Skip to main content

TEXT 7

VERSO 7

Tekst

Texto

ihaika-sthaṁ jagat kṛtsnaṁ
paśyādya sa-carācaram
mama dehe guḍākeśa
yac cānyad draṣṭum icchasi
ihaika-sthaṁ jagat kṛtsnaṁ
paśyādya sa-carācaram
mama dehe guḍākeśa
yac cānyad draṣṭum icchasi

Synonyms

Sinônimos

iha — i denne; eka-stham — på ét sted; jagat — universet; kṛtsnam — hele; paśya — se; adya — med det samme; sa — med; cara — det bevægelige; acaram — og ubevægelige; mama — Min; dehe — i denne krop; guḍākeśa — O Arjuna; yat — det, som; ca — også; anyat — andet; draṣṭum — at se; icchasi — du ønsker.

iha — neste; eka-stham — em um só lugar; jagat — o Universo; kṛtsnam — completamente; paśya — veja; adya — imediatamente; sa — com; cara — o móvel; acaram — e o inerte; mama — Meu; dehe — neste corpo; guḍākeśa — ó Arjuna; yat — aquilo que; ca — também; anyat — outro; draṣṭum — ver; icchasi — você deseja.

Translation

Tradução

O Arjuna, betragt her alt, som du ønsker at se, på én gang i denne Min krop! Denne universelle form kan vise dig alt, som du nu ønsker at se, og alt, som du måtte ønske at se i fremtiden. Alt, bevægeligt såvel som ubevægeligt, findes her til fulde på ét sted.

Ó Arjuna, tudo o que você quiser ver, contemple imediatamente neste Meu corpo! Esta forma universal pode mostrar-lhe tudo o que você deseja ver agora e no futuro. Todas as coisas — móveis e imóveis — estão aqui completamente, num só lugar.

Purport

Comentário

FORKLARING: Ingen kan se hele universet fra det ene sted, hvor de befinder sig. Selv den mest avancerede videnskabsmand kan ikke se, hvad der foregår i andre dele af universet. Men en hengiven som Arjuna kan se alt, der eksisterer i en hvilken som helst del af universet. Kṛṣṇa giver ham evnen til at se alt, som han ønsker at se i fortid, nutid og fremtid. Således er Arjuna ved Kṛṣṇas nåde i stand til at se alt.

Ninguém pode ver o Universo inteiro enquanto fica parado no mesmo lugar. Nem mesmo o cientista mais adiantado pode ver o que está acontecendo em outras partes do Universo. Mas um devoto como Arjuna pode ver tudo o que existe em qualquer parte do Universo. Kṛṣṇa lhe dá o poder de ver tudo o que ele queira ver — o passado, o presente e o futuro. Assim, pela misericórdia de Kṛṣṇa, Arjuna é capaz de ver tudo.