̇ мано ме
тад ева ме дарш́айа дева рӯпам̇
прасı̄да девеш́а джаґан-ніва̄са

Послівний переклад

адр̣шт̣а-пӯрвам—ніколи не бачене раніше; хр̣шітах̣—втішений; асмі—я є; др̣шт̣ва̄—бачачи; бгайена—із страху; ча—також; правйатгітам — розгублений; манах̣ — розум; ме — мій; тат — те; ева—неодмінно; ме—мені; дарш́айа—покажи; дева—о Господи; рӯпам—форма; прасı̄да—хай буде Твоя ласка; дева-ı̄ш́а—о Господь усіх володарів; джаґат-ніва̄са—пристановище всесвіту.

Переклад

Уздрівши небачену мною раніше всесвітню форму, я відчуваю радість, але водночас розум мій охоплений страхом. Тому будь милостивий до мене і знову яви Свій образ Бога-Особи, о Володарю володарів, о захисток всесвіту.

Коментар

Між Кр̣шн̣ою й Арджуною завжди існують близькі стосунки, тому що вони — добрі друзі, і як друг завше радіє з достатків свого любого йому товариша, так і Арджуна дуже радий бачити велич Кр̣шн̣и як Верховного Бога-Особи, що спроможний явити цю дивовижну всесвітню форму. Водночас, побачивши всесвітню форму, Арджуна злякався, що не раз в захваті дружніх стосунків ображав Кр̣шн̣у. Тому його розум охопив страх, хоча підстав для страху в нього не було. Тепер Арджуна прохає Кр̣шн̣у явити форму На̄ра̄йан̣и, бо знає, що Він здатний прибрати будь- якої форми. Всесвітня форма — матеріальна й тимчасова, тому що минущим є матеріальний світ. Але на планетах Ваікун̣т̣ги Кр̣шн̣а має трансцендентну форму чотирирукого Вішн̣у. В духовному небі існує безліч планет, і на кожній з них Кр̣шн̣а присутній під різними іменами у формі Своїх повновладних експансій. Отже, Арджуна захотів побачити одну з форм, які Кр̣шн̣а виявляє на планетах Ваікун̣т̣ги. На кожній з планет Ваікун̣т̣ги форма На̄ра̄йан̣и має чотири руки, і всі вони по-різному тримають символи: мушлю, берло, квітку лотоса й диск. Ім’я кожного конкретного На̄ра̄йан̣и залежить від того, в якому порядку Він тримає ці символи в Своїх чотирьох руках. Усі такі форми єдині з Кр̣шн̣ою, і Арджуна бажає побачити чотирирукий образ Кр̣шн̣и.

Текст

кірı̄т̣інам̇ ґадінам̇ чакра-хастам
іччга̄мі тва̄м̇ драшт̣ум ахам̇ татгаіва
тенаіва рӯпен̣а чатур-бгуджена
сахасра-ба̄хо бгава віш́ва-мӯрте

Послівний переклад

кірı̄т̣інам — із шоломом; ґадінам — з булавою; чакра-хастам —з диском в руці; іччга̄мі—я бажаю; тва̄м—Тебе; драшт̣ум—бачити; ахам—я; татга̄ ева—у такому становищі; тена ева—цим; рӯпен̣а—формою; чатух̣-бгуджена—чотирируким; сахасра-ба̄хо—о тисячорукий; бгава—стань лише; віш́ва-мӯрте—о всесвітня формо.

Переклад

О всесвітня формо, о тисячорукий Господи, я хочу побачити Тебе у Твоїй чотирирукій формі, із шоломом на голові, з булавою, диском, мушлею та лотосом в Твоїх руках. Я жадаю бачити цей Твій образ.

Коментар

В Брахма-сам̇гіті (5.39) сказано: ра̄ма̄ді-мӯртішу кала̄нійамена тішт̣ган. Господь вічно перебуває в сотнях і тисячах Своїх форм, і головними серед них є форми Ра̄ми, Нр̣сім̇хи, На̄ра̄йан̣и та інші. Цих форм — безліч. Арджуна розумів, що Кр̣шн̣а — це одвічний Бог-Особа, який прийняв Свою минущу всесвітню форму. Тепер же він бажає побачити На̄ра̄йан̣у — духовну форму. Цей вірш усуває будь-які сумніви щодо твердження Ш́рı̄мад-Бга̄ґаватам про те, що Кр̣шн̣а — первинний Бог-Особа, а всі інші Його форми виходять з Нього. Він не відрізняється од Своїх повновладних експансій і залишається Богом у будь-якій із Своїх незліченних форм. Якого б вигляду Він не набув, у будь-якому з них Він залишається молодим та свіжим, мов юнак. Це невід’ємна ознака Верховного Бога-Особи. Той, хто пізнав Кр̣шн̣у, одразу ж звільняється від усієї скверни матеріального світу.

Текст

ш́рı̄-бгаґава̄н ува̄ча
майа̄ прасаннена тава̄рджунедам̇
рӯпам̇ парам̇ дарш́ітам а̄тма-йоґа̄т
теджо-майам̇ віш́вам анантам а̄дйам̇
йан ме твад анйена на др̣шт̣а-пӯрвам

Послівний переклад

ш́рı̄-бгаґава̄н ува̄ча—Верховний Бог-Особа сказав; майа̄—Мною; прасаннена—щасливо; тава—тобі; арджуна—о Арджуно; ідам— це; рӯпам—форма; парам—трансцендентне; дарш́ітам—показане; а̄тма-йоґа̄т—за допомогою Своєї внутрішньої потенції; теджах̣- майам—сповнене сяєва; віш́вам—весь всесвіт; анантам—безмежне; а̄дйам—одвічне; йат—те, що; ме—Моє; тват анйена—крім тебе; на др̣шт̣а-пӯрвам—ніхто досі не бачив.

Переклад

Верховний Бог-Особа сказав: Мій дорогий Арджуно, з радістю Я явив тобі за допомогою Своєї внутрішньої потенції всесвітню форму, вищу форму матеріального світу. До тебе ніхто і ніколи не бачив її, безмежну і сповнену сліпучого сяйва.

