Skip to main content

Bg. 8.26

Verš

śukla-kṛṣṇe gatī hy ete
jagataḥ śāśvate mate
ekayā yāty anāvṛttim
anyayāvartate punaḥ

Synonyma

śukla — svetlá; kṛṣṇe — a temná; gatī — cesty odchodu; hi — isto; ete — tieto dve; jagataḥ — z hmotného sveta; śāśvate — podľa Ved; mate — názoru; ekayā — prvý; yāti — ide; anāvṛttim — nevráti sa; anyayā — druhou; āvartate — vráti; punaḥ — opäť.

Překlad

Tieto dve cesty — svetlá a temná — sú podľa Ved dvomi spôsobmi, ako opustiť tento svet. Kto odíde cestou svetla, nevráti sa; kto ide temnou, vráti sa späť.

Význam

Ācārya Baladeva Vidyābhūṣaṇa cituje rovnaký opis týchto dvoch spôsobov opustenia sveta z Chāndogya Upaniṣady (5.10.3-5). Takto už odnepamäti prichádzajú a odchádzajú ľudia túžiaci po plodoch svojich činov a rôzni filozofi, ktorí nemôžu dosiahnuť konečnú spásu, pretože sa neodovzdali Kṛṣṇovi.