Skip to main content

TEXT 9

VERSO 9

Tekstas

Texto

sañjaya uvāca
evam uktvā tato rājan
mahā-yogeśvaro hariḥ
darśayām āsa pārthāya
paramaṁ rūpam aiśvaram
sañjaya uvāca
evam uktvā tato rājan
mahā-yogeśvaro hariḥ
darśayām āsa pārthāya
paramaṁ rūpam aiśvaram

Synonyms

Sinônimos

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya tarė; evam — taip; uktvā — sakydamas; tataḥ — po to; rājan — o valdove; mahā-yoga-īśvaraḥ — pats galingiausias mistikas; hariḥ — Aukščiausiasis Dievo Asmuo, Kṛṣṇa; darśayām āsa — parodė; pārthāya — Arjunai; paramam — dievišką; rūpam aiśvaram — visatos pavidalą.

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya disse; evam — assim; uktvā — dizendo; tataḥ — depois disso; rājan — ó rei; mahā-yoga-īśvaraḥ — o místico mais poderoso; hariḥ — a Suprema Personalidade de Deus, Kṛṣṇa; darśayām āsa — mostrou; pārthāya — a Arjuna; paramam — a divina; rūpam aiśvaram — forma universal.

Translation

Tradução

Sañjaya said: O King, having spoken thus, the Supreme Lord of all mystic power, the Personality of Godhead, displayed His universal form to Arjuna.

Sañjaya disse: Ó rei, tendo falado essas palavras, o Supremo Senhor de todo o poder místico, a Personalidade de Deus, mostrou a Arjuna Sua forma universal.