Skip to main content

TEXT 7

TEXT 7

Tekst

Text

ihaika-sthaṁ jagat kṛtsnaṁ
paśyādya sa-carācaram
mama dehe guḍākeśa
yac cānyad draṣṭum icchasi
ihaika-sthaṁ jagat kṛtsnaṁ
paśyādya sa-carācaram
mama dehe guḍākeśa
yac cānyad draṣṭum icchasi

Synonyms

Synonyms

iha — i denne; eka-stham — på ét sted; jagat — universet; kṛtsnam — hele; paśya — se; adya — med det samme; sa — med; cara — det bevægelige; acaram — og ubevægelige; mama — Min; dehe — i denne krop; guḍākeśa — O Arjuna; yat — det, som; ca — også; anyat — andet; draṣṭum — at se; icchasi — du ønsker.

iha — an diesem; eka-stham — an einem Ort; jagat — das Universum; kṛtsnam — vollständig; paśya — siehe; adya — sofort; sa — mit; cara — die sich bewegenden; acaram — die sich nicht bewegenden; mama — Mein; dehe — in diesem Körper; guḍākeśa — o Arjuna; yat — das, was; ca — auch; anyat — anderer; draṣṭum — zu sehen; icchasi — du möchtest.

Translation

Translation

O Arjuna, betragt her alt, som du ønsker at se, på én gang i denne Min krop! Denne universelle form kan vise dig alt, som du nu ønsker at se, og alt, som du måtte ønske at se i fremtiden. Alt, bevægeligt såvel som ubevægeligt, findes her til fulde på ét sted.

O Arjuna, alles, was du sehen möchtest, kannst du auf einmal in diesem Meinem Körper erblicken. Diese universale Form kann dir alles zeigen, was du jetzt und in der Zukunft sehen möchtest. Alles – das Bewegliche und Unbewegliche – ist hier vollständig an einem Ort zu sehen.

Purport

Purport

FORKLARING: Ingen kan se hele universet fra det ene sted, hvor de befinder sig. Selv den mest avancerede videnskabsmand kan ikke se, hvad der foregår i andre dele af universet. Men en hengiven som Arjuna kan se alt, der eksisterer i en hvilken som helst del af universet. Kṛṣṇa giver ham evnen til at se alt, som han ønsker at se i fortid, nutid og fremtid. Således er Arjuna ved Kṛṣṇas nåde i stand til at se alt.

ERLÄUTERUNG: Niemand ist in der Lage, das gesamte Universum von einem Standort aus zu sehen. Selbst der fortgeschrittenste Wissenschaftler kann nicht sehen, was in anderen Teilen des Universums vor sich geht. Aber ein Gottgeweihter wie Arjuna kann alles in jedem beliebigen Teil des Universums sehen. Kṛṣṇa gibt ihm die Kraft, alles zu sehen, was er möchte – in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Somit ist Arjuna durch die Gnade Kṛṣṇas imstande, alles zu sehen.