Skip to main content

Bg. 1.39

Tekstas

kula-kṣaye praṇaśyanti
kula-dharmāḥ sanātanāḥ
dharme naṣṭe kulaṁ kṛtsnam
adharmo ’bhibhavaty uta

Synonyms

kula-kṣaye — sunaikinus giminę; praṇaśyanti — išnyksta; kula-dharmāḥ — giminės tradicija; sanātanāḥ — amžina; dharme — religiją; naṣṭe — sunaikinus; kulam — giminė; kṛtsnam — visa; adharmaḥ — bedievyste; abhibhavaty — virsta; uta — pasakyta.

Translation

Žlugus dinastijai, sunyksta amžinoji giminės tradicija, o likusioji giminės dalis puola į bedievystę.

Purport

KOMENTARAS: Varṇāśramos institucija gausi religijos tradicijų, kurios padeda teisingai auklėti šeimos narius ir diegti jiems dvasinių vertybių poreikį. Už apsivalymo procesą, kuris trunka nuo gimimo iki mirties, šeimoje atsakingi vyresnieji šeimos nariai. Vyresniesiems šeimos nariams žuvus šeimos apsivalymo tradicijos būtų apleistos, ir nedorus įpročius išsiugdžiusi jaunuomenė prarastų galimybę dvasiškai išsigelbėti. Tad jokiu būdu negalima žudyti giminės vyresniųjų.