Skip to main content

Bg. 1.40

Verš

adharmābhibhavāt kṛṣṇa
praduṣyanti kula-striyaḥ
strīṣu duṣṭāsu vārṣṇeya
jāyate varṇa-saṅkaraḥ

Synonyma

adharma — bezbožnosť; abhibhavāt — prevláda; kṛṣṇa — ó, Kṛṣṇa; praduṣyanti — stanú sa nečistými; kula-striyaḥ — ženy v rodine; strīṣu — ženy; duṣṭāsu — takto znečistené; vārṣṇeya — ó, potomok Vṛṣṇiho; jāyate — tak sa stane; varṇa-saṅkaraḥ — nežiadúce potomstvo.

Překlad

Keď v rodine prevládne bezbožnosť, ó, Kṛṣṇa, nastane mravný úpadok žien, a keď poklesnú ženy, ó, potomok Vṛṣṇiho, príde nežiadúce potomstvo.

Význam

Dobré obyvateľstvo je základom mieru, prosperity a duchovného pokroku. Mravné zásady varṇāśramského náboženstva sú zostavené tak, aby viedli k dobrému potomstvu, a tým aj k duchovnému pokroku krajiny a spoločnosti. Ľudská spoločnosť závisí od cudnosti a vernosti žien. Tak, ako sa ľahko dajú zviesť na scestie deti, tak aj ženy majú blízko k pokleskom. Preto musia byť ženy a deti chránené staršími členmi rodiny. Podľa Cāṇakyu Paṇḍita všeobecne nie sú ženy príliš inteligentné, a preto sú nespoľahlivé. Ak sú však zamestnané v rôznych náboženských činnostiach podľa rodinných tradícií, nie sú zvádzané k cudzoložstvu a svojou cudnosťou a oddanosťou tak umožňujú narodenie dobrého potomstva, ktoré je schopné nasledovať varṇāśramské zásady. Keď ľudia od tohto zriadenia ustúpia, môžu sa ženy voľne stýkať s mužmi a tak dochádza k cudzoložstvu, výsledkom ktorého sú nechcené deti. Aj nezodpovední muži bývajú príčinou cudzoložstva a záplava nechcených detí tak vedie k vojnám a úpadku spoločnosti.