Skip to main content

Text 114

Text 114

Text

Verš

duṅhāra satye tuṣṭa ha-ilāṅ, duṅhe māga’ vara”
dui-vipra vara māge ānanda-antara
duṅhāra satye tuṣṭa ha-ilāṅ, duṅhe māga’ vara”
dui-vipra vara māge ānanda-antara

Synonyms

Synonyma

duṅhāra satye — in the truthfulness of both of you; tuṣṭa ha-ilāṅ — I have become satisfied; duṅhe — both of you; māga’ — ask; vara — some benediction; dui-vipra — both the brāhmaṇas; vara — a benediction; māge — beg; ānanda — pleased; antara — within.

duṅhāra satye — pravdomluvností vás obou; tuṣṭa ha-ilāṅa — byl jsem potěšen; duṅhe — oba dva; māga' — požádejte o; vara — nějaké požehnání; dui-vipra — oba brāhmaṇové; vara — požehnání; māge — žádají; ānanda — blažení; antara — v nitru.

Translation

Překlad

The Lord continued, “I have become very much pleased by the truthfulness of you both. Now you can ask for a benediction.” Thus with great pleasure the two brāhmaṇas begged for a benediction.

Pán pokračoval: „Svou pravdomluvností jste Mě velice potěšili. Teď můžete požádat o nějaké požehnání.“ Oba brāhmaṇové si tedy s velkou radostí vyžádali požehnání.