Коментар

Арджуна захотів побачити всесвітню форму Верховного Господа, і з милості до Свого відданого, Господь Кр̣шн̣а явив йому Свою всесвітню форму, сповнену сяйва та величі. Ця форма виблискувала, подібно до сонця, і її численні обличчя швидко змінювались. Кр̣шн̣а явив цю форму лише для того, щоб вдовольнити бажання Свого друга Арджуни. Кр̣шн̣а проявив цю форму за допомогою Своєї внутрішньої потенції, незбагненної для людського розуму. Ніхто до Арджуни не бачив Господньої всесвітньої форми, але Кр̣шн̣а явив її Арджуні, і тому інші віддані на небесних й інших планетах також могли споглядати її. Раніше вони не бачили цієї форми, але завдяки Арджуні вони змогли побачити її. Тобто всі віддані, що пов’язані з Господом через учнівську послідовність, могли спостерігати всесвітню форму, яку Кр̣шн̣а милостиво явив Арджуні. Існує думка, що ця форма була продемонстрована і Дурйодгані, коли Кр̣шн̣а відвідав його, щоб домовитись про мир. На жаль, Дурйодгана відкинув Його мирні пропозиції. В той час Кр̣шн̣а і виявив деякі із Своїх всесвітніх образів. Але ті образи відрізняються від форми, яку бачив Арджуна. Тут ясно сказано, що до нього ніхто й ніколи не бачив цієї форми.

Текст

на веда-йаджн̃а̄дгйайанаір на да̄наір
на ча крійа̄бгір на тапобгір уґраіх̣
евам̇-рӯпах̣ ш́акйа ахам̇ нр̣-локе
драштум̇ твад анйена куру-правı̄ра

Послівний переклад

на—ніколи; веда-йаджн̃а—жертвопринесенням; адгйайанаіх̣—або вивченням Вед; на—ніколи; да̄наіх̣—роздаючи милостиню; на— ніколи; ча—також; крійа̄бгіх̣—благочестивою діяльністю; на—ніколи; тапобгіх̣—важкими покутами; уґраіх̣—суворими; евам-рӯпах̣—у цій формі; ш́акйах̣—можу; ахам—Я; нр̣-локе—у матеріальному світі; драшт̣ум—її бачили; тват—крім тебе; анйена— іншим; куру-правı̄ра—о кращий серед воїнів Куру.

Переклад

О кращий з воїнів Куру, ніхто до тебе ніколи не бачив цієї Моєї всесвітньої форми, бо ні вивчення Вед, ні жертвопринесення, ні добродійність, ні благочестива діяльність, ні суворий аскетизм не допоможуть досягти того, щоб Я явив Себе в цій формі в матеріальному світі.

Коментар

У зв’язку з цим слід добре усвідомити, що являє собою божественне бачення. Кому дарується таке бачення? «Божественний» означає «властивий богам». Не досягши божественності, властивої напівбогам, не можна мати божественного бачення. Але хто ж такі напівбоги? У ведичних писаннях сказано, що віддані Господа Вішн̣у є напівбогами (вішн̣у-бгакта̄х̣ смр̣та̄ дева̄х̣). Безбожники, які не вірять у Вішн̣у, або ж ті, хто визнає лише безособистісний аспект Кр̣шн̣и, не можуть мати божественного бачення. Не можна ганити Кр̣шн̣у й водночас мати божественне бачення. Його неможливо здобути, не ставши святим. Інакше кажучи, ті, хто має божественне бачення, здатні бачити те ж саме, що й Арджуна.

В Бгаґавад-ґı̄ті наведено опис всесвітньої форми. Хоча до Арджуни цей образ нікому не був відомий, тепер, після його вияву, людина може вже скласти собі деяке уявлення про віш́ва-рӯпу. Тільки святий може побачити всесвітню форму Господа. Але справжньої святості не можна досягти, якщо не стати чистим відданим Кр̣шн̣и. Однак віддані, хоча й перебувають на божественному рівні та мають духовне бачення, не дуже прагнуть споглядати всесвітню форму Господа. Як описувалося в попередньому вірші, Арджуна хотів бачити чотирируку форму Господа Кр̣шн̣и у вигляді Вішн̣у, а всесвітня форма його налякала.

У цьому вірші є декілька важливих слів, таких як ведайаджн̃а̄дгйайанаіх̣, що означає «вивчення ведичної літератури та правил виконання жертвопринесень». Веда стосується всієї ведичної літератури: чотирьох Вед (Р̣ґ, Йаджур, Са̄ма та Атгарва), вісімнадцяти Пура̄н̣, Упанішад і Веда̄нта-сӯтри. Ці джерела можна вивчати вдома або в якомусь іншому місці. Існують також сӯтри: Калпа- сӯтри і Мı̄ма̄м̇са̄-сӯтри, які навчають способів жертвопринесення. Да̄наіх̣ стосується добродійності, яку здійснюють задля допомоги гідним людям, а саме, бра̄хман̣ам і ваішн̣авам, які присвятили себе трансцендентному любовному служінню Господеві. Подібно до цього, праведна діяльність включає в себе аґні-хотру і виконання рекомендованих для різних каст обов’язків. А добровільне прийняття яких-небудь фізичних страждань називають тапасйею. Таким чином, людина може виконувати всі ці дії — проходити через тілесну тапасйу, займатися добродійністю, вивчати Веди тощо, але якщо вона не є таким відданим, як Арджуна, вона на побачить всесвітньої форми. Імперсоналісти також уявляють, що бачать всесвітню форму Господа, але з Бгаґавад-ґı̄ти випливає, що імперсоналісти не належать до відданих. Отже, вони не здатні бачити всесвітній образ Господа.

Існує багато людей, які «створюють» інкарнації. Вони облудно проголошують звичайну людину втіленням Господа, але все це позбавлене самого сенсу. Ми повинні дотримуватись засад Бгаґавад- ґı̄ти — це єдина можливість досягти досконалого духовного знання. Хоча Бгаґавад-ґı̄ту вважають вступом до науки про Бога, вона настільки досконала, що дозволяє людині розуміти що до чого. Послідовники псевдовтілень можуть казати, що вони також споглядали трансцендентну форму Господа, Його всесвітню форму, але це є неприйнятним, бо тут ясно сказано, що доки людина не стане відданим Кр̣шн̣и, вона не зможе побачити Його всесвітньої форми. Отже, передусім людина повинна стати чистим відданим Кр̣шн̣и, і лише тоді вона може заявляти, що здатна описати всесвітній образ, який вона бачила. Відданий Кр̣шн̣и не визнає лжевтілень та їхніх послідовників.

Текст

ма̄ те вйатга̄ ма̄ ча вімӯд̣га-бга̄во
др̣шт̣ва рӯпам̇ ґгорам ı̄др̣н̇ мамедам
вйапета-бгı̄х̣ прı̄та-мана̄х̣ пунас твам̇
тад ева ме рӯпам ідам̇ прапаш́йа

Послівний переклад

ма̄—хай не буде; те—тобі; вйатга̄—хвилювання; ма̄—хай не буде; ча—також; вімӯд̣га-бга̄вах̣—збентеження; др̣шт̣ва̄—бачачи; рӯпам — форму; ґгорам — жахливе; ı̄др̣к — як воно є; мама — Моє; ідам—це; вйапета-бгı̄х̣—вільний від будь-якого страху; прı̄та-мана̄х̣—із задоволеним розумом; пунах̣—знову; твам—ти; тат— що; ева—таким чином; ме—Моє; рӯпам—форма; ідам—це; прапаш́йа—дивись же.

Переклад

Ти розгубився і вкрай здивований, побачивши Мене в цьому страхітливому вигляді. Облишим це. Мій відданий, забудь про всі тривоги і з спокійною душею спостерігай той образ, який ти бажаєш бачити.

Коментар

З першої глави Бгаґавад-ґı̄ти ми знаємо, що Арджуна був стурбований тим, що йому доведеться вбити Бгı̄шму і Дрон̣у, своїх шанованих діда й учителя. Але Кр̣шн̣а сказав, що йому не слід боятись убивства свого діда. Бгı̄шма і Дрон̣а промовчали, коли на загальних зборах Куру сини Дгр̣тара̄шт̣ри намагались здерти з Драупадı̄ сарі, і за таке нехтування своїми обов’язками вони заслужили смерть. Кр̣шн̣а явив Арджуні Свою всесвітню форму лише для того, щоб показати йому, що ці люди вже приречені на смерть, їх убито за негідний вчинок. Цю картину було продемонстровано Арджуні тому, що віддані завжди миролюбні й не здатні на подібні жахливі вчинки. Усвідомивши значення одкровення, Арджуна захотів побачити чотирируку форму Кр̣шн̣и, і Господь явив йому цей образ. Всесвітня форма не дуже приваблює відданих, бо вона не створює можливості стосунків взаємної любові з Господом. Відданий прагне виразити Господу свої почуття шани і захоплення, або ж він хоче бачити дворукий образ Кр̣шн̣и, щоб служити Верховному Богові-Особі і знаходити в Нього відгук на свою любов.

Текст

сан̃джайа ува̄ча
ітй арджунам̇ ва̄судевас татгоктва̄
свакам̇ рӯпам̇ дарш́айа̄м а̄са бгӯйах̣
а̄ш́ва̄сайа̄м а̄са ча бгı̄там енам̇
бгӯтва̄ пунах̣ саумйа-вапур маха̄тма̄

Послівний переклад

сан̃джайах̣ ува̄ча—Сан̃джайа сказав; іті—таким чином; арджунам—Арджуні; ва̄судевах̣—Кр̣шн̣а; татга̄—таким шляхом; уктва̄—говорячи; свакам—Своє власне; рӯпам—форму; дарш́айа̄м а̄са—показав; бгӯйах̣—знов; а̄ш́ва̄сайа̄м а̄са—підбадьорив; ча—також; бгı̄там—наляканого; енам—його; бгӯтва̄—стаючи; пунах̣— знову; саумйа-вапух̣—красива форма; маха̄-а̄тма̄—великий.

Переклад

Сан̃джайа сказав Дгр̣тара̄шт̣рі: Верховний Бог-Особа, Кр̣шн̣а, сказавши це Арджуні, явив Свою істинну чотирируку форму і, зрештою, знову прибрав свого дворукого образу, підбадьоривши тим настрашеного Арджуну.

Коментар

Коли Кр̣шн̣а з’явився на Землі як син Васудеви і Девакı̄, Він спочатку представ перед ними у вигляді чотирирукого На̄ра̄йан̣и, але на прохання батьків прибрав вигляду звичайної дитини. Кр̣шн̣а знав також, що насправді Арджуна не дуже прагнув бачити Його чотирирукий образ, але на прохання Арджуни Він знову явив йому цей образ, а потім представ у Своїй дворукій формі. Слово саумйа-вапух̣ має тут велике значення. Саумйа-вапух̣ — це надзвичайно вродлива форма; її вважають найпрекраснішою формою. Коли Кр̣шн̣а перебував на планеті, то сама Його краса вабила до Нього людей, а що Кр̣шн̣а — правитель всесвіту, то Він одразу ж розвіяв страх Арджуни, Свого відданого, знову з’явившись перед ним в Своєму прекрасному образі Кр̣шн̣и. В Брахма- сам̇гіті (5.38) сказано: према̄н̃джана-ччгуріта-бгакті-вілочанена — «побачити цей прекрасний образ Кр̣шн̣и може лише та людина, очі якої зволожені бальзамом любові до Господа».

Текст

арджуна ува̄ча
др̣шт̣ведам̇ ма̄нушам̇ рӯпам̇
тава саумйам̇ джана̄рдана
іда̄нı̄м асмі сам̇вр̣ттах̣
са-чета̄х̣ пракр̣тім̇ ґатах̣

Послівний переклад

арджунах̣ ува̄ча—Арджуна сказав; др̣шт̣ва̄—бачачи; ідам—це; ма̄нушам — людське; рӯпам — форма; тава — Твоє; саумйам — дуже красиве; джана̄рдана — той, хто карає ворогів; іда̄нı̄м — зараз; асмі—я є; сам̇вр̣ттах̣—впорядкований; са-чета̄х̣—у моїй свідомості; пракр̣тім—до моєї власної природи; ґатах̣—повернувся.

Переклад

Коли Арджуна побачив Кр̣шн̣у в Його істинній формі, він сказав: О Джана̄рдано, споглядаючи Тебе в цьому дивної краси людському образі, мій розум заспокоївся і я прийшов до тями.

Коментар

Слова ма̄нушам̇ рӯпам ясно вказують на те, що первинна форма одвічного Верховного Бога-Особи подібна до людської. Звідси стає зрозумілим, що ті, хто вважає Кр̣шн̣у звичайною людиною й зневажає Його, не знають про Його божественну природу. Якби Кр̣шн̣а був подібний до звичайної людини, хіба міг би Він явити Свою всесвітню форму, а потім прибрати вигляду чотирирукого На̄ра̄йан̣и? Тому в Бгаґавад-ґı̄ті з усією переконливістю сказано, що той, хто вважає Кр̣шн̣у звичайною людиною і вводить читачів в оману, заявляючи, що через Кр̣шн̣у промовляє безособистісний Брахман, чинить найбільшу кривду. Кр̣шн̣а справді явив Свою всесвітню форму й чотирируку форму Вішн̣у, тож як після цього Він може бути звичайною людиною? Хибні тлумачення Бгаґавад-ґı̄ти не збивають з пантелику чистого відданого, бо він знає, що до чого. Вірші Бгаґавад-ґı̄ти в своєму первозданному вигляді чисті, мов сяйво сонця, і вони не потребують світла ліхтаря, яким їх намагаються освітлювати недолугі коментатори.

Текст

ш́рı̄-бгаґава̄н ува̄ча
су-дурдарш́ам ідам̇ рӯпам̇
др̣шт̣ава̄н асі йан мама
дева̄ апй асйа рӯпасйа
нітйам̇ дарш́ана-ка̄н̇кшін̣ах̣

Послівний переклад

ш́рı̄-бгаґава̄н ува̄ча—Верховний Бог-Особа сказав; су-дурдарш́ам— дуже важко побачити; ідам—це; рӯпам—форма; др̣шт̣ава̄н асі— як ти бачив; йат—яке; мама—Моє; дева̄х̣—напівбоги; апі—навіть; асйа—цього; рӯпасйа—форму; нітйам—вічно; дарш́ана-ка̄н̇кшін̣ах̣—прагнуть бачити.

Переклад

Верховний Господь сказав: Мій дорогий Арджуно, цю Мою форму, яку ти щойно споглядав, дуже важко побачити. Навіть напівбоги вічно прагнуть споглядати цей такий дорогий образ.

Коментар

У сорок восьмому вірші цієї глави розповідається, як Господь Кр̣шн̣а, завершивши явлення Своєї всесвітньої форми, повідомив Арджуні, що ніякі благочестиві вчинки, скільки б ми їх не робили, ніякі жертвопринесення й т. ін. не допоможуть побачити цей образ. Але слово су-дурдарш́ам, використане тут, вказує на те, що дворука форма Кр̣шн̣и ще більш прихована. Всесвітній образ Кр̣шн̣и може побачити людина, різні дії якої, зокрема, покути, вивчення ведичних джерел, філософські роздуми тощо містять хоча б якийсь відтінок відданого служіння. У такому випадку це можливо. Але, виконуючи все це хоча б без щонайменшого відтінку бгакті, людина, як уже було з’ясовано, не може побачити цієї форми. Побачити всесвітній образ річ непроста, але Кр̣шн̣у в Його дворукій формі побачити ще важче, навіть для таких напівбогів як Брахма̄ й Господь Ш́іва. Вони бажають бачити Його, і Ш́рı̄мад-Бга̄ґаватам підтверджує, — коли стало відомо, що Кр̣шн̣а перебуває в утробі Своєї матері Девакı̄, всі напівбоги зійшли з небес подивитись на це диво, Кр̣шн̣у, і славили Його в прекрасних молитвах, хоча на той час Він був прихований від них. Вони повинні були зачекати, перш ніж змогли побачити Його. Лише нерозумний може вважати Його звичайною людиною, насміхатися з Нього і вшановувати не Його, а безособове «щось» у Ньому, але все це є позбавлені глузду розумування. Насправді ж, навіть такі напівбоги, як Брахма̄ і Ш́іва прагнуть бачити Кр̣шн̣у в Його дворукій формі.

Бгаґавад-ґı̄та̄ (9.11) також підтверджує: аваджа̄нанті ма̄м̇ мӯд̣га̄ ма̄нушı̄м̇ танум а̄ш́рітах̣ — «Він невидимий для нерозумних людей, які насміхаються з Нього». Тіло Кр̣шн̣и, як свідчить Брахма- сам̇гіта і як твердить Він Сам у Бгаґавад-ґı̄ті, повністю духовне і сповнене блаженства та вічності. Його тіло цілком відмінне від матеріального тіла. Але для декого з тих, хто пізнає Кр̣шн̣у, читаючи Бгаґавад-ґı̄ту й подібні ведичні писання, Кр̣шн̣а лишається загадковим. Ті, кого скеровують матеріалістичні уявлення, вважають Кр̣шн̣у за велику історичну особу й видатного філософа, проте, за звичайну людину, яка, попри свою могутність, була змушена отримати матеріальне тіло. Вони вважають, що Абсолютна Істина безособистісна, і тому думають, що з Його імперсонального аспекту виникла ця особистісна форма, що прив’язана до матеріальної природи. Таким є матеріалістичне уявлення про Верховного Господа. Ще один висновок стосовно Його природи роблять на основі розумувань ті, хто прагне знань; вони також думають про Кр̣шн̣у, але вважають Його менш важливим, ніж всесвітню форму Всевишнього. Отже, дехто вважає, ніби всесвітня форма Кр̣шн̣и, яку було явлено Арджуні, стоїть вище від Його особистісної форми. На їх думку, особистісна форма Всевишнього — це щось уявне. Вони вважають, що в остаточному підсумку Абсолютна Істина не є особою. Але в четвертій главі Бгаґавад-ґı̄ти описано трансцендентний спосіб пізнання — слухати про Кр̣шн̣у з авторитетних джерел. Таким є справжній ведичний метод, і якщо хтось справді дотримується цієї ведичної традиції і слухає з уст авторитетів про Кр̣шн̣у, то, завдяки багаторазовому слуханню, Кр̣шн̣а стає дуже дорогим для нього. Як про це вже не раз згадувалось, Кр̣шн̣у приховує Його потенція, яку називають йоґа-ма̄йа̄. Не кожний може Його бачити, не всякому Він являє Себе. Лише той може бачити Його, кому Кр̣шн̣а відкривається Сам. Це підтверджується у ведичній літературі. Насправді тільки віддана душа може осягти Абсолютну Істину. Трансценденталіст, котрий постійно перебуває в свідомості Кр̣шн̣и й віддано служить Господу, може відкрити в собі духовне бачення і в одкровенні побачити Кр̣шн̣у. Таке одкровення недоступне навіть напівбогам. Навіть їм важко осягти Кр̣шн̣у, і духовно високорозвинені напівбоги завжди сподіваються побачити Кр̣шн̣у в Його дворукій формі. Висновок з усього сказаного можна зробити такий: якщо всесвітню форму Кр̣шн̣и надзвичайно важко побачити, бо вона не відкривається всім і кожному, то ще важче побачити Його особистісну форму Ш́йа̄масундари.

Текст

на̄хам̇ ведаір на тапаса̄
на да̄нена на чеджйайа̄
ш́акйа евам̇-відго драшт̣ум̇
др̣шт̣ава̄н асі ма̄м̇ йатга̄

Послівний переклад

на—ніколи; ахам—Я; ведаіх̣—вивченням Вед; на—ніколи; тапаса̄—важкими покутами; на—ніколи; да̄нена—роздаванням милостині; на—ніколи; ча—також; іджйайа̄—поклонінням; ш́акйах̣—це можливо; евам-відгах̣—подібно до цього; драшт̣ум—бачити; др̣шт̣ава̄н—той, хто бачить; асі—ти є; ма̄м—Мене; йатга̄—як.

Переклад

Цей образ, який ти бачиш трансцендентними очима, не можна збагнути, просто вивчаючи Веди, або за допомогою суворої аскези, добродійності, чи поклонінням. Це — не ті шляхи, що можуть допомогти побачити Мене таким, яким Я є.

Коментар

Спочатку Кр̣шн̣а постав перед Своїми батьками Девакı̄ та Васудевою у чотирирукій формі, а потім вже прибрав дворукої форми. Якщо людина не схильна до відданого служіння, або не вірить у його могутність, їй дуже важко збагнути цю тайну. Зрозуміти Кр̣шн̣у не здатні також і вчені, які вивчають Веди просто за допомогою своєї граматичної ерудиції, або сухої академічної освіти. Він також недосяжний для тих, хто відвідує храми і пропонує шану Господу лише формально. Вони відвідують храми, але не здатні зрозуміти Кр̣шн̣у таким, яким Він є насправді. Осягти Кр̣шн̣у можна лише шляхом відданого служіння, що Господь і пояснює в дальшому вірші.

Текст

бгактйа̄ тв ананйайа̄ ш́акйа
ахам евам̇-відго ’рджуна
джн̃а̄тум̇ драшт̣ум̇ ча таттвена
правешт̣ум̇ ча парантапа

Послівний переклад

бгактйа̄—відданим служінням; ту—але; ананйайа̄—не змішуючи з кармічною діяльністю або умоглядним знанням; ш́акйах̣— можливий; ахам—Я; евам-відгах̣—як це; арджуна—о Арджуно; джн̃а̄тум—знати; драшт̣ум—бачити; ча—і; таттвена—насправді; правешт̣ум—увійти в; ча—також; парантапа—о підкорювач ворогів.

Переклад

Мій дорогий Арджуно, лише той, хто безроздільно з відданістю служить Мені, може пізнати Мене таким, яким Я стою перед тобою, і безпосередньо бачити Мене. Лише так ти зможеш осягти тайну Моєї особи.

Коментар

Кр̣шн̣у можна осягти лише шляхом безроздільного відданого служіння. Він Сам пояснює це в подробицях у цьому вірші, щоб неавторитетні коментатори знали, що вони марно витрачають свій час в намаганнях зрозуміти Бгаґавад-ґı̄ту шляхом розумувань. Ніхто не може осягти Кр̣шн̣у і зрозуміти, яким чином Він постав перед Своїми батьками спочатку в чотирирукій формі, а потім одразу ж набрав дворукої. Це дуже важко зрозуміти, просто вивчаючи Веди або за допомогою філософських спекуляцій. Тому тут ясно стверджується, що ніхто не може побачити Його або проникнути в ці матерії. Але люди, які мають великий досвід у вивченні ведичної літератури, можуть черпати з неї дуже багато знань про Нього. Існує безліч правил і приписів, і той, хто бажає хоч трошки зрозуміти Кр̣шн̣у, повинен дотримуватись засад на впорядкування життя, які викладено в авторитетних джерелах. Можна накладати на себе тапасйу згідно з цими засадами. Наприклад, говіти на Джанма̄шт̣амı̄, день явлення Кр̣шн̣и, є серйозна тапасйа, і два дні на ека̄даш́ı̄, (одинадцятий день молодика та на одинадцятий день після місяця вповні). Щодо добродійності, то її слід спрямовувати на відданих Кр̣шн̣и, які з любов’ю служать Йому, поширюючи по всьому світі філософію Кр̣шн̣и, тобто свідомість Кр̣шн̣и. Свідомість Кр̣шн̣и — це благословення, що послане людству. Рӯпа Ґосва̄мı̄ був надзвичайно вдячний Господу Чаітанйі й вважав Його найвеликодушнішим добродійником, бо Він щедро роздавав людям любов до Кр̣шн̣и, якої так важко досягти. Отже, якщо людина жертвує якусь суму відданим, що зайняті поширенням свідомості Кр̣шн̣и, — така добродійність є найрозумніша. І якщо людина поклоняється Кр̣шн̣і в храмі згідно з приписами (в храмах Індії ви завжди побачите скульптурне зображення, звичайно Вішн̣у або Кр̣шн̣и), то це сприяє її духовному розвиткові. Для початківців у відданому служінні Господеві храмове поклоніння є дуже важливим і це підтверджує ведична література (Ш́вета̄ш́ватара Упанішада 6.23):

йасйа деве пара̄ бгактір
йатга̄ деве татга̄ ґурау
тасйаіте катгіта̄ хй артга̄х̣
прака̄ш́анте маха̄тманах̣

Людина, що непохитно віддана Верховному Господеві, під керівництвом духовного вчителя, в якого вона також непохитно вірить, може через одкровення побачити Верховного Бога-Особу. Той, хто не навчається в істинного духовного вчителя, не зможе засвоїти навіть початків науки про Кр̣шн̣у. Тут навмисно вжито слово ту, яке вказує, що жодний інший спосіб пізнання Кр̣шн̣и, крім навчання в істинного духовного вчителя, не може бути успішним, а, отже, придатним й рекомендованим.

Особистісні форми Кр̣шн̣и, тобто Його дворукий і чотирирукий образи, абсолютно відмінні від Його минущої всесвітньої форми, яку було явлено Арджуні. Чотирирука форма На̄ра̄йан̣и і дворука Кр̣шн̣и — вічні й трансцендентні, тоді як всесвітня форма, продемонстрована Арджуні, — минуща. Саме слово судурдарш́ам означає «важко побачити» і передбачає, що ніхто досі не спостерігав всесвітньої форми. Це слово також свідчить, що не було потреби являти цю форму відданим. На прохання Арджуни Кр̣шн̣а явив цей образ, щоб в майбутньому, коли хтось почне видавати себе за Господнє втілення, його можна буде попросити явити свою всесвітню форму.

Слово на, неодноразово вживане в попередньому вірші, вказує, що людині не слід дуже пишатись академічною обізнаністю в ведичних питаннях. Вона повинна звернутись до відданого служіння Кр̣шн̣і. Лише тоді людина стає здатною писати коментарі до Бгаґавад-ґı̄ти.

Всесвітня форма Кр̣шн̣и перетворюється на чотирируку форму На̄ра̄йан̣и, а потім Він прибирає Своєї природної дворукої форми. Це свідчить, що чотирирукі й усі інші форми, які згадано у ведичній літературі, є експансіями одвічного дворукого Кр̣шн̣и. Він є джерело всіх проявлень та еманацій. Кр̣шн̣а відрізняється навіть од усіх цих Своїх форм, вже не кажучи про Його безособистісний аспект. Щодо чотирируких форм Кр̣шн̣и, то в Ведах сказано, що навіть найближча до Кр̣шн̣и чотирирука форма (Маха̄-Вішн̣у, який лежить на поверхні космічного океану і видихає та вдихає незліченні всесвіти) також є експансією Верховного Господа. Як сказано у Брахма-сам̇гіті (5.48) :

йасйаіка-ніш́васіта-ка̄лам атга̄валамбйа
джı̄ванті лома-віла-джа̄ джаґад-ан̣д̣а-на̄тга̄х̣
вішн̣ур маха̄н са іха йасйа кала̄-віш́ешо
ґовіндам а̄ді-пурушам̇ там ахам̇ бгаджа̄мі

«Маха̄-Вішн̣у, в якого входять всі незліченні всесвіти і з якого вони потім знову виходять, слідуючи за Його диханням, є повновладною експансією Кр̣шн̣и. Тому я поклоняюсь Ґовінді, Кр̣шн̣і, причині всіх причин». Отже, врешті-решт, слід рішуче поклонятись особистісній формі Кр̣шн̣и як Верховному Богові-Особі, який уособлює вічне блаженство і знання. Він — джерело всіх форм Вішн̣у, Він породжує всі втілення, або авата̄ри, Він — одвічна Верховна Особа, як це стверджує Бгаґавад-ґı̄та̄.

У ведичній літературі (Ґопа̄ла-та̄панı̄ Упанішада 1.1) знаходимо такий вислів:

сач-чід-а̄нанда-рӯпа̄йа
кр̣шн̣а̄йа̄клішт̣а-ка̄рін̣е
намо веда̄нта-ведйа̄йа
ґураве буддгі-са̄кшін̣е

«Я схиляюсь в шанобливому поклоні перед Кр̣шн̣ою, якому притаманна трансцендентна форма блаженства, вічності та знання. Я висловлюю Йому свою шану, тому що зрозуміти Його означає зрозуміти Веди, отже, Він є вищий духовний вчитель». Далі там сказано: кр̣шн̣о ваі парамам̇ даіватам — «Кр̣шн̣а є Верховний Бог-Особа» (Ґопа̄ла-та̄панı̄ 1.3). Еко ваш́ı̄ сарва-ґах̣ кр̣шн̣а ı̄д̣йах̣ — «саме Кр̣шн̣а — Верховний Бог-Особа, і Йому слід поклонятись». Еко ’пі сан бахудга̄ йо ’вабга̄ті — «Кр̣шн̣а один, але Він являє Себе в безлічі форм, проявлень та втілень» (Ґопа̄ла-та̄панı̄ 1.21).

Брахма-сам̇гіта̄ (5.1) каже:

ı̄ш́варах̣ парамах̣ кр̣шн̣ах̣
сач-чід-а̄нанда-віґрахах̣
ана̄дір а̄дір ґовіндах̣
сарва-ка̄ран̣а-ка̄ран̣ам

«Верховний Бог-Особа — це Кр̣шн̣а, і тіло Його зіткане з вічності, знання й блаженства. Він не має початку, бо Він — початок усього. Він — причина всіх причин».

В іншому місці сказано: йатра̄ватı̄рн̣ам̇ кр̣шн̣а̄кгйам̇ парам̇ брахма нара̄кр̣ті — «Верховна Абсолютна Істина — це особа. Ім’я цієї особи — Кр̣шн̣а, й іноді Він сходить на цю Землю». В Ш́рı̄мад-Бга̄ґаватам також наведено опис різних втілень Верховного Бога-Особи і їхній перелік містить також ім’я Кр̣шн̣и. Але далі сказано, що Кр̣шн̣а не є втілення Бога, а Він Сам є одвічний Верховний Бог-Особа (ете ча̄м̇ш́а-кала̄х̣ пум̇сах̣ кр̣шн̣ас ту бгаґава̄н свайам).

Подібно до цього, у Бгаґавад-ґı̄ті Господь каже: маттах̣ паратарам̇ на̄нйат — «не існує нічого вище від Моєї форми Бога-Особи, Кр̣шн̣и». В іншому місці Бгаґавад-ґı̄ти Він також каже: ахам а̄дір хі дева̄на̄м — «Я джерело всіх напівбогів». З’ясувавши за допомогою Кр̣шн̣и суть Бгаґавад-ґı̄ти, Арджуна також каже: парам̇ брахма парам̇ дга̄ма павітрам̇ парамам̇ бгава̄н — «тепер я цілком усвідомив, що Ти — Верховний Бог-Особа, Абсолютна Істина й пристановище всього сущого. Таким чином, всесвітня форма, що її Кр̣шн̣а явив Арджуні, не є первинною формою Господа. Первинний, одвічний образ — це Кр̣шн̣а. Всесвітню ж форму, з тисячами голів й рук, Кр̣шн̣а являє лише на те, щоб привернути увагу тих, хто не має любові до Бога. Ця Його форма — другорядна.

Всесвітній образ не приваблює чистих відданих, які перебувають в різних трансцендентних стосунках з Господом. Верховний Господь у Своїй початковій формі Кр̣шн̣и відповідає взаємністю на трансцендентну любов Своїх відданих. Тому Арджуна, якого поєднувала з Кр̣шн̣ою щира дружба, не відчував ніякого задоволення, споглядаючи всесвітню форму, вона, радше, злякала його. Арджуна, який постійно перебував у товаристві Кр̣шн̣и, був наділений трансцендентним баченням; він не був пересічною людиною і тому його не зачарувала всесвітня форма. Ця форма може здаватись чудовою тим людям, які вдосконалюють себе за допомогою кармічної діяльності, але для відданих, які з любов’ю служать Господу, дворука форма Кр̣шн̣и є найдорожча.

Текст

мат-карма-кр̣н мат-парамо
мад-бгактах̣ сан̇ґа-варджітах̣
нірваірах̣ сарва-бгӯтешу
йах̣ са ма̄м еті па̄н̣д̣ава

Послівний переклад

мат-карма-кр̣т—хто виконує роботу задля Мене; мат-парамах̣— хто вважає Мене Всевишнім; мат-бгактах̣—хто відданно служить Мені; сан̇ґа-варджітах̣—вільний від скверни кармічної діяльності та спекулятивних розумувань; нірваірах̣—той, хто не має ворогів; сарва-бгӯтешу—серед усіх живих істот; йах̣—той, хто; сах̣—він; ма̄м—до Мене; еті—приходить; па̄н̣д̣ава—син Па̄н̣д̣у.

Переклад

Мій дорогий Арджуно, той, хто присвячує себе чистому відданому служінню Мені, хто вільний від скверни кармічної діяльності та розумувань, хто працює для Мене, хто робить Мене вищою метою свого життя і приязно ставиться до кожної живої істоти, той обов’язково приходить до Мене.

Коментар

Кожний, хто бажає наблизитись до Верховної Особи, — найвищої з усіх Божественних Осіб — Кр̣шн̣и, який перебуває в духовному небі, на планеті Кр̣шн̣алока, й увійти в близький зв’язок з Ним — повинен прийняти рекомендацію, що її дав Сам Всевишній. Отже, цей вірш містить суть Бгаґавад-ґı̄ти. Бгаґавад- ґı̄та, це книга, що призначена для обумовлених душ, які потрапили до матеріального світу з метою панувати над матеріальною природою і не мають уяви про справжнє духовне життя. Бгаґавад-ґı̄та̄ покликана показати, яким чином людина може осягти своє духовне буття й свої вічні взаємостосунки з верховною духовною особою; вона вказує шлях додому, назад до Бога. І ось тепер цей вірш виразно змальовує шлях відданого служіння, що веде до успіху в духовній діяльності.

Щодо роботи, то людина повинна спрямувати всю свою енерґію на діяльність в свідомості Кр̣шн̣и. Як стверджується в Бгакті-раса̄мр̣та-сіндгу (1.2.255):

ана̄сактасйа вішайа̄н
йатга̄рхам упайун̃джатах̣
нірбандгах̣ кр̣шн̣а-самбандге
йуктам̇ ваіра̄ґйам учйате

«Людина не повинна виконувати діяльності, яка не пов’язана з Кр̣шн̣ою». Це — кр̣шн̣а-карма. Можна виконувати різноманітну діяльність, але не слід при цьому прив’язуватись до її плодів — ці плоди треба віддавати Йому. Наприклад, людина може вдаватися до комерційної діяльності, але для того, щоб здійснювати її в свідомості Кр̣шн̣и, вона повинна всі свої торгові операції виконувати задля Кр̣шн̣и. Але якщо Кр̣шн̣а — справжній володар підприємства, то весь прибуток такого підприємства слід використовувати на вдоволення Кр̣шн̣и. Бізнесмен, який має сотні тисяч доларів, може запропонувати їх усі Кр̣шн̣і, адже Кр̣шн̣а вже й без того володіє ними. Такою є робота в ім’я Кр̣шн̣и. Замість того, щоб будувати новий великий дім задля задоволення власних чуттів, краще збудувати гарний храм для Кр̣шн̣и, встановити в ньому Божества Кр̣шн̣и і налагодити служіння Божествам в храмі згідно з вказівками авторитетних книг про віддане служіння. Все це — кр̣шн̣а-карма. Не треба прив’язуватись до плодів своєї праці, слід пропонувати їх Кр̣шн̣і. Також слід приймати в їжу лише праса̄дам — їжу, запропоновану спочатку Кр̣шн̣і. Якщо хтось збудує величезний храм для Кр̣шн̣и і встановить в ньому Божество Кр̣шн̣и, він може жити в храмі, пам’ятаючи, що володар цього храму — Кр̣шн̣а. Такою є свідомість Кр̣шн̣и. Проте, якщо в людини немає коштів на будівництво храму Кр̣шн̣и, вона може прибирати в храмі Кр̣шн̣и, і це також кр̣шн̣а-карма. Можна займатись і садівництвом. Кожний, у кого є земля (принаймні в Індії кожний бідняк має невеличку ділянку), може використовувати її для Кр̣шн̣и, тобто вирощувати на ній квіти і пропонувати їх Господу. Можна також посадити туласı̄, як радить в Бгаґавад-ґı̄ті Кр̣шн̣а, бо листя туласı̄ має велике значення. Патрам̇ пушпам̇ пгалам̇ тойам, Кр̣шн̣а бажає, щоб Йому пропонували листок, квітку, плід або трохи води — і Він буде вдоволений таким підношенням. Слово «листок» насамперед стосується листя туласı̄. Отже, можна посіяти ці рослини, поливати їх, і таким чином навіть найбідніша людина зможе служити Кр̣шн̣і. Такими є зразки діяльності задля Кр̣шн̣и.

Слово мат-парамах̣ стосується людини, яка вважає за вищу досконалість життя спілкуватись з Кр̣шн̣ою в Його вищій обителі. Вона не хоче досягти вищих планет, таких як Місяць або Сонце, або райських планет, або навіть Брахмалоки — найвищої планети всесвіту. Це її зовсім не приваблює. Вона прагне одного — перенестися на духовне небо. Але і в духовнім небі її не задовольняє навіть злиття із сліпучим сяйвом брахмаджйоті, і вона хоче потрапити на вищу планету духовного світу, Кр̣шн̣алоку, Ґолоку Вр̣нда̄вана. Вона має довершене знання про цю планету, і її вже не цікавить жодна інша планета. Слово мад-бгактах̣ вказує на те, що вона цілковито присвячує себе відданому служінню, а саме — дев’яти його способам: вона слухає про Господа, оспівує Його імена, пам’ятає про Нього, поклоняється Йому, служить Його лотосним стопам, молиться Йому, виконує Його накази, зав’язує з Ним дружбу і все віддає Йому. Якщо людину залучено до всіх дев’яти різновидів відданого служіння, або до восьми, семи, або хоча б до одного — вона неодмінно досягне досконалості.

Тут дуже важливим є слово сан̇ґа-вірджітах̣. Слід відмовитись від товариства людей, налагоджених проти Кр̣шн̣и. До них належать не лише атеїсти, але й люди, яких приваблює кармічна діяльність й розумування. Тому віддане служіння в його чистому вигляді описано в Бгакті-раса̄мр̣та-сіндгу (1.1.11) таким чином:

анйа̄бгіла̄шіта̄-ш́ӯнйам̇
джн̃а̄на-карма̄дй-ана̄вр̣там
а̄нукӯлйена кр̣шн̣а̄ну-
ш́ı̄ланам̇ бгактір уттама̄

В цьому вірші Ш́рı̄ла Рӯпа Ґосва̄мı̄ пояснює, що кожному, хто бажає присвятити себе чистому відданому служінню Господеві, слід очиститись від будь-якої матеріальної скверни. Йому слід уникати товариства людей, схильних до кармічної діяльності та розумувань. Відмовившись від такого небажаного спілкування та од матеріальних бажань, які забруднюють її, людина залюбки розвиває й поглиблює знання про Кр̣шн̣у, і це називають чистим відданим служінням. А̄нукӯлйасйа сан̇калпах̣ пра̄тікӯлйасйа варджанам (Харі-бгакті-віла̄са 11.676). Треба думати про Кр̣шн̣у з любов’ю і діяти на благо Йому, а не на шкоду. Кам̇са був ворогом Кр̣шн̣и, й від самого народження Кр̣шн̣и розробляв численні плани, як убити Його, а що він завжди зазнавав невдачі, то в його думках постійно був присутній Кр̣шн̣а. Тому, під час роботи, їжі або сну він завжди думав лише про Кр̣шн̣у, але така свідомість Кр̣шн̣и несприятлива. Хоча Кам̇са постійно день і ніч думав про Кр̣шн̣у, його вважають демоном, і зрештою Кр̣шн̣а вбив його. Звичайно, кожен, кого вбиває Кр̣шн̣а, одразу ж звільнюється, але не це є мета чистих відданих. Чистий відданий навіть не прагне звільнитися. Він не хоче потрапити навіть на вищу планету, Ґолоку Вр̣нда̄вана. Його єдина мета — служити Кр̣шн̣і, де б він не був.

Відданий Кр̣шн̣и ставиться до всіх приязно. Тому і сказано тут, що в них немає ворогів (нірваірах̣). Як це можливо? Відданий в свідомості Кр̣шн̣и розуміє, що лише віддане служіння Кр̣шн̣і може звільнити людину від усіх життєвих проблем. Він знає це з власного досвіду, і тому прагне поширювати засади свідомості Кр̣шн̣и серед людей. Є багато історичних прикладів того, як віддані Господа ризикували своїм життям, щоб поширювати Божу свідомість. Найкращий приклад цього — Господь Ісус Христос. Невіруючі розіп’яли Його. Він пожертвував Своїм життям в ім’я поширення свідомості Бога. Звичайно, було б помилкою вважати, що Його вбили. В Індії також є багато прикладів цього, і, зокрема, Т̣га̄кура Харіда̄са та Прахла̄да Маха̄ра̄джа. Навіщо їм було так ризикувати? Тому, що вони прагнули поширювати свідомість Кр̣шн̣и, а це непросто. Відданий Кр̣шн̣и розуміє, що люди страждають, бо забули про свій вічний зв’язок з Кр̣шн̣ою. Тому найвище благо, яке можна принести людському суспільству — це звільнити свого ближнього від усіх матеріальних труднощів. Так чисті віддані служать Господу. Можна тільки уявити собі, якою великою є милість Кр̣шн̣и до того, хто служить Йому, ризикуючи заради Нього всім. Такі люди, покинувши тіло, неодмінно досягають вічного життя на верховній планеті.

Отже, Кр̣шн̣а продемонстрував всесвітню форму, яка є тимчасовим проявом, форму часу, яка поглинає все, і навіть чотирируку форму Вішн̣у. Таким чином, Кр̣шн̣а є джерело всіх цих проявлень. Було б помилкою вважати Кр̣шн̣у за проявлення одвічної віш́ва-рӯпи, або Вішн̣у. Кр̣шн̣а є джерело всіх форм. Існують сотні й тисячі Вішн̣у, але для відданого з усіх образів Кр̣шн̣и найдорожчим є одвічний дворукий образ Ш́йа̄масундари. В Брахма-сам̇гіті сказано, що ті, хто відчуває любов і прихильність до Кр̣шн̣и в Його формі Ш́йа̄масундари, постійно споглядають Його в своєму серці і не бачать вже нічого іншого. Отже, слід розуміти, що форма Кр̣шн̣и — головна й найвища. В цьому полягає смисл одинадцятої глави.

Так закінчуються пояснення Бгактіведанти до одинадцятої глави Ш́рı̄мад Бгаґавад-ґı̄ти, в якій розповідалося про всесвітню форму.