Skip to main content

TEXT 39

VERŠ 39

Devanagari

Dévanágarí

कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः ।
धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत ॥ ३९ ॥

Text

Verš

kula-kṣaye praṇaśyanti
kula-dharmāḥ sanātanāḥ
dharme naṣṭe kulaṁ kṛtsnam
adharmo ’bhibhavaty uta
kula-kṣaye praṇaśyanti
kula-dharmāḥ sanātanāḥ
dharme naṣṭe kulaṁ kṛtsnam
adharmo ’bhibhavaty uta

Synonyms

Synonyma

kula-kṣaye — in destroying the family; praṇaśyanti — become vanquished; kula-dharmāḥ — the family traditions; sanātanāḥ — eternal; dharme — religion; naṣṭe — being destroyed; kulam — family; kṛtsnam — whole; adharmaḥ — irreligion; abhibhavati — transforms; uta — it is said.

kula-kṣaye — zničením rodu; praṇaśyanti — budú zničené; kula-dharmāḥ — rodové tradície; sanātanāḥ — večné; dharme — náboženstvo; naṣṭe — zanikne; kulam — rodina; kṛtsnam — celá; adharmaḥ — neznabožstvo; abhibhavati — premení; uta — vraví sa.

Translation

Překlad

With the destruction of the dynasty, the eternal family tradition is vanquished, and thus the rest of the family becomes involved in irreligion.

So zánikom rodu je zničená večná rodová tradícia, a tak zvyšok rodiny upadá do neznabožstva.

Purport

Význam

In the system of the varṇāśrama institution there are many principles of religious traditions to help members of the family grow properly and attain spiritual values. The elder members are responsible for such purifying processes in the family, beginning from birth to death. But on the death of the elder members, such family traditions of purification may stop, and the remaining younger family members may develop irreligious habits and thereby lose their chance for spiritual salvation. Therefore, for no purpose should the elder members of the family be slain.

Vo varṇāśramskom spoločenskom zriadení je veľa morálnych zásad určených na výchovu členov rodiny a na dosiahnutie duchovných hodnôt v živote. Starší príslušníci rodiny sú zodpovední za zachovanie očistných obradov, ktoré sa začínajú pred narodením a pokračujú aj po smrti. Ak sa však stane, že starší členovia rodiny zomrú, môžu sa očistné tradície prerušiť, následkom čoho si mladšia generácia osvojí bezbožné návyky a stratí tak možnosť duchovného oslobodenia. Preto nesmú byť starší príslušníci rodiny za žiadnych okolností zabití.