Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.22

Verš

prabhure praṇata haila sannyāsīra gaṇa
ātma-madhye goṣṭhī kare chāḍi’ adhyayana

Synonyma

prabhure — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; praṇata haila — poklonili se; sannyāsīra gaṇa — všichni māyāvādští sannyāsī; ātma-madhye — mezi sebou; goṣṭhī kare — hovořili; chāḍi' adhyayana — zanechávající takzvaných studií Vedānty.

Překlad

Všichni māyāvādští sannyāsī se Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi uctivě poklonili, zanechali svých studií Vedānty a māyāvādské filosofie a začali hovořit o Pánovu hnutí.