Skip to main content

TEXT 39

TEXT 39

Devanagari

Devanagari

कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः ।
धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत ॥ ३९ ॥

Text

Tekst

kula-kṣaye praṇaśyanti
kula-dharmāḥ sanātanāḥ
dharme naṣṭe kulaṁ kṛtsnam
adharmo ’bhibhavaty uta
kula-kṣaye praṇaśyanti
kula-dharmāḥ sanātanāḥ
dharme naṣṭe kulaṁ kṛtsnam
adharmo ’bhibhavaty uta

Synonyms

Synonyms

kula-kṣaye — in destroying the family; praṇaśyanti — become vanquished; kula-dharmāḥ — the family traditions; sanātanāḥ — eternal; dharme — religion; naṣṭe — being destroyed; kulam — family; kṛtsnam — whole; adharmaḥ — irreligion; abhibhavati — transforms; uta — it is said.

kula-kṣaye — ved at udslette familien; praṇaśyanti — går til grunde; kula- dharmāḥ — familietraditionerne; sanātanāḥ — de evige; dharme — når religion; naṣṭe — bliver udslettet; kulam — familien; kṛtsnam — hele; adharmaḥ — irreligion; abhibhavati — overvælder; uta — det siges.

Translation

Translation

With the destruction of the dynasty, the eternal family tradition is vanquished, and thus the rest of the family becomes involved in irreligion.

Med dynastiets udslettelse går den evige familietradition til grunde, og derved bliver resten af familien involveret i irreligion.

Purport

Purport

In the system of the varṇāśrama institution there are many principles of religious traditions to help members of the family grow properly and attain spiritual values. The elder members are responsible for such purifying processes in the family, beginning from birth to death. But on the death of the elder members, such family traditions of purification may stop, and the remaining younger family members may develop irreligious habits and thereby lose their chance for spiritual salvation. Therefore, for no purpose should the elder members of the family be slain.

FORKLARING: I varṇāśrama-systemet findes der mange traditionelle religiøse principper, der skal hjælpe familiemedlemmerne til at udvikle sig sundt og opnå åndelige værdier. De ældre medlemmer er ansvarlige for disse renselsesprocesser, der begynder ved fødslen og slutter ved døden. Men i tilfælde af de ældre familiemedlemmers død kan det hænde, at familietraditionerne brydes, hvorved de tilbageblevne yngre familiemedlemmer udvikler irreligiøse vaner og derved går glip af muligheden for åndelig frelse. Derfor må familiens ældre medlemmer aldrig nogensinde slås ihjel.