Skip to main content

Text 28

Sloka 28

Devanagari

Dévanágarí

कुक्षि: समुद्रा गिरयोऽस्थिसङ्घा
रोमाणि सर्वौषधिवीरुधस्ते ।
छन्दांसि साक्षात् तव सप्त धातव-
स्त्रयीमयात्मन् हृदयं सर्वधर्म: ॥ २८ ॥

Text

Verš

kukṣiḥ samudrā girayo ’sthi-saṅghā
romāṇi sarvauṣadhi-vīrudhas te
chandāṁsi sākṣāt tava sapta dhātavas
trayī-mayātman hṛdayaṁ sarva-dharmaḥ
kukṣiḥ samudrā girayo ’sthi-saṅghā
romāṇi sarvauṣadhi-vīrudhas te
chandāṁsi sākṣāt tava sapta dhātavas
trayī-mayātman hṛdayaṁ sarva-dharmaḥ

Synonyms

Synonyma

kukṣiḥ — abdomen; samudrāḥ — the oceans; girayaḥ — the mountains; asthi — bones; saṅghāḥ — combination; romāṇi — the hairs of the body; sarva — all; auṣadhi — drugs; vīrudhaḥ — plants and creepers; te — your; chandāṁsi — Vedic mantras; sākṣāt — directly; tava — your; sapta — seven; dhātavaḥ — layers of the body; trayī-maya-ātman — O three Vedas personified; hṛdayam — core of the heart; sarva-dharmaḥ — all kinds of religion.

kukṣiḥ — břicho; samudrāḥ — oceány; girayaḥ — hory; asthi — kosti; saṅghāḥ — kombinace; romāṇi — chlupy na těle; sarva — všechny; auṣadhi — léčivé byliny; vīrudhaḥ — popínavé a jiné rostliny; te — tvoje; chandāṁsi — védské mantry; sākṣāt — přímo; tava — tvé; sapta — sedm; dhātavaḥ — složek těla; trayī-maya-ātman — ó zosobnění tří Véd; hṛdayam — nitro srdce; sarva-dharmaḥ — všechny druhy náboženství.

Translation

Překlad

O lord, you are the three Vedas personified. The seven seas are your abdomen, and the mountains are your bones. All drugs, creepers and vegetables are the hairs on your body, the Vedic mantras like Gāyatrī are the seven layers of your body, and the Vedic religious system is the core of your heart.

Ó pane, jsi zosobněné tři Védy. Sedm moří je tvoje břicho a hory jsou tvé kosti. Všechny léčivé, popínavé a jiné rostliny jsou chlupy na tvém těle, védské mantry jako například Gāyatrī jsou sedmi složkami tvého těla a védský náboženský systém je nitro tvého srdce.