Skip to main content

Synonyma

sa-goṣṭhī
s jejich společníkem — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.23
goṣṭhī
členy rodiny — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.45
skupina — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.26
rodinní příslušníci a přátelé — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.38
rozhovor — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.243, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.253, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.136
hovory — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.77
rodina — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.37, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.61
sannyāsi-goṣṭhī
společnost māyāvādských sannyāsīchŚrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.55
iṣṭa-goṣṭhī
rozmluva mezi přáteli — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.93
duchovní rozhovor — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.262
rozhovory — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.322, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.52
různé hovory — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.41
společný hovor — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.49
rozhovor — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.60, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.17
rozhovor o duchovních tématech — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.54
goṣṭhī kari'
když s ním vedl rozhovor — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.49
iṣṭha-goṣṭhī
hovory o Kṛṣṇovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.10
goṣṭhī kare
hovořili — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.22
goṣṭhī kaila
probíral — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.237
iṣṭa-goṣṭhī kari'
poté, co probrali mnoho námětů — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.302
poté, co hovořil — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.247