Skip to main content

TEXT 26

VERŠ 26

Texto

Verš

śukla-kṛṣṇe gatī hy ete
jagataḥ śāśvate mate
ekayā yāty anāvṛttim
anyayāvartate punaḥ
śukla-kṛṣṇe gatī hy ete
jagataḥ śāśvate mate
ekayā yāty anāvṛttim
anyayāvartate punaḥ

Palabra por palabra

Synonyma

śukla — luz; kṛṣṇe — y oscuridad; gatī — maneras de morir; hi — ciertamente; ete — estas dos; jagataḥ — del mundo material; śāśvate — de los Vedas; mate — en opinión; ekayā — con una; yāti — va; anārvṛttim — para no regresar; anyayā — con la otra; āvartate — regresa; punaḥ — de nuevo.

śukla — svetlá; kṛṣṇe — a temná; gatī — cesty odchodu; hi — isto; ete — tieto dve; jagataḥ — z hmotného sveta; śāśvate — podľa Ved; mate — názoru; ekayā — prvý; yāti — ide; anāvṛttim — nevráti sa; anyayā — druhou; āvartate — vráti; punaḥ — opäť.

Traducción

Překlad

De acuerdo con la opinión védica, hay dos maneras de irse de este mundo: una en la luz y la otra en la oscuridad. Cuando uno se va en la luz, no regresa; pero cuando se va en la oscuridad, sí lo hace.

Tieto dve cesty — svetlá a temná — sú podľa Ved dvomi spôsobmi, ako opustiť tento svet. Kto odíde cestou svetla, nevráti sa; kto ide temnou, vráti sa späť.

Significado

Význam

La misma descripción de la partida y regreso la cita el ācārya Baladeva Vidyābhūṣaṇa, tomándola del Chāndogya Upaniṣad (5.10.3–5). Aquellos que son trabajadores fruitivos y especuladores filosóficos, desde tiempo inmemorial han estado yendo y viniendo constantemente. De hecho, ellos no logran la salvación final, porque no se entregan a Kṛṣṇa.

Ācārya Baladeva Vidyābhūṣaṇa cituje rovnaký opis týchto dvoch spôsobov opustenia sveta z Chāndogya Upaniṣady (5.10.3-5). Takto už odnepamäti prichádzajú a odchádzajú ľudia túžiaci po plodoch svojich činov a rôzni filozofi, ktorí nemôžu dosiahnuť konečnú spásu, pretože sa neodovzdali Kṛṣṇovi.