Skip to main content

TEXT 26

TEXT 26

Texto

Verš

śukla-kṛṣṇe gatī hy ete
jagataḥ śāśvate mate
ekayā yāty anāvṛttim
anyayāvartate punaḥ
śukla-kṛṣṇe gatī hy ete
jagataḥ śāśvate mate
ekayā yāty anāvṛttim
anyayāvartate punaḥ

Palabra por palabra

Synonyma

śukla — luz; kṛṣṇe — y oscuridad; gatī — maneras de morir; hi — ciertamente; ete — estas dos; jagataḥ — del mundo material; śāśvate — de los Vedas; mate — en opinión; ekayā — con una; yāti — va; anārvṛttim — para no regresar; anyayā — con la otra; āvartate — regresa; punaḥ — de nuevo.

śukla — světlo; kṛṣṇe — a tma; gatī — cesty odchodu; hi — jistě; ete — tyto dvě; jagataḥ — hmotného světa; śāśvate — Ved; mate — podle vyjádření; ekayā — jednou; yāti — jde; anāvṛttim — k nenávratnu; anyayā — druhou; āvartate — vrací se; punaḥ — znovu.

Traducción

Překlad

De acuerdo con la opinión védica, hay dos maneras de irse de este mundo: una en la luz y la otra en la oscuridad. Cuando uno se va en la luz, no regresa; pero cuando se va en la oscuridad, sí lo hace.

Podle vyjádření Ved existují dvě cesty odchodu z tohoto světa, jedna plná světla a druhá temná. Ten, kdo odchází cestou světla, se nevrací, zatímco ten, kdo odchází tmou, se musí vrátit.

Significado

Význam

La misma descripción de la partida y regreso la cita el ācārya Baladeva Vidyābhūṣaṇa, tomándola del Chāndogya Upaniṣad (5.10.3–5). Aquellos que son trabajadores fruitivos y especuladores filosóficos, desde tiempo inmemorial han estado yendo y viniendo constantemente. De hecho, ellos no logran la salvación final, porque no se entregan a Kṛṣṇa.

Ācārya Baladeva Vidyābhūṣaṇa uvádí stejný popis odchodu a návratu, když cituje z Chāndogya Upaniṣady (5.10.3-5). Ti, kdo jednají s touhou po plodech své práce nebo holdují filozofické spekulaci, již od nepaměti odcházejí a znovu se vracejí. Nedosahují konečného osvobození, protože se neodevzdávají Kṛṣṇovi.