Skip to main content

Text 115

Text 115

Text

Verš

“yadi vara dibe, tabe raha ei sthāne
kiṅkarere dayā tava sarva-loke jāne”
“yadi vara dibe, tabe raha ei sthāne
kiṅkarere dayā tava sarva-loke jāne”

Synonyms

Synonyma

yadi — if; vara — benediction; dibe — You will offer; tabe — then; raha — stay; ei sthāne — in this quarter; kiṅkarere — to Your servants; dayā — mercy; tava — Your; sarva-loke — all people; jāne — may know.

yadi — jestli; vara — požehnání; dibe — dáš; tabe — pak; raha — zůstaň; ei sthāne — na tomto místě; kiṅkarere — svým služebníkům; dayā — milost; tava — Tvoji; sarva-loke — všichni lidé; jāne — mohou znát.

Translation

Překlad

The brāhmaṇas said, “Please remain here so that people all over the world will know how merciful You are to Your servants.”

Brāhmaṇové řekli: „Zůstaň prosím tady, aby lidé na celém světě věděli, jak jsi milostivý ke svým služebníkům.“