Skip to main content

Bg. 8.26

Tekstas

śukla-kṛṣṇe gatī hy ete
jagataḥ śāśvate mate
ekayā yāty anāvṛttim
anyayāvartate punaḥ

Synonyms

śukla — šviesa; kṛṣṇe — ir tamsa; gatī — išėjimo keliai; hi — tikrai; ete — šie du; jagataḥ — iš materialaus pasaulio; śāśvate — Vedų; mate — nuomone; ekayā — vienu; yāti — eina; anāvṛttim — į negrįžtamybę; anyayā — kitu; āvartate — sugrįžta atgal; punaḥ — vėl.

Translation

Vedų nuomone iš šio pasaulio išeinama dviem keliais – šviesoje arba tamsoje. Kas iškeliauja šviesoje, tas negrįžta, o išėjęs tamsoje – grįžta.

Purport

KOMENTARAS: Ācārya Baladeva Vidyābhūṣaṇa cituoja analogiškus „Chāndogya Upaniṣados“ (5.10.3–5) posmus, apibūdinančius išėjimą iš šio pasaulio ir grįžimą. Ir tie, kurie atlieka karminę veiklą, ir spekuliatyviai mąstantys filosofai jau nuo neatmenamų laikų tai išeina iš šio pasaulio, tai vėl į jį sugrįžta. Tiesa, jie nepasiekia galutinio išsivadavimo, nes neatsiduoda Kṛṣṇai.