Skip to main content

Bg. 1.40

Tekstas

adharmābhibhavāt kṛṣṇa
praduṣyanti kula-striyaḥ
strīṣu duṣṭāsu vārṣṇeya
jāyate varṇa-saṅkaraḥ

Synonyms

adharma — bedievystei; abhibhavāt — ėmus vyrauti; kṛṣṇa — o Kṛṣṇa; praduṣyanti — užsiteršia; kula-striyaḥ — giminės moterys; strīṣu — moterystei; duṣtāsu — užsiteršus; vārṣṇeya — o Vṛṣṇi aini; jāyate — pasaulį išvysta; varṇa-saṅkaraḥ — nepageidaujami palikuonys.

Translation

Kai giminėje viešpatauja bedievystė, o Kṛṣṇa, jos moterys užsiteršia. Sunykus moterystei, o Vṛṣṇi aini, pasaulį išvysta nepageidaujami palikuonys.

Purport

KOMENTARAS: Dori žmonės – pagrindinis visuomenės gyvenimo taikos, klestėjimo ir dvasinės pažangos variklis. Varṇāśramos religiniai principai sumanyti taip, kad gyventojų daugumą sudarytų dorieji – kas lemia visų valstybės ar bendruomenės narių dvasinę pažangą. Visuomenės dora priklauso nuo jos moteriškosios dalies skaistumo ir ištikimybės. Vaikai labai lengvai pasiduoda blogai įtakai, lengvai paslysta ir moterys. Todėl ir vaikams, ir moterims reikalinga vyresniųjų šeimos narių globa. Įsitraukusi į plačią religinę veiklą moteris nebus linkusi svetimauti. Pasak Cāṇakyos Paṇḍitos, moteris paprastai nepasižymi dideliu intelektu, todėl ji nėra patikima. Taigi moterys nuolat turėtų užsiimti religine veikla pagal giminės papročius. Tada jos, ištikimos ir pasiaukojusios, gimdys dorus palikuonis, kurie tinkamai įsijungs į varṇāśramos sistemos gyvenimą. Suprantama, žlugus varṇāśrama-dharmai, moterys ima laisvai, nevaržomai bendrauti su vyrais, o tai sudaro sąlygas svetimauti, iškyla grėsmė gimti nepageidaujamiems palikuonims. Neatsakingi vyrai irgi provokuoja visuomenės palaidumą. Tuo būdu žmoniją užplūsta nepageidaujami vaikai, keliantys karų bei epidemijų pavojų.