Skip to main content

Bg. 1.39

Verš

kula-kṣaye praṇaśyanti
kula-dharmāḥ sanātanāḥ
dharme naṣṭe kulaṁ kṛtsnam
adharmo ’bhibhavaty uta

Synonyma

kula-kṣaye — zničením rodu; praṇaśyanti — budú zničené; kula-dharmāḥ — rodové tradície; sanātanāḥ — večné; dharme — náboženstvo; naṣṭe — zanikne; kulam — rodina; kṛtsnam — celá; adharmaḥ — neznabožstvo; abhibhavati — premení; uta — vraví sa.

Překlad

So zánikom rodu je zničená večná rodová tradícia, a tak zvyšok rodiny upadá do neznabožstva.

Význam

Vo varṇāśramskom spoločenskom zriadení je veľa morálnych zásad určených na výchovu členov rodiny a na dosiahnutie duchovných hodnôt v živote. Starší príslušníci rodiny sú zodpovední za zachovanie očistných obradov, ktoré sa začínajú pred narodením a pokračujú aj po smrti. Ak sa však stane, že starší členovia rodiny zomrú, môžu sa očistné tradície prerušiť, následkom čoho si mladšia generácia osvojí bezbožné návyky a stratí tak možnosť duchovného oslobodenia. Preto nesmú byť starší príslušníci rodiny za žiadnych okolností zabití.