Skip to main content

TEXT 50

TEXT 50

Tekst

Text

sañjaya uvāca
ity arjunaṁ vāsudevas tathoktvā
svakaṁ rūpaṁ darśayām āsa bhūyaḥ
āśvāsayām āsa ca bhītam enaṁ
bhūtvā punaḥ saumya-vapur mahātmā
sañjaya uvāca
ity arjunaṁ vāsudevas tathoktvā
svakaṁ rūpaṁ darśayām āsa bhūyaḥ
āśvāsayām āsa ca bhītam enaṁ
bhūtvā punaḥ saumya-vapur mahātmā

Synonyms

Synonyms

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya sagde; iti — således; arjunam — til Arjuna; vāsudevaḥ — Kṛṣṇa; tathā — på den måde; uktvā — efter at have talt; svakam — Sin egen; rūpam — form; darśayām āsa — viste; bhūyaḥ — igen; āśvāsayām āsa — opmuntrede; ca — også; bhītam — der var frygtsom; enam — ham; bhūtvā — idet Han antog; punaḥ — igen; saumya-vapuḥ — den smukke form; mahā-ātmā — den store sjæl (Kṛṣṇa).

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya said; iti — thus; arjunam — unto Arjuna; vāsudevaḥ — Kṛṣṇa; tathā — in that way; uktvā — speaking; svakam — His own; rūpam — form; darśayām āsa — showed; bhūyaḥ — again; āśvāsayām āsa — encouraged; ca — also; bhītam — fearful; enam — him; bhūtvā — becoming; punaḥ — again; saumya-vapuḥ — the beautiful form; mahā-ātmā — the great one.

Translation

Translation

Sañjaya sagde til Dhṛtarāṣṭra: Efter at have talt således til Arjuna fremviste Guddommens Højeste Personlighed, Kṛṣṇa, Sin virkelige firarmede form, og til sidst viste Han Sin toarmede form og indgød igen mod i den frygtsomme Arjuna.

Sañjaya said to Dhṛtarāṣṭra: The Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa, having spoken thus to Arjuna, displayed His real four-armed form and at last showed His two-armed form, thus encouraging the fearful Arjuna.

Purport

Purport

FORKLARING: Da Kṛṣṇa åbenbarede Sig som Vasudeva og Devakīs søn, viste Han Sig først som den firarmede Nārāyaṇa, men på anmodning af Sine forældre forvandlede Han Sig derefter til et almindeligt barn af udseende. På samme måde var Kṛṣṇa godt klar over, at Arjuna ingen interesse havde i at se en firarmet form, men da Arjuna havde bedt om at se denne firarmede form, viste Kṛṣṇa ham den igen for derpå at fremstå i Sin toarmede form. Ordet saumya-vapuḥ er meget betydningsfuldt. Saumya-vapuḥ er en meget smuk form. Den er endog kendt som den allersmukkeste form. Da Kṛṣṇa var her på planeten, var alle simpelthen tiltrukket af Hans form, og fordi Kṛṣṇa er universets leder, fordrev Han Sin hengivne Arjunas frygt og viste ham igen Sin smukke skikkelse som Kṛṣṇa. Der står i Brahma-saṁhitā (5.38), premāñjana-cchurita-bhakti- vilocanena. Kun den, hvis øjne er smurte med kærlighedens salve, kan se Śrī Kṛṣṇas vidunderskønne form.

When Kṛṣṇa appeared as the son of Vasudeva and Devakī, He first of all appeared as four-armed Nārāyaṇa, but when He was requested by His parents, He transformed Himself into an ordinary child in appearance. Similarly, Kṛṣṇa knew that Arjuna was not interested in seeing a four-handed form, but since Arjuna asked to see this four-handed form, Kṛṣṇa also showed him this form again and then showed Himself in His two-handed form. The word saumya-vapuḥ is very significant. Saumya-vapuḥ is a very beautiful form; it is known as the most beautiful form. When He was present, everyone was attracted simply by Kṛṣṇa’s form, and because Kṛṣṇa is the director of the universe, He just banished the fear of Arjuna, His devotee, and showed him again His beautiful form of Kṛṣṇa. In the Brahma-saṁhitā (5.38) it is stated, premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena: only a person whose eyes are smeared with the ointment of love can see the beautiful form of Śrī Kṛṣṇa.