Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 1.39

Текст

кула-кш̣айе пран̣ашянти
кула-дхарма̄х̣ сана̄тана̄х̣
дхарме наш̣т̣е кулам кр̣тснам
адхармо 'бхибхаватй ута

Дума по дума

кула-кш̣айе – с разрушаване на семейството; пран̣ашянти – изчезват; кула-дхарма̄х̣ – семейните традиции; сана̄тана̄х̣ – вечен; дхарме – религия; наш̣т̣е – е унищожено; кулам – семейство; кр̣тснам – цялото; адхармах̣ – нерелигиозност; абхибхавати – се превръща; ута – казано е.

Превод

С унищожението на рода се разрушава извечната семейна традиция и тогава останалата част от семейството е въвлечена в нерелигиозност.

Коментар

Обществената система варн̣а̄шрама е основана на религиозни принципи и традиции, които насърчават правилно възпитание и развиване на духовни ценности у членовете на семейството. В обществото по-възрастните отговарят за съблюдаване на пречистващите обреди от раждането до смъртта. Ако възрастните умрат, тези семейни традиции се прекъсват и следващото поколение развива греховни навици, лишавайки се от възможността за духовно спасение. Ето защо в никакъв случай не трябва да се убиват възрастните членове на семейството.