Skip to main content

TEXT 50

TEXT 50

Tekst

Texte

sañjaya uvāca
ity arjunaṁ vāsudevas tathoktvā
svakaṁ rūpaṁ darśayām āsa bhūyaḥ
āśvāsayām āsa ca bhītam enaṁ
bhūtvā punaḥ saumya-vapur mahātmā
sañjaya uvāca
ity arjunaṁ vāsudevas tathoktvā
svakaṁ rūpaṁ darśayām āsa bhūyaḥ
āśvāsayām āsa ca bhītam enaṁ
bhūtvā punaḥ saumya-vapur mahātmā

Synonyms

Synonyms

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya sagde; iti — således; arjunam — til Arjuna; vāsudevaḥ — Kṛṣṇa; tathā — på den måde; uktvā — efter at have talt; svakam — Sin egen; rūpam — form; darśayām āsa — viste; bhūyaḥ — igen; āśvāsayām āsa — opmuntrede; ca — også; bhītam — der var frygtsom; enam — ham; bhūtvā — idet Han antog; punaḥ — igen; saumya-vapuḥ — den smukke form; mahā-ātmā — den store sjæl (Kṛṣṇa).

sañjayaḥ uvāca: Sañjaya dit; iti: ainsi; arjunam: à Arjuna; vāsudevaḥ: Kṛṣṇa, le fils de Vasudeva; tathā: de cette façon; uktvā: parlant; svakam: Sa propre; rūpam: forme; darśayām-āsa: montra; bhūyaḥ: encore; āśvāsayām-āsa: rassura; ca: aussi; bhītam: effrayé; enam: lui; bhūtvā: devenant; punaḥ: encore; saumya-vapuḥ: la belle forme; mahā-ātmā: Lui, si grand.

Translation

Translation

Sañjaya sagde til Dhṛtarāṣṭra: Efter at have talt således til Arjuna fremviste Guddommens Højeste Personlighed, Kṛṣṇa, Sin virkelige firarmede form, og til sidst viste Han Sin toarmede form og indgød igen mod i den frygtsomme Arjuna.

Sañjaya dit à Dhṛtarāṣṭra: Kṛṣṇa, Dieu, la Personne Suprême, dévoile alors à Arjuna, terrifié, Sa forme à quatre bras, puis reprend Sa forme à deux bras pour le rassurer.

Purport

Purport

FORKLARING: Da Kṛṣṇa åbenbarede Sig som Vasudeva og Devakīs søn, viste Han Sig først som den firarmede Nārāyaṇa, men på anmodning af Sine forældre forvandlede Han Sig derefter til et almindeligt barn af udseende. På samme måde var Kṛṣṇa godt klar over, at Arjuna ingen interesse havde i at se en firarmet form, men da Arjuna havde bedt om at se denne firarmede form, viste Kṛṣṇa ham den igen for derpå at fremstå i Sin toarmede form. Ordet saumya-vapuḥ er meget betydningsfuldt. Saumya-vapuḥ er en meget smuk form. Den er endog kendt som den allersmukkeste form. Da Kṛṣṇa var her på planeten, var alle simpelthen tiltrukket af Hans form, og fordi Kṛṣṇa er universets leder, fordrev Han Sin hengivne Arjunas frygt og viste ham igen Sin smukke skikkelse som Kṛṣṇa. Der står i Brahma-saṁhitā (5.38), premāñjana-cchurita-bhakti- vilocanena. Kun den, hvis øjne er smurte med kærlighedens salve, kan se Śrī Kṛṣṇas vidunderskønne form.

Lorsque Kṛṣṇa Se manifesta comme le fils de Vasudeva et de Devakī, Il Se montra d’abord sous Sa forme à quatre bras, qui est celle de Nārāyaṇa, puis, pour répondre à la demande de Ses parents, Il prit l’apparence d’un enfant ordinaire. Bien qu’Il sache que Sa forme à quatre bras n’intéresse pas vraiment Arjuna, Kṛṣṇa la lui révèle pour répondre à sa demande puis, comme Il le fit avec Ses parents, Il lui montre Sa forme à deux bras. Dans notre verset, les mots saumya-vapuḥ présentent un intérêt particulier: ils désignent une forme de la plus grande beauté. Lorsque Kṛṣṇa était présent sur notre planète, Sa forme à elle seule fascinait tous les êtres. Parce qu’Il est le maître de l’univers, le Seigneur dissipe sans peine la peur d’Arjuna, Son dévot, et lui montre à nouveau Sa belle forme de Kṛṣṇa. La Brahma-saṁhitā (5.38) nous enseigne que seuls les êtres dont les yeux sont oints du baume de l’amour peuvent contempler la merveilleuse forme de Śrī Kṛṣṇa (premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena).