Skip to main content

TEXT 39

TEXT 39

Devanagari

Devanagari

कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः ।
धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत ॥ ३९ ॥

Text

Tekstas

kula-kṣaye praṇaśyanti
kula-dharmāḥ sanātanāḥ
dharme naṣṭe kulaṁ kṛtsnam
adharmo ’bhibhavaty uta
kula-kṣaye praṇaśyanti
kula-dharmāḥ sanātanāḥ
dharme naṣṭe kulaṁ kṛtsnam
adharmo ’bhibhavaty uta

Synonyms

Synonyms

kula-kṣaye — in destroying the family; praṇaśyanti — become vanquished; kula-dharmāḥ — the family traditions; sanātanāḥ — eternal; dharme — religion; naṣṭe — being destroyed; kulam — family; kṛtsnam — whole; adharmaḥ — irreligion; abhibhavati — transforms; uta — it is said.

kula-kṣaye — sunaikinus giminę; praṇaśyanti — išnyksta; kula-dharmāḥ — giminės tradicija; sanātanāḥ — amžina; dharme — religiją; naṣṭe — sunaikinus; kulam — giminė; kṛtsnam — visa; adharmaḥ — bedievyste; abhibhavaty — virsta; uta — pasakyta.

Translation

Translation

With the destruction of the dynasty, the eternal family tradition is vanquished, and thus the rest of the family becomes involved in irreligion.

Žlugus dinastijai, sunyksta amžinoji giminės tradicija, o likusioji giminės dalis puola į bedievystę.

Purport

Purport

In the system of the varṇāśrama institution there are many principles of religious traditions to help members of the family grow properly and attain spiritual values. The elder members are responsible for such purifying processes in the family, beginning from birth to death. But on the death of the elder members, such family traditions of purification may stop, and the remaining younger family members may develop irreligious habits and thereby lose their chance for spiritual salvation. Therefore, for no purpose should the elder members of the family be slain.

KOMENTARAS: Varṇāśramos institucija gausi religijos tradicijų, kurios padeda teisingai auklėti šeimos narius ir diegti jiems dvasinių vertybių poreikį. Už apsivalymo procesą, kuris trunka nuo gimimo iki mirties, šeimoje atsakingi vyresnieji šeimos nariai. Vyresniesiems šeimos nariams žuvus šeimos apsivalymo tradicijos būtų apleistos, ir nedorus įpročius išsiugdžiusi jaunuomenė prarastų galimybę dvasiškai išsigelbėti. Tad jokiu būdu negalima žudyti giminės vyresniųjų.