Skip to main content

Bg. 8.27

Tekstas

naite sṛtī pārtha jānan
yogī muhyati kaścana
tasmāt sarveṣu kāleṣu
yoga-yukto bhavārjuna

Synonyms

na — niekada; ete — šie du; sṛtī — skirtingi keliai; pārtha — o Pṛthos sūnau; jānan — net žinantį; yogī — Viešpaties bhaktą; muhyati — suklaidina; kaścana — bet kuris; tasmāt — todėl; sarveṣu kāleṣu — visada; yoga- yuktaḥ — užimtas Kṛṣṇos sąmone; bhava — būk; arjuna — o Arjuna.

Translation

Nors bhaktai ir žino šiuos du kelius, o Arjuna, jie nesiblaško. Todėl visada tebūna tvirtas tavo pasiaukojimas.

Purport

KOMENTARAS: Čia Kṛṣṇa Arjunai pataria nesijaudinti dėl skirtingų kelių, kuriuos gali pasirinkti materialų pasaulį paliekanti siela – Aukščiausiojo Viešpaties bhaktui neturi rūpėti, ar pasaulį jis paliks tam pasiruošęs, ar atsitiktinai. Jis turi būti tvirtos Kṛṣṇos sąmonės ir kartoti Hare Kṛṣṇa, o taip pat žinoti, kad domėjimasis šiais dviem keliais – daug rūpesčių kainuojantis užsiėmimas. Geriausias būdas būti pasinėrus į Kṛṣṇos sąmonę – visada Jam tarnauti, tada kelias į dvasinę karalystę bus saugus, patikimas ir tiesus. Ypač svarbus šiame posme yra žodis yoga-yukta. Tvirtas yogas visada veikia Kṛṣṇos sąmonės dvasia. Šri Rūpa Gosvāmis pataria: anāsaktasya viṣayān yathārham upayuñjataḥ – reikia tvarkyti materialius reikalus prie jų neprisirišant ir viską daryti su Kṛṣṇos sąmone. Ši sistema vadinasi yukta-vairāgya, ji padeda pasiekti tobulumą. Taigi bhaktas nesijaudina, skaitydamas apie tuos du kelius, nes jis žino, kad pasiaukojimo tarnystė garantuoja, jog jis pateks į aukščiausiąją buveinę.