Skip to main content

TEXT 26

TEXT 26

Texto

Tekstas

śukla-kṛṣṇe gatī hy ete
jagataḥ śāśvate mate
ekayā yāty anāvṛttim
anyayāvartate punaḥ
śukla-kṛṣṇe gatī hy ete
jagataḥ śāśvate mate
ekayā yāty anāvṛttim
anyayāvartate punaḥ

Palabra por palabra

Synonyms

śukla — luz; kṛṣṇe — y oscuridad; gatī — maneras de morir; hi — ciertamente; ete — estas dos; jagataḥ — del mundo material; śāśvate — de los Vedas; mate — en opinión; ekayā — con una; yāti — va; anārvṛttim — para no regresar; anyayā — con la otra; āvartate — regresa; punaḥ — de nuevo.

śukla — šviesa; kṛṣṇe — ir tamsa; gatī — išėjimo keliai; hi — tikrai; ete — šie du; jagataḥ — iš materialaus pasaulio; śāśvate — Vedų; mate — nuomone; ekayā — vienu; yāti — eina; anāvṛttim — į negrįžtamybę; anyayā — kitu; āvartate — sugrįžta atgal; punaḥ — vėl.

Traducción

Translation

De acuerdo con la opinión védica, hay dos maneras de irse de este mundo: una en la luz y la otra en la oscuridad. Cuando uno se va en la luz, no regresa; pero cuando se va en la oscuridad, sí lo hace.

Vedų nuomone iš šio pasaulio išeinama dviem keliais – šviesoje arba tamsoje. Kas iškeliauja šviesoje, tas negrįžta, o išėjęs tamsoje – grįžta.

Significado

Purport

La misma descripción de la partida y regreso la cita el ācārya Baladeva Vidyābhūṣaṇa, tomándola del Chāndogya Upaniṣad (5.10.3–5). Aquellos que son trabajadores fruitivos y especuladores filosóficos, desde tiempo inmemorial han estado yendo y viniendo constantemente. De hecho, ellos no logran la salvación final, porque no se entregan a Kṛṣṇa.

KOMENTARAS: Ācārya Baladeva Vidyābhūṣaṇa cituoja analogiškus „Chāndogya Upaniṣados“ (5.10.3–5) posmus, apibūdinančius išėjimą iš šio pasaulio ir grįžimą. Ir tie, kurie atlieka karminę veiklą, ir spekuliatyviai mąstantys filosofai jau nuo neatmenamų laikų tai išeina iš šio pasaulio, tai vėl į jį sugrįžta. Tiesa, jie nepasiekia galutinio išsivadavimo, nes neatsiduoda Kṛṣṇai.