Skip to main content

TEXT 50

TEXT 50

Tekst

Verš

sañjaya uvāca
ity arjunaṁ vāsudevas tathoktvā
svakaṁ rūpaṁ darśayām āsa bhūyaḥ
āśvāsayām āsa ca bhītam enaṁ
bhūtvā punaḥ saumya-vapur mahātmā
sañjaya uvāca
ity arjunaṁ vāsudevas tathoktvā
svakaṁ rūpaṁ darśayām āsa bhūyaḥ
āśvāsayām āsa ca bhītam enaṁ
bhūtvā punaḥ saumya-vapur mahātmā

Synonyms

Synonyma

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya sagde; iti — således; arjunam — til Arjuna; vāsudevaḥ — Kṛṣṇa; tathā — på den måde; uktvā — efter at have talt; svakam — Sin egen; rūpam — form; darśayām āsa — viste; bhūyaḥ — igen; āśvāsayām āsa — opmuntrede; ca — også; bhītam — der var frygtsom; enam — ham; bhūtvā — idet Han antog; punaḥ — igen; saumya-vapuḥ — den smukke form; mahā-ātmā — den store sjæl (Kṛṣṇa).

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya řekl; iti — takto; arjunam — k Arjunovi; vāsudevaḥ — Kṛṣṇa; tathā — tímto způsobem; uktvā — promlouvající; svakam — svou; rūpam — podobu; darśayām āsa — ukázal; bhūyaḥ — znovu; āśvāsayām āsa — povzbudil; ca — také; bhītam — polekaného; enam — jeho; bhūtvā — stávající se; punaḥ — znovu; saumya-vapuḥ — krásnou podobou; mahā-ātmā — veliký.

Translation

Překlad

Sañjaya sagde til Dhṛtarāṣṭra: Efter at have talt således til Arjuna fremviste Guddommens Højeste Personlighed, Kṛṣṇa, Sin virkelige firarmede form, og til sidst viste Han Sin toarmede form og indgød igen mod i den frygtsomme Arjuna.

Sañjaya řekl Dhṛtarāṣṭrovi: Když Nejvyšší Pán Kṛṣṇa, Osobnost Božství, takto promluvil k polekanému Arjunovi, vyjevil svou skutečnou čtyřrukou podobu a nakonec i svou dvourukou podobu, čímž mu dodal odvahu.

Purport

Význam

FORKLARING: Da Kṛṣṇa åbenbarede Sig som Vasudeva og Devakīs søn, viste Han Sig først som den firarmede Nārāyaṇa, men på anmodning af Sine forældre forvandlede Han Sig derefter til et almindeligt barn af udseende. På samme måde var Kṛṣṇa godt klar over, at Arjuna ingen interesse havde i at se en firarmet form, men da Arjuna havde bedt om at se denne firarmede form, viste Kṛṣṇa ham den igen for derpå at fremstå i Sin toarmede form. Ordet saumya-vapuḥ er meget betydningsfuldt. Saumya-vapuḥ er en meget smuk form. Den er endog kendt som den allersmukkeste form. Da Kṛṣṇa var her på planeten, var alle simpelthen tiltrukket af Hans form, og fordi Kṛṣṇa er universets leder, fordrev Han Sin hengivne Arjunas frygt og viste ham igen Sin smukke skikkelse som Kṛṣṇa. Der står i Brahma-saṁhitā (5.38), premāñjana-cchurita-bhakti- vilocanena. Kun den, hvis øjne er smurte med kærlighedens salve, kan se Śrī Kṛṣṇas vidunderskønne form.

Když se Kṛṣṇa zjevil jako syn Vasudevy a Devakī, nejprve se objevil jako čtyřruký Nārāyaṇa, ale na žádost svých rodičů se změnil tak, že vypadal jako obyčejné dítě. Nyní Kṛṣṇa věděl, že Arjuna netouží spatřit čtyřrukou podobu, ale protože Ho požádal, aby ji projevil, Kṛṣṇa mu ji ukázal také a potom se zjevil ve své dvouruké podobě. Velmi důležité je slovo saumya-vapuḥ — označuje překrásnou podobu, která je známá jako nejkrásnější ze všech. Když byl Kṛṣṇa zde na Zemi, Jeho podoba přitahovala všechny. A jelikož je Pán vládcem vesmíru, jednoduše zahnal strach Arjuny, svého oddaného, a opět mu ukázal svou překrásnou podobu Kṛṣṇy. V Brahma-saṁhitě (5.38) stojí: premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena — překrásnou podobu Śrī Kṛṣṇy může vidět jen ten, kdo má oči potřené balzámem lásky.