Skip to main content

Text 10

Sloka 10

Texto

Verš

śrī-rājovāca
kau yuvāṁ jñāna-sampannau
mahiṣṭhau ca mahīyasām
avadhūtena veṣeṇa
gūḍhāv iha samāgatau
śrī-rājovāca
kau yuvāṁ jñāna-sampannau
mahiṣṭhau ca mahīyasām
avadhūtena veṣeṇa
gūḍhāv iha samāgatau

Palabra por palabra

Synonyma

śrī-rājā uvāca — el rey Citraketu dijo; kau — quiénes; yuvām — ustedes dos; jñāna-sampannau — de conocimiento perfectamente maduro; mahiṣṭhau — los más grandes; ca — también; mahīyasām — entre otras grandes personalidades; avadhūtena — de los mendicantes liberados; veṣeṇa — con las ropas; gūḍhau — disfrazados; iha — a este lugar; samāgatau — llegados.

śrī-rājā uvāca — král Citraketu řekl; kau — kdo; yuvām — vy dva; jñāna-sampannau — s úplným poznáním; mahiṣṭhau — největší; ca — také; mahīyasām — mezi jinými velkými osobnostmi; avadhūtena — osvobozených potulných mnichů; veṣeṇa — oděvem; gūḍhau — zahalení; iha — na toto místo; samāgatau — dospěli.

Traducción

Překlad

El rey Citraketu dijo: Solo por ocultar su identidad, han venido aquí vestidos como avadhūtas, como personas liberadas, pero puedo darme cuenta de que, por su nivel de consciencia, son los más elevados de los hombres. Ustedes lo conocen todo tal y como es. Por lo tanto, son los más grandes entre las grandes personalidades.

Král Citraketu řekl: Abyste skryli svou totožnost, oba jste sem přišli oblečení jako avadhūtové, osvobozené osoby, ale vidím, že co se týče vědomí jste nejpokročilejší ze všech lidí. Znáte vše takové, jaké to je, a proto jste největší ze všech velkých osobností.