Skip to main content

TEXT 50

VERŠ 50

Tekst

Verš

sañjaya uvāca
ity arjunaṁ vāsudevas tathoktvā
svakaṁ rūpaṁ darśayām āsa bhūyaḥ
āśvāsayām āsa ca bhītam enaṁ
bhūtvā punaḥ saumya-vapur mahātmā
sañjaya uvāca
ity arjunaṁ vāsudevas tathoktvā
svakaṁ rūpaṁ darśayām āsa bhūyaḥ
āśvāsayām āsa ca bhītam enaṁ
bhūtvā punaḥ saumya-vapur mahātmā

Synonyms

Synonyma

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya sagde; iti — således; arjunam — til Arjuna; vāsudevaḥ — Kṛṣṇa; tathā — på den måde; uktvā — efter at have talt; svakam — Sin egen; rūpam — form; darśayām āsa — viste; bhūyaḥ — igen; āśvāsayām āsa — opmuntrede; ca — også; bhītam — der var frygtsom; enam — ham; bhūtvā — idet Han antog; punaḥ — igen; saumya-vapuḥ — den smukke form; mahā-ātmā — den store sjæl (Kṛṣṇa).

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya riekol; iti — tak; arjunam — Arjunovi; vāsudevaḥ — Kṛṣṇa; tathā — týmto spôsobom; uktvā — hovoriac; svakam — Svoju vlastnú; rūpam — podobu; darśayām āsa — ukázal; bhūyaḥ — znovu; āśvāsayām āsa — povzbudil ho; ca — tiež; bhītam — zdesený; enam — jeho; bhūtvā — bude; punaḥ — opäť; saumya-vapuḥ — krásna podoba; mahā-ātmā — mocný.

Translation

Překlad

Sañjaya sagde til Dhṛtarāṣṭra: Efter at have talt således til Arjuna fremviste Guddommens Højeste Personlighed, Kṛṣṇa, Sin virkelige firarmede form, og til sidst viste Han Sin toarmede form og indgød igen mod i den frygtsomme Arjuna.

Sañjaya riekol Dhṛtarāṣṭrovi: „Keď Kṛṣṇa, Najvyššia Božská Osobnosť, takto prihovoril k Arjunovi, opäť prijal Svoju skutočnú štvorrukú podobu a aby uspokojil zmäteného Arjunu, ukázal sa mu nakoniec vo Svojej dvojrukej podobe.“

Purport

Význam

FORKLARING: Da Kṛṣṇa åbenbarede Sig som Vasudeva og Devakīs søn, viste Han Sig først som den firarmede Nārāyaṇa, men på anmodning af Sine forældre forvandlede Han Sig derefter til et almindeligt barn af udseende. På samme måde var Kṛṣṇa godt klar over, at Arjuna ingen interesse havde i at se en firarmet form, men da Arjuna havde bedt om at se denne firarmede form, viste Kṛṣṇa ham den igen for derpå at fremstå i Sin toarmede form. Ordet saumya-vapuḥ er meget betydningsfuldt. Saumya-vapuḥ er en meget smuk form. Den er endog kendt som den allersmukkeste form. Da Kṛṣṇa var her på planeten, var alle simpelthen tiltrukket af Hans form, og fordi Kṛṣṇa er universets leder, fordrev Han Sin hengivne Arjunas frygt og viste ham igen Sin smukke skikkelse som Kṛṣṇa. Der står i Brahma-saṁhitā (5.38), premāñjana-cchurita-bhakti- vilocanena. Kun den, hvis øjne er smurte med kærlighedens salve, kan se Śrī Kṛṣṇas vidunderskønne form.

Keď sa Kṛṣṇa zjavil ako syn Vasudevu a Devakī, zjavil sa najskôr ako štvorruký Nārāyaṇa. Na prosbu svojich rodičov sa neskôr premenil na obyčajné dieťa. Vedel, že Arjuna nijak obzvlášť netúži po uzretí Jeho štvorrukej podoby, no keďže ho o to žiadal, Kṛṣṇa mu ukázal aj túto Svoju podobu. Potom sa opäť zjavil vo Svojej dvojrukej podobe. Slová saumya-vapuḥ (veľmi krásna podoba) sú veľmi dôležité a myslí sa nimi najkrajšia zo všetkým podôb. Keď bol Kṛṣṇa prítomný tu na Zemi, všetci boli uchvátení Jeho prekrásnou podobou, a pretože Kṛṣṇa je vládca vesmíru, zahnal jednoducho strach Svojho oddaného, Arjunu, a ukázal sa mu znovu vo Svojej krásnej podobe Kṛṣṇu. V Brahma-saṁhite (5.38) sa uvádza: premāñjana-cchurita-bhakti- vilocanena. Iba tí, ktorých oči sú potreté balzámom lásky, môžu uzrieť krásnu podobu Śrī Kṛṣṇu.