Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.7.28

Verš

kukṣiḥ samudrā girayo ’sthi-saṅghā
romāṇi sarvauṣadhi-vīrudhas te
chandāṁsi sākṣāt tava sapta dhātavas
trayī-mayātman hṛdayaṁ sarva-dharmaḥ

Synonyma

kukṣiḥ — břicho; samudrāḥ — oceány; girayaḥ — hory; asthi — kosti; saṅghāḥ — kombinace; romāṇi — chlupy na těle; sarva — všechny; auṣadhi — léčivé byliny; vīrudhaḥ — popínavé a jiné rostliny; te — tvoje; chandāṁsi — védské mantry; sākṣāt — přímo; tava — tvé; sapta — sedm; dhātavaḥ — složek těla; trayī-maya-ātman — ó zosobnění tří Véd; hṛdayam — nitro srdce; sarva-dharmaḥ — všechny druhy náboženství.

Překlad

Ó pane, jsi zosobněné tři Védy. Sedm moří je tvoje břicho a hory jsou tvé kosti. Všechny léčivé, popínavé a jiné rostliny jsou chlupy na tvém těle, védské mantry jako například Gāyatrī jsou sedmi složkami tvého těla a védský náboženský systém je nitro tvého srdce.