Skip to main content

Bg. 8.25

Verš

dhūmo rātris tathā kṛṣṇaḥ
ṣaṇ-māsā dakṣiṇāyanam
tatra cāndramasaṁ jyotir
yogī prāpya nivartate

Synonyma

dhūmaḥ — dym; rātriḥ — v noci; tathā — aj; kṛṣṇaḥ — počas štrnástich dní tmavého Mesiaca; ṣaṭ-māsāḥ — v šiestich mesiacoch; dakṣiṇa-ayanam — keď Slnko putuje na južnej strane; tatra — tam; cāndra-masam — Mesiac; jyotiḥ — svetlo; yogī — yogīn; prāpya — dosiahne; nivartate — vráti sa.

Překlad

Mystik, ktorý opúšťa tento svet v čase dymu, v noci, počas štrnástich dní ubúdania Mesiaca alebo v dobe šiestich mesiacov, keď Slnko putuje na juh, dostane sa na Mesiac, ale znovu sa vráti.

Význam

V treťom speve Śrīmad-Bhāgavatamu Kapila Muni hovorí, že ľudia, ktorí sa vyznajú v plodonosných činnostiach a obetných spôsoboch, sa dostanú po smrti na Mesiac. Tam môžu žiť asi desaťtisíc nebeských rokov, radovať sa zo života a popíjať soma-rasu. Ale napokon sa musia vrátiť na Zem. To znamená, že na Mesiaci žijú vyššie druhy živých bytostí, ktoré však nemôžme postrehnúť hrubými zmyslami.