Skip to main content

Bg. 1.39

Verš

kula-kṣaye praṇaśyanti
kula-dharmāḥ sanātanāḥ
dharme naṣṭe kulaṁ kṛtsnam
adharmo ’bhibhavaty uta

Synonyma

kula-kṣaye — když dojde ke zničení rodu; praṇaśyanti — jsou zničeny; kula-dharmāḥ — rodové tradice; sanātanāḥ — věčné; dharme — náboženství; naṣṭe — když je zničené; kulam — rodina; kṛtsnam — celá; adharmaḥ — bezbožnost; abhibhavati — změní se; uta — je řečeno.

Překlad

Se zničením dynastie zaniká věčná rodová tradice, a zbytek rodiny tak propadá bezbožnosti.

Význam

Součástí společenského zřízení zvaného varṇāśrama je mnoho postupů tvořících náboženskou tradici, které mají napomáhat tomu, aby se všichni v rodině správně vyvíjeli a docílili duchovních hodnot. Za zachování takových očistných obřadů, které začínají zrozením a končí smrtí, zodpovídají starší členové rodiny. Když však zemřou, hrozí nebezpečí, že tyto rodinné tradice očisty budou přerušeny a zbývající mladší členové rodiny si osvojí bezbožné návyky, čímž pozbydou naděje na duchovní osvobození. Starší členové rodiny proto nesmí být za žádných okolností zabiti.