Skip to main content

TEXT 7

TEXT 7

Tekst

Text

ihaika-sthaṁ jagat kṛtsnaṁ
paśyādya sa-carācaram
mama dehe guḍākeśa
yac cānyad draṣṭum icchasi
ihaika-sthaṁ jagat kṛtsnaṁ
paśyādya sa-carācaram
mama dehe guḍākeśa
yac cānyad draṣṭum icchasi

Synonyms

Synonyms

iha — i denne; eka-stham — på ét sted; jagat — universet; kṛtsnam — hele; paśya — se; adya — med det samme; sa — med; cara — det bevægelige; acaram — og ubevægelige; mama — Min; dehe — i denne krop; guḍākeśa — O Arjuna; yat — det, som; ca — også; anyat — andet; draṣṭum — at se; icchasi — du ønsker.

iha — in this; eka-stham — in one place; jagat — the universe; kṛtsnam — completely; paśya — see; adya — immediately; sa — with; cara — the moving; acaram — and not moving; mama — My; dehe — in this body; guḍākeśa — O Arjuna; yat — that which; ca — also; anyat — other; draṣṭum — to see; icchasi — you wish.

Translation

Translation

O Arjuna, betragt her alt, som du ønsker at se, på én gang i denne Min krop! Denne universelle form kan vise dig alt, som du nu ønsker at se, og alt, som du måtte ønske at se i fremtiden. Alt, bevægeligt såvel som ubevægeligt, findes her til fulde på ét sted.

O Arjuna, whatever you wish to see, behold at once in this body of Mine! This universal form can show you whatever you now desire to see and whatever you may want to see in the future. Everything – moving and nonmoving – is here completely, in one place.

Purport

Purport

FORKLARING: Ingen kan se hele universet fra det ene sted, hvor de befinder sig. Selv den mest avancerede videnskabsmand kan ikke se, hvad der foregår i andre dele af universet. Men en hengiven som Arjuna kan se alt, der eksisterer i en hvilken som helst del af universet. Kṛṣṇa giver ham evnen til at se alt, som han ønsker at se i fortid, nutid og fremtid. Således er Arjuna ved Kṛṣṇas nåde i stand til at se alt.

No one can see the entire universe while sitting in one place. Even the most advanced scientist cannot see what is going on in other parts of the universe. But a devotee like Arjuna can see everything that exists in any part of the universe. Kṛṣṇa gives him the power to see anything he wants to see, past, present and future. Thus by the mercy of Kṛṣṇa, Arjuna is able to see everything.