Skip to main content

Text 3

Text 3

Texto

Verš

ei-mate mahāprabhu nīlācale vaise
rātri-dine kṛṣṇa-vicchedārṇave bhāse
ei-mate mahāprabhu nīlācale vaise
rātri-dine kṛṣṇa-vicchedārṇave bhāse

Palabra por palabra

Synonyma

ei-mate — de ese modo; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; nīlācale — en Jagannātha Purī; vaise — vive; rātri-dine — noche y día; kṛṣṇa-viccheda — de separación de Kṛṣṇa; arṇave — en el océano; bhāse — flota.

ei-mate — takto; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; nīlācale — v Džagannáth Purí; vaise — pobývá; rātri-dine — dnem i nocí; kṛṣṇa-viccheda — odloučení od Kṛṣṇy; arṇave — v oceánu; bhāse — plave.

Traducción

Překlad

De ese modo, mientras vivía en Jagannātha Purī, Śrī Caitanya Mahāprabhu flotaba día y noche en un océano de separación de Kṛṣṇa.

Když takto Śrī Caitanya Mahāprabhu žil v Džagannáth Purí, plaval dnem i nocí v oceánu odloučení od Kṛṣṇy.