Skip to main content

TEXT 26

TEXT 26

Texto

Tekst

śukla-kṛṣṇe gatī hy ete
jagataḥ śāśvate mate
ekayā yāty anāvṛttim
anyayāvartate punaḥ
śukla-kṛṣṇe gatī hy ete
jagataḥ śāśvate mate
ekayā yāty anāvṛttim
anyayāvartate punaḥ

Palabra por palabra

Synonyms

śukla — luz; kṛṣṇe — y oscuridad; gatī — maneras de morir; hi — ciertamente; ete — estas dos; jagataḥ — del mundo material; śāśvate — de los Vedas; mate — en opinión; ekayā — con una; yāti — va; anārvṛttim — para no regresar; anyayā — con la otra; āvartate — regresa; punaḥ — de nuevo.

śukla — valguses; kṛṣṇe — ja pimeduses; gatī — lahkumise viisid; hi — kindlasti; ete — need kaks; jagataḥ — materiaalse maailma; śāśvate — „Vedade"; mate — arvamuse kohaselt; ekayā — ühega; yāti — läheb; anāvṛttim — tagasi pöördumata; anyayā — teisega; āvartate — tuleb tagasi; punaḥ — uuesti.

Traducción

Translation

De acuerdo con la opinión védica, hay dos maneras de irse de este mundo: una en la luz y la otra en la oscuridad. Cuando uno se va en la luz, no regresa; pero cuando se va en la oscuridad, sí lo hace.

Vedakirjanduse kohaselt on sellest maailmast lahkumiseks kaks võimalust: valguses ja pimeduses. See, kes lahkub oma kehast valgel ajal, ei pea tagasi pöörduma, kuid see, kes teeb seda pimeduses, tuleb tagasi.

Significado

Purport

La misma descripción de la partida y regreso la cita el ācārya Baladeva Vidyābhūṣaṇa, tomándola del Chāndogya Upaniṣad (5.10.3–5). Aquellos que son trabajadores fruitivos y especuladores filosóficos, desde tiempo inmemorial han estado yendo y viniendo constantemente. De hecho, ellos no logran la salvación final, porque no se entregan a Kṛṣṇa.

Ācārya Baladeva Vidyābhūṣaṇa tsiteerib oma kommentaaris käesolevale värsile „Chāndogya Upaniṣadi" (5.10.3 – 5), kus antakse lahkumisest ja tagasitulekust samasugune kirjeldus. Need, kes on mäletamatutest aegadest tegutsenud oma töö viljade nimel või tegelenud filosoofiliste spekulatsioonidega, lähevad ja tulevad üha uuesti tagasi. Nad ei saavuta lõplikku lunastust, sest nad ei alistu Kṛṣṇale.