Skip to main content

Text 11

Sloka 11

Texto

Verš

caranti hy avanau kāmaṁ
brāhmaṇā bhagavat-priyāḥ
mādṛśāṁ grāmya-buddhīnāṁ
bodhāyonmatta-liṅginaḥ
caranti hy avanau kāmaṁ
brāhmaṇā bhagavat-priyāḥ
mādṛśāṁ grāmya-buddhīnāṁ
bodhāyonmatta-liṅginaḥ

Palabra por palabra

Synonyma

caranti — viajan; hi — en verdad; avanau — sobre la superficie del mundo; kāmam — conforme al deseo; brāhmaṇāḥ — los brāhmaṇas; bhagavat-priyāḥ — que también son vaiṣṇavas, muy queridos a la Suprema Personalidad de Dios; -dṛśām — de quienes como yo; grāmya-buddhīnām — obsesionados con la conciencia material temporal; bodhāya — para despertar; unmatta-liṅginaḥ — que se visten como si fuesen locos.

caranti — putují; hi — vskutku; avanau — po povrchu světa; kāmam — podle touhy; brāhmaṇāḥbrāhmaṇové; bhagavat-priyāḥ — kteří jsou také vaiṣṇavové, velice drazí Osobnosti Božství; -dṛśām — těch, jako jsem já; grāmya-buddhīnām — kdo jsou posedlí dočasným hmotným vědomím; bodhāya — aby probudili; unmatta-liṅginaḥ — kteří se oblékají, jako by byli šílení.

Traducción

Překlad

Los brāhmaṇas que se han elevado a la posición de vaiṣṇavas, que son los sirvientes más queridos de Kṛṣṇa, a veces se visten como si fuesen locos. Con el único deseo de beneficiar a materialistas como nosotros, que estamos siempre apegados a la complacencia de los sentidos, y para disipar nuestra ignorancia, esos vaiṣṇavas viajan por la superficie del globo conforme a su deseo.

Brāhmaṇové, kteří dosáhli vznešeného postavení vaiṣṇavů, nejdražších služebníků Kṛṣṇy, se někdy oblékají jako šílenci. Tito vaiṣṇavové, vedeni svou touhou, putují po povrchu světa jen proto, aby prospěli materialistům, jako jsme my — kteří jsme neustále připoutaní ke smyslovému požitku — a aby rozptýlili naši nevědomost.