Skip to main content

TEXT 9

TEXT 9

Tekstas

Text

sañjaya uvāca
evam uktvā tato rājan
mahā-yogeśvaro hariḥ
darśayām āsa pārthāya
paramaṁ rūpam aiśvaram
sañjaya uvāca
evam uktvā tato rājan
mahā-yogeśvaro hariḥ
darśayām āsa pārthāya
paramaṁ rūpam aiśvaram

Synonyms

Synonyms

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya tarė; evam — taip; uktvā — sakydamas; tataḥ — po to; rājan — o valdove; mahā-yoga-īśvaraḥ — pats galingiausias mistikas; hariḥ — Aukščiausiasis Dievo Asmuo, Kṛṣṇa; darśayām āsa — parodė; pārthāya — Arjunai; paramam — dievišką; rūpam aiśvaram — visatos pavidalą.

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya said; evam — thus; uktvā — saying; tataḥ — thereafter; rājan — O King; mahā-yoga-īśvaraḥ — the most powerful mystic; hariḥ — the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa; darśayām āsa — showed; pārthāya — unto Arjuna; paramam — the divine; rūpam aiśvaram — universal form.

Translation

Translation

Sañjaya said: O King, having spoken thus, the Supreme Lord of all mystic power, the Personality of Godhead, displayed His universal form to Arjuna.

Sañjaya said: O King, having spoken thus, the Supreme Lord of all mystic power, the Personality of Godhead, displayed His universal form to Arjuna.