Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 8.26

Текст

шукла-кр̣ш̣н̣е гатӣ хй ете
джагатах̣ ша̄швате мате
екая̄ я̄тй ана̄вр̣ттим
аняя̄вартате пунах̣

Дума по дума

шукла – светлина; кр̣ш̣н̣е – и тъмнина; гатӣ – пътища за напускане; хи – несъмнено; ете – тези два; джагатах̣ – на материалния свят; ша̄швате – на Ведите; мате – по мнението; екая̄ – по единия; я̄ти – отива; ана̄вр̣ттим – не се връща; аняя̄ – по другия; а̄вартате – се връща; пунах̣ – отново.

Превод

Според Ведите има два начина за напускане на този свят – единият в светлина, а другият в тъмнина. Който умре по светло, не се връща обратно, но който умре по тъмно, се завръща.

Коментар

Същото описание на напускането и връщането на душата цитира А̄ча̄ря Баладева Видя̄бхӯш̣ан̣а от Чха̄ндогя Упаниш̣ад (5.10.3 – 5). Тези, които се занимават с кармични дейности и философски умозрения, идват и си отиват от незапомнени времена. Те не постигат крайно спасение, защото не се отдават на Кр̣ш̣н̣а